USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Portre

06 Aralık 2021 16:37

İhracatta bölgesel bağımlılık kırılıyor

Türkiye Ticaret Bakanlığı, ihracatta yakalanan başarıyı 2022'de de sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. İhtiyaç doğrultusunda hedef bölge ve ülkelerin iki yıllık dönemler itibariyle güncellendiğini anlatan Ticaret Bakanı Mehmet Muş; böylelikle ihracatçı firmaların tek bir bölge veya pazara bağımlılığının kırıldığına işaret ediyor

İhracatta bölgesel bağımlılık kırılıyor

Türkiye ihracatı 2021 Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,9 oranında artarak 181 milyar 758 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi ise yüzde 27,5 oranında artarak 397 milyar 330 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ihracatın 215.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği alanda Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Bu başarıyı, gelecekte de sürdürmek isteyen Ticaret Bakanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İhtiyaç doğrultusunda hedef bölge ve ülkelerin iki yıllık dönemlerde güncellendiğini anlatan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, böylelikle, ihracatçı firmaların tek bir bölgeye veya pazara bağımlılığının kırıldığına işaret ediyor.

* Bakanlık, paydaşlarla birlikte 2022'de nasıl bir yol haritası izleyecek? Yeni dönem hedefleri neler?

Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz kapsamında 2022 ihracat hedefimiz 230.9 milyar dolara ulaşmak. 2021 hedefimiz, 211 milyar dolardı. Son 12 aylık veriler itibariyle bu hedefi çoktan geride bıraktık. OVP hedeflerimizin çok ötesinde bir ihracatla yılı kapatmayı umuyoruz. Aynı şekilde 2022'de de bu güçlü büyümeyi yakalayıp sürdürülebilir kılmak nihai hedefimiz. Belirlenen hedef ve öncelikli ülkeler, değişen küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmelerin ortaya çıkardığı ihtiyaç doğrultusunda iki yıllık dönemler itibariyle güncelleniyor. Böylelikle, ihracatçı firmalarımızın tek bir bölgeye veya pazara bağımlılığının kırılmasına yönelik olarak ihracat politikası araçları, dünyanın tüm bölgelerinden potansiyel taşıdığı değerlendirilen bu pazarlara yönlendirilmeye çalışılıyor.

24 HEDEF ÜLKE BELİRLENDİ

Bu kapsamda, tüm paydaşların görüşleri alınmak suretiyle 2022-2023 için toplamda 24 hedef ülke; Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Japonya, Malezya, Tayland, Vietnam, ABD, Brezilya, Kanada, Meksika, Şili, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Irak, Libya, Mısır ve Rusya olarak sıralanıyor.

ARTIRILMASI STRATEJİSİ

Diğer taraftan, ihracatımızın üçte ikisinin ülkemize ortalama uzaklığı 2 bin km mesafedeki ülkelere yapılması ve bunun dünya ortalamasının gerisinde kalmasından hareketle 'Uzak Ülkelere İhracatımızın Artırılması Stratejisi' çalışmalarına başladık. Bu strateji ile 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın dört katına çıkarılarak 82 milyar dolar değerinde ihracata ulaşmayı hedefliyoruz.

Mal ve hizmet ihracatının artırılması, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, dijital ekonomi alanında iş birliklerinin oluşturulması gibi hedefleri temel alan ülke bazlı 'Eylem Planları'mızı hazırlıyoruz, yakında kamuoyu ile paylaşacağız. İhracatta pazar çeşitliğini artırarak üretici ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri üretmek ve Türk ürünlerinin dünya ticaretindeki rekabetçi yapısını güçlendirerek ihracat performansının sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle çalışıyoruz.

* İhracatta öne çıkan niş ürünler hangileri oldu, hangi ürün gruplarına odaklanılmalı?

Pandemi, dünya ekonomisinin daha önce benzerini görmediği bir değişim yaşattı. Tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, 'nearshoring' olarak bilinen 'yakından tedariğin' önemini artırdı. Yakınlığın sağladığı avantajın, dijitalleşen üretimle birleştirilmesi gerektiği daha açık şekilde anlaşıldı. Artık kalitenin, düşük fiyatın ya da yakınlık avantajının tek başına rekabetçi üstünlük sağlamaya yetmediğini görmekteyiz. Küreselleşmenin değiştirdiği dünyada bugün rekabetin anlamı değişti. Örneğin tekstil ve konfeksiyon sektörü, ülkemiz ihracatının yüzde 16,8'ini gerçekleştiriyor. Bu çerçevede sektör, en ümit verici alan olarak görülüyor. Bu pazarın gerek toplamda gerekse kullanım alanlarına göre alt gruplar itibariyle, geleneksel tekstil ürünlerinden daha fazla büyümesi bekleniyor.

TAHTINDAN İNDİRDİ

Tekstil esaslı malzemelerin her geçen gün havacılıktan inşaata; elektronikten ulaşıma, medikalden uzay teknolojilerine birçok sektördeki geleneksel malzemeleri tahtından indirdiğini görüyoruz. Günümüzde giysiler, havadaki ısı değişikliklerine göre vücuda sıcaklık veya serinlik hissi verebilmekte, bazı akıllı giysiler 24 saat boyunca nabız, tansiyon, kalp atışı gibi hayati göstergeleri doktora veya sağlık merkezine gitmeye gerek kalmadan ölçebilmekte ve bu verileri ilgili yerlere aktarabilmektedir. Sektörler arası bilgi kanallarının açık tutulması ve devamlı paylaşım halinde olunması elzemdir.

YERLİ İLAÇ ÜRETİMİ ARTTI

Küresel pandeminin etkilerini derinden yaşadığımız bu dönemde, eczacılık ürünlerinde yüksek katma değerli ürünler üreten bir ülke olmanın önemi anlaşıldı. Eczacılık ürünlerinde ithalatımızın en önemli kalemini, 'tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan diğer ilaçlar; dozlandırılmış ambalajlanmış ithalatı' oluşturuyorken, son yıllarda yerli üretim şartı nedeniyle ilaç üretimi ve ihracatı artmaya başladı. Ayrıca, pandemi sürecinin devam etmesi ve hijyene verilen önemin artması nedeniyle dezenfektan ürünleri ihracatta önemini korumaya devam edecek.

GURUR KAYNAĞI SAVUNMA SANAYİ

Bunların yanında, özellikle savunma sektöründe ne kadar yol katettiğimiz bugün yüzde 75'lere ulaşan yerlilik oranları ve firmalarımızın uluslararası konumları ile anlaşılabiliyor. Bu kapsamda, İHA'larımıza dünyanın her kösesinden gelen talepler sektörümüzün geldiği noktanın en güzel örneğidir. Bildiğiniz gibi makine sektörü; rekabetçi, nitelikli iş gücü ile çalışan, günümüz endüstri 4.0 anlayışına uygun katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerden biri...Önümüzdeki dönemde 'robotik', 'lazer ürünlere dönük imalatlar', 'gömülü sistemlere dönük üretimler' gibi ürün gruplarının ihracatımızda payını artıracağını düşünüyorum.

* Önümüzdeki dönemde devlet, ihracatçıya ne gibi destekler sağlayacak?

Bakanlığımız tarafından sektöre çok sayıda destek sağlanıyor. Pandemi, ticari faaliyetlerin dijitalleşmesinin önemini bir kez daha gösterdi. Bakanlık olarak, pandemi döneminde değişen şartlara uyum sağlamak ve pandeminin ticari hayattaki etkilerini mümkün olduğunda azaltmak adına 2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Karar'ını hayata geçirmiştik. Söz konusu karar kapsamında, e-ticaret sitelerine üyelik desteği, sanal ticaret heyeti desteği, sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti desteği, sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin destekler ve iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına ilişkin desteklerin uygulanmasına devam edeceğiz.

EN ÇOK OKUNANLAR