USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Nasıl Yaparım?

31 Ağustos 2021 17:49

Kurumsal eğitim sözlüğü güncelleniyor

Kurumsal eğitim, durmaksızın dönüşüm yaşarken kullanılan terimler de hızlı bir değişim geçiriyor. Covid-19 gündeminde ve uzun süredir dijitalleşme ekseninde şekillen kurumsal eğitim sözlüğü, trendlerin etkisiyle konjonktüre uyum sağlıyor. Gelin, kurumsal eğitimde öne çıkan kelimeleri birlikte inceleyelim

Kurumsal eğitim sözlüğü güncelleniyor

EĞİTLENCE (EDUTAINMENT)

'Eğitlence; İngilizce 'education' (eğitim) ve 'entertainment' (eğlence) kelimelerinin birleşiminden türetildi ve 'eğitlence' olarak Türkçeleştirildi. Eğlendirerek eğitmeyi amaçlayan bu öğretim yöntemi, terim olarak Walt Disney tarafından 1954 gibi erken bir tarihte kullanıldı. Görece yeni olmasına rağmen, özellikle öğrenmeyi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor. Eğitimi eğlence ile birleştirmeye yönelik ilgi, Rönesans ve Aydınlanma hareketleri çerçevesinde yüzlerce yıldır devam ediyor. 1970'lerden bu yana Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Latin Amerika'daki çeşitli gruplar, sağlık ve sosyal sorunları ele almak için eğitici eğlenceyi kullandılar.

E-ÖĞRENME

E-öğrenme, elektronik olarak sunulan yapılandırılmış bir kurs veya öğrenme deneyimidir. Canlı veya önceden kaydedilmiş ders içeriği, video, sınavlar, simülasyonlar, oyunlar, etkinlikler ve diğer etkileşimli öğeler gibi birçok farklı öğeden oluşur. E-öğrenme; önceleri daha düşük bir eğitim biçimi olarak görülse de günümüzde çok daha fazla öneme sahip oldu. Dünya çapında 6 milyondan fazla öğrenci, çevrimiçi kurslar aracılığıyla yüksek öğrenim görüyor. 2026 yılına kadar, dünya çapındaki toplam e-öğrenme pazarının katlanarak büyümesi ve 370 milyar ABD dolarının üzerine çıkması bekleniyor.

İŞE UYUM PROGRAMI (ONBOARDING)

Yen işe başlayan çalışanların şirketin geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşmelerine yardımcı olan bir süreç olarak tanımlanan 'onboarding', çalışanın organizasyona adapte etme sürecine atıfta bulunan bir terim... Şirketler bu programı; çalışan motivasyonunu yükseltmek, kurum bağlılığını artırmak, performansını maksimum seviyeye getirmek ve başarılı işe alımlar gerçekleştirmek için uyguluyor. Özellikle genç çalışanların, bağlılık duygusunu artırmak için onboarding programları önem taşıyor. Süreç, birkaç haftadan bir yıla kadar sürebiliyor. Ancak, en etkili alıştırma genellikle en az birkaç ayı buluyor.

MİKRO ÖĞRENME

Mikro öğrenme, nispeten küçük öğrenme birimleri ve kısa süreli öğrenme etkinlikleriyle gerçekleşiyor. Normal e-öğrenmenin daha ilgi çekici, daha az zaman alan ve üretmesi daha ucuzu olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi mikro öğrenmeyi, yaygın ve genellikle etkili bir biçimi olan video ile ilişkilendiriyor. Ancak video, mikro öğrenmenin tek geçerli örneği değil. İşte bazı mikro öğrenme içeriği örnekleri:

* Metin (kısa paragraflar)

* Resimler (fotoğraflar, çizimler, infografikler)

* Videolar

* Ses (podcast'ler veya müzik)

* Testler ve kısa sınavlar

* Oyunlar

ÖĞRENME BİLİMİ (LEARNING SCIENCE)

Öğrenme bilimi; öğrenmenin bilimsel, hümanist ve eleştirel teorik anlayışını ilerletmeye, aynı zamanda öğrenme yeniliklerinin tasarımına, uygulanmasına ve öğretim metodolojilerinin iyileştirilmesine olanak sağlayan disiplinler arası bir alan. Öğrenme biliminin amacı ise en etkili öğrenmeyle sonuçlanan bilişsel ve sosyal süreçleri daha iyi anlamak... Ardından bu bilgiyi, sınıfları ve diğer öğrenme ortamlarını yeniden tasarlamak için kullanmak... Böylece bireylerin çok daha derin ve etkili öğrenim süreçlerinden geçmeleri hedefleniyor.

UYARLANABİLİR ÖĞRENME

Bu yöntem; öğreneni, eğitim sürecinde pasif bilgi alıcısından iş birlikçiye dönüştürmeyi hedefliyor. Öğrenciyle etkileşimi düzenlemek ve her öğrencinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş kaynaklar ve öğrenme etkinlikleri sunmak için yapay zekanın yanı sıra bilgisayar algoritmaları kullanılıyor. Teknoloji, bilgisayar bilimi, yapay zeka, psikometri, psikoloji ve beyin bilimi dahil olmak üzere çeşitli çalışma alanlarından elde edilen bilgileri içeren eğitim yöntemi; modern öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayan, herkese uyan tek bir yaklaşıma bağlı kalmanın imkansız olduğu bu yeni dünyada, eğitimin geleceği olarak görülüyor.

YETKİNLİK GELİŞTİRME (UPSKILLING)

Beceri ya da yetkinlik geliştirme; mikro düzeyde, bireylerin yeni beceriler öğrenme sürecini ifade ediyor. Makro bağlamda ise iş yerinde teknolojinin neden olduğu tektonik bir değişimi tanımlıyor. Kişinin yüksek bir katma değer sağlayabilmesi için mevcut pozisyonunda, daha iyi bir performansa ulaşabilmesi, mevcut rolünde büyümesi için kullanılan bir yöntem... Yetkinliklerin geliştirilmesine, yeni yetkinlikler kazanılmasına odaklanıyor. Kavram; öte yandan kültürel bir değişim yönetimini de içeriyor. Dijital çağda rekabet edebilmek için bireyleri ve şirketleri, yaşam boyu öğrenme zihniyetine ve iş birliğine yönlendiriyor

.YETKİNLİK KAZANDIRMA (RESKILLING)

Tüketici deneyimlerinin çeşitlenmesi ve bireyselleşmesi; çalışanların becerilerini de değiştirmesini zorunlu hale getiriyor. Bu yöntem; kişiyi yeni bir pozisyona, yeni bir role ve hatta bazı durumlarda yeni bir mesleğe hazırlamak olarak tanımlanıyor. - Örneğin; bir perakendeci, offline olarak yapılan satışlardan e-ticaret satışlarına odaklanma sürecinin desteklenmesi için mağaza içi çalışanlarının görevlerini yeniden tanımlayarak, onları online müşteri hizmetleri çalışanları olarak eğitebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR