Platin
PİYASALAR

Sigortacılar 2018'de 36 milyar TL tazminat üstlendi

Platin

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerden derlediği verilere göre 2018 yılsonu itibarıyla teknik ve mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sigorta sektörü tazminat ödemelerini, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 artırdı. Sektörün 2018 yılında ödediği tazminat miktarı 36 milyar TL’ye ulaştı.

Yapılan açıklamada "Türkiye Sigorta Birliğinin üye şirketlerden derlediği verilere göre 2018 yılsonu itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli olmuştur.

Buna göre, 2018 yılsonunda sektörümüz, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26,8 artışla 36 milyar TL’yi bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlarımıza güvence sağlamaya devam etmiştir.

Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda %20,2, hayat sigortalarında ise %1,1’lik, toplamda ise %17,4’lük bir büyüme kaydetmiştir. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 47,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 6,9 milyar TL olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 54,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin Ağustos ayından itibaren düşüş eğilimine girmesi hayat branşındaki büyümenin oldukça sınırlı olmasına neden olmuştur.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren sekiz şirketin toplam prim üretimindeki payı %4,1’e ulaşmış olup, toplam prim üretimi 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %17,1 artışla 178,4 milyar TL,  toplam öz sermaye büyüklüğü ise 23,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 5 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 93,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla sisteme giren 15,2 milyon çalışanın 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, ayrılma oranı  %67 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 5,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Kamuoyuna duyurulur." denildi