USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Nasıl Yaparım?

09 Ağustos 2021 12:25

Kurumsal eğitimin şifreleri

Yeni normalde, yeni becerilerle donatılmış çalışanların gündeme geldiği bu kriz döneminde, kurumların verdikleri eğitimler, sektörlerin adaptasyonu için kritik öneme sahip. Peki, hangi eğitim hem çalışanlar hem de işverenler için daha etkili oluyor?

Kurumsal eğitimin şifreleri

Büyük Buhran'dan bu yana şirketler, çalışanlarının performansını artırmak ve şirketlerin geleceğine katkıda bulunmak adına çalışanlarına çeşitli eğitimler veriyor. Küresel kurumsal eğitim endüstrisi, yıldan yıla büyük bir gelişim kaydederek 2019'da 370.3 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştı. 2020'de Covid-19'dan olumsuz etkilenen sektör yine Covid-19'un itici etkisiyle, dijitalleşme ekseninde çalışanların büyük çapta yeniden vasıflandırılmasını gerektirebilecek kalıcı bir düzen ortaya çıkardı.

Çalışanların becerileri, bilgileri ve yetenekleri; şirketlerin başarısının merkezinde yer alıyor. Bireysel kariyer yatırımları sermayenin önemli bir bileşeni oluyor. Bu nedenle, kurumsal öğrenme kültürü, şirketlerin ajandalarındaki yerini güçlendiriyor. Yetkinlik kazandırma (reskilling) ve yetkinlik geliştirme (upskilling); e-öğrenmenin merkezinde kurumsal eğitimin geleceğinin şifrelerini veriyor. Yetenek dönüşümüne yatırım yapmak, küresel ekonomik rekabette öne çıkmak için büyük avantaj sağlıyor.

SON TREND ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

McKinsey verilerine göre, eğitim kurumlarının dönüşüme ve yeni dönemin getirdiği yeni yeteneklere uygun bireyler yetiştirmesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

>> Eğitim modelinin gözden geçirilmesi: Üniversiteler ve eğitim kurumları; seminerler, sertifika programları ve çevrimiçi eğitim yoluyla yetişkinlere açık, geleceğin becerilerine uygun programlar oluşturmalı.

>> Öğrenme deneyiminin iyileştirilmesi: Sınıf deneyimi, geleneksel programlardaki geleneksel içerikten her zaman, her yerde iş becerileri oluşturmaya geçiş yaparak kişiselleştirilmeli. Yeni öğrenme deneyimi, toplum merkezleriyle iş birliği içinde uzmanlar istihdam edilerek ve eşler arası veya proje tabanlı öğretim kullanarak oluşturulabilir. İçeriklerin ise problem çözme becerileri, hızlı prototip oluşturma ve doğru soruları sorma odaklı kurgulanması gerekiyor.

>> Yaşam boyu öğrenme: Eğitim sisteminin, sürekli olarak yeni becerileri benimseme isteğini vurgulayan 'öğrenmeyi öğrenme' zihniyetini oluşturması gerekiyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaşam boyu öğrenmenin temellerini oluşturmalarına olanak tanıyor. Yerel yönetimler, yaşam boyu destek sağlamak için daha fazla sayıda insana erişmek için kilit bir rol üstlenebilir. Benzer düzlemde; kurumsal eğitimlerin de yukarıda bahsedilen çerçevede çalışanlarını dijital çağın yeteneklerine adapte etmesi bekleniyor. Özellikle Türkiye'deki kurumların, geleceğin iş yerlerinde ihtiyaç duyulan yeni becerileri geliştirmek için yetenek dönüşümüne yatırım yapmaları gerekiyor. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için tüm paydaşların birlikte çalışması kritik öneme sahip.

EĞİTİM STRATEJİLERİNİN YENİDEN DOĞUŞU

Covid-19 krizi, dijital öğrenmenin potansiyelini vurguladı. Bazı kuruluşlarda öğrenme saatleri 10 kata kadar arttı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, öğrenme saatlerinde daha yüksek büyüme gösteren şirketler, salgından önce dijital öğrenmeye yatırım yapan şirketler oldu. Özellikle niş alanlar için eğitimler de ulaşılabilir hale geldi. Bu noktada, öğrenme ve geliştirme (L&D) yöneticilerinin yükü de giderek artıyor.

ÇEVİK ÖĞRENME METODOLOJİLERİ KURUM İÇİ EĞİTİMİN GELECEĞİ OLUYOR

Şirketler değişen çalışma modelleri ile birlikte, verilen eğitimlerde yeni konuları tanıtmak ve çalışanların öğrenme modüllerinde esnek olmak gibi yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Çoğu şirket, işlevsel ve alan eğitimine ayrılan süreleri artırma yoluna gidiyor. Hız, esneklik ve iş birliğine odaklanan çevik öğrenme metodolojileri kurum içi eğitimin geleceği oluyor. Bu; liderlerin, insanların iş ve iş performansı yararına hızla yeniden vasıflandırılmasına olanak veriyor ve kurum içi beceri boşluklarının kısa sürede doldurulmasını sağlıyor.

'İŞ AKIŞINDA' ÖĞRENMEDE BELİRGİN BİR ARTIŞ OLACAK

Daha fazla iş lideri, öğrenmeyi insanların günlük işlerine uygulanabilir beceriler geliştirmenin bir yolu olarak entegre etmenin önemini anladıkça, önümüzdeki dönemde 'iş başında' veya 'iş akışında' öğrenmede belirgin bir artış olacak. Böylece, çalışanlar için bilgiyi öğrenme ve arama daha aktif ve verimli hale gelecek. Öte yandan, öğrenme süreçlerinde sanal ve dijitalin karşımı olan hibrit bir öğrenme tarzı gündeme gelmeye başladı bile. Son olarak 2021 ve sonrası öne çıkan en önemi akım; kurumsal öğrenme tasarımında verilerin kullanımı... Böylece, ilk kez veriye dayalı iç görü ile donanmış olarak birçok kurum, aktif katılım ve örtük organizasyonel bilgiden yararlanma ile karakterize edilen, sürekli öğrenme kültürü için bağımsız öğrenmeyi destekleyebilecek.

EĞİTİMLER; KURUM İÇİ Mİ KURUM DIŞI MI OLMALI?

Kurum içi eğitimlerin artıları

İhtiyacınız olan herkese ve her şeye zaten sahip olduğunuz için kurum içi eğitim derslerinin ayarlanmasında zorluk yaşanmaz. Organize etmek, kolay, hızlı ve daha ekonomiktir.

Oturumlar, yalnızca yeni işe alınanları bilgilendirmekle veya eski ekip üyelerine bilgi tazelemeleri sunmaktan daha fazlasıdır. Kurum içinde ortaya çıkan yetersizlikleri ve boşlukları bulmalarına yardımcı olabilirler.

Kurum dışı eğitimlerin artıları

* Şirket kültürünü, objektif bir şekilde ele alır. Bunun üzerinde ve işlerin ilerleme yolunda (olumlu veya olumsuz bir şekilde) üzerinde dramatik bir etkisi olabilir.

Dış eğitim oturumları ayrıca ekiplere sektör uzmanlarından öğrenme şansı verir. Oturumlarında paylaşılan bilgiler; çalışan kariyeri ve şirketin geleceği için değerli bir veridir.

Şirketlerin 'gelenek tek yoldur' zihniyetinden kurtulmalarına ve olaylara yeni bir açıdan bakmalarına yardımcı olur. Farklı sektörlerde birçok farklı firma ile çalışma fırsatı yakalamış eğirmenlerin görüşleri, şirketleri geleceğe hazırlar.

EN ÇOK OKUNANLAR