SEKTÖRLER
24 Kasım 2021 16:53
Arzu Kurum

Liman ve liman işletmeciliği sözlüğü

Denizcilik ve liman işletmeciliği alanında stratejik öneme sahip olan kavramları mercek altına aldık

Liman ve liman işletmeciliği sözlüğü

› Ankraj:

Bir limandaki onaylı demirleme sahasında, demirleyen bir gemiye ilişkin liman ücreti.

› Antrepo:

Mal veya eşyanın depolandığı yer.

› Elleçleme:

Gümrük gözetimindeki eşyanın istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi.

› Kabotaj:

Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi.

› Konşimento:

Gönderici ve alıcıyı tanımlamak, rotayı göstermek, malları tanımlamak için kullanılan belge.

› Ro-Ro:

Tekerlekli araçların taşınması.

› Römorkör:

Gemilerin limana giriş ve çıkışlarında manevra yapmak için kullanılan tekne.

› Şamandıra:

Denizde yol göstermeye, bir tehlike veya geçiş yolunu haber vermeye yarayan cisim.

› Takoz:

Yükün kaymasını önlemek için yanına konulan bir parça tahta veya başka bir malzeme.

› Terminal:

Kargonun elleçlendiği yer.

EN ÇOK OKUNANLAR