PİYASALAR

“Türk kadınının gücü azminden geliyor”

Japonya’nın en büyük ikinci, dünyanın da ilk 20 büyük ilaç firması arasında yer alan Astellas, kadın çalışan oranının yüksek olduğu bir şirket… Yaklaşan Kadınlar Günü’nü de dikkate alarak yüzde 68 oranında kadın çalışana sahip Astellas İlaç Türkiye’nin İK direktörü Esra Yazıcı ile şirketin kadın çalışan profilini konuşmak üzere bir araya geldik…

Duygu Sayıner / [email protected]

Kökleri 1894 yılına uzanan, Japon ilaç firması Astellas, ‘Yarınları Değiştirmek’ kararlılığında, sağlık alanında değişiminin öncüsü olarak hastalar için yenilikçi bilimi değere dönüştürmek vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Japonya’nın en büyük ikinci ilaç firması olan Astellas, dünyanın da ilk 20 büyük ilaç firması arasında yer alıyor. “2018 yılı, Astellas İlaç Türkiye’nin 10’uncu yılını, Türkiye’deki hastaları inovatif ilaçlarımızla buluşturduğumuz geçmişimizi ve gelecek taahhütlerimizi kutladığımız bir yıl oldu” diyen Astellas İlaç Türkiye İK Direktörü Esra Yazıcı; “Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız 2008 yılından bu yana büyümeye ve ihtiyacı olan kişilere ulaşmaya devam ediyoruz. Ülkemizde onkoloji, üroloji, organ nakli ve enfeksiyon alanlarında yoğun olarak faaliyet gösteriyoruz.

Astellas İlaç Türkiye, geri bildirimin, iş birliğinin öneminin farkında olan ve insan odağı oldukça yüksek bir kurumsal kültüre sahip. Bu kültürü oluşturan ise tüm çalışanlarımızdır” açıklamalarında bulunuyor. Kadın çalışan oranının yüksek olduğu şirket ile ilgili Esra Yazıcı ile bir araya geldik…

Şirketinizin kadın çalışan profili hakkında bilgi verebilir misiniz?

Astellas İlaç Türkiye üst yönetiminde 7 üyenin 4'ü kadın. Merkez kadro dağılımına bakıldığında kadın çalışan sayısı yüzde 68. Bu oranın da büyük kısmı yönetici pozisyonunda yer alıyor. Bugün Türkiye nüfusunun yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Fakat istatistiklere baktığımızda, Avrupa ülkelerinde çalışan kadın ortalaması yüzde 62 düzeylerinde iken bizde yüzde 30’larda. Eğitim durumu, iş gücüne katılım oranında en belirleyici etkenlerin başında geliyor. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe, iş gücüne katılımlarında o düzeyde bir artış olacağını biliyoruz. Bizim şirket kültürümüzde, ekonomik hayatta kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalara destek vermeye özen göstermek tabii ki yer alıyor. Kadın çalışanlarımız tarafından tercih edilen bir şirket olmayı hedefliyoruz ve bunun için şirket olarak kendimizi geliştiriyoruz.

Kadın istihdamının yüksek olması kurumunuza ne kazandırıyor?

Hepimizin sosyal hayatta birden fazla rolü var. Sevgiliyiz, arkadaşız, eşiz, anneyiz… Birçoğumuz aynı zamanda evlat! Kadının birden fazla karpuzu kucağında taşıyabilme yeteneği fiziksel gücünden değil; azminden, istediğinden, becerisinden kaynaklanıyor. Türk kadını her alanda gücünü, cesaretini çoktan kanıtlamış durumda. Bu nedenle kadın çalışan sayımızın fazla olmasından mutluluk duyuyoruz.

Kurumunuzda çalışan kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapıyor musunuz ya da özel bir politika uyguluyor musunuz?

Çalışanlarımızın bizi tercih etmesi yönünde en önemli önceliğimiz; cinsiyet ayrımcılığı yapmamak. Sadece kadınlara özel değil; iş-özel hayat dengesini ve İstanbul trafiğini gözeterek, merkez ofis çalışanlarımıza her hafta sabit bir gün ‘Flex Office’ yani esnek ofis çalışma yöntemini uyguluyoruz. Aynı şekilde, bahsettiğimiz sebeplerden dolayı merkez ofis çalışanlarına ‘esnek çalışma saatleri’ uygulamamız da bulunuyor. Doğum izninde maaşları kesintisiz olarak ödemeye devam ediyoruz. Yeni doğum yapan ve rapor sonu iş yerine dönen merkez ofis kadın çalışanlarımız için süt izninde kullanmaları amacıyla kilitli bir revir odamız mevcut. Süt saklamak için buzluk olarak da çalışan buzdolabı bulunduruyoruz. Doğum yapan çalışanımızın, süt iznini talep karşılığı toplu veya farklı şekillerde kullanımına izin veriyoruz. 1 yaştan küçük bebeği olan kadın çalışanlarımızın konaklamalı şirket toplantılarına bebekleriyle katılabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca şirket aracı da rapor ve izin süresinde kendisinde kalıyor ve çalışanımız aracı kullanmaya devam ediyor. Bunların dışında tüm çalışanlarımıza, doğum yardımı yapıyoruz.