SEKTÖRLER
17 Kasım 2021 17:17
Prof. Dr. A. Zafer Acar

Limanların gelecek projeksiyonu için atılması gereken 3 adım

Onuncu ve On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planları ile şekillenen ulusal ekonomik hedeflerin gecikerek de olsa gerçekleştirilebilmesi için uluslararası ticaretten daha çok pay alınması gerektiği reddedilemez bir gerçek. Bu noktada üç önemli adım atılmalı...

Limanların gelecek projeksiyonu için atılması gereken 3 adım

1-Liman yatırımları hızlanmalı: Türkiye'nin jeostratejik konumunun sağladığı imkanlardan da faydalanarak bölgede önemli bir uluslararası ticaret ve lojistik üssü olabilmesi adına küresel ticaret rotalarının en kritik tesisi olan limanlara yatırım yapılmalı.

2-Rekabetçi konum analiz edilmeli: Gerek yeni limanlar inşa etmek, gerekse var olan limanlara ilave kapasite yatırımları gerçekleştirebilmek için sektör dahilindeki rekabetçi konum; hem bölgesel hem de global düzeyde doğru tespit edilmeli.

3-Doğru stratejilerle yol alınmalı: Stratejik gelecek projeksiyonuna uygun stratejiler belirlenmeli, bu stratejiler bütçeyle desteklenmiş eylem planlarına dönüştürülmeli. Ulu önder Atatürk'ün dediği gibi "Denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli" vizyonuyla çalışmalı ve stratejik hedeflerimizle halen örtüşmeyen noktalardaki ilerlemeyi yine onun dediği gibi "az zamanda başarmalıyız."

EN ÇOK OKUNANLAR