USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Nasıl Yaparım?

11 Ağustos 2021 16:12

"Kurum içi eğitimler, yeni bir hayat istiyorsak değişime hizmet eder"

Kurum içi eğitimlerden ne beklenmesi gerektiğinden çalışan motivasyonuna kadar, kurumsal eğitimlerle ilgili her şeyi ICF Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Akredite Eğitim Programı Fakülte Lideri Eğitim Danışmanı ve Tasarımcısı Yunus Emre Şentürk ile konuştuk.

"Kurum içi eğitimler, yeni bir hayat istiyorsak değişime hizmet eder"

* Kurum içi eğitimlerin avantajları ve dezavantajları neler?

Öncelikle kurum içi eğitimin ve dolayısıyla kurumsal eğitimin ne olduğuyla ilgili, kısaca bir şeyler paylaşmak isterim. Colorado Üniversitesi Profesörü Wayne Cascio; kurumsal eğitimin amacını, "Kurumsal performansa olumlu anlamda katkı sağlayacak şekilde hedef kitlede belirli bir bilgi, beceri, sosyal davranış veya tutumu oluşturmak/geliştirmek" olarak açıklıyor. Kurum içi eğitimler ise, kurumların kendi çalışanları için hazırladığı ve kurum içindeki uzmanları aracılığıyla ya da dışardan aldıkları hizmetlerle gerçekleşen eğitim sürecidir. Kurum içi eğitimler, insan kaynaklarının yönetimsel anlayışı ve çalışanların hem kişisel hem de mesleki gelişimi için düzenlenir. Kurum içi eğitimlerin değeri ve önemi üretim ya da hizmet odaklılığının dışında; kişilerin bireysel olarak gelişimleri ve firmaya olan bağlılıkları bakımından da ele alınmalıdır. Çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu şirketlerde eğitime önem verildiği, sık gözlenen bir gerçektir.

"BAZI KONULARIN İÇ KAYNAKLI ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILMASI ZAMAN VE OPERASYONEL ANLAMDA MALİYETLERİ YÜKSELTECEKTİR"

PDR Group'un yaptığı 'Türkiye Kurumsal Eğitim Süreçleri Araştırması 2020' sonuçlarına baktığımızda, 255 firmanın 152'sinin, yani yüzde 83'ünün kendi iç eğitmenleri ile süreçleri yönetmeye başladığı görülüyor. Bununla birlikte, 45 firmanın da halihazırda iç eğitmenleri yetiştirme sürecine başlayacak olması ise bir başka önemli tespit... Kurum içi eğitmenler ile kurumsal eğitim süreçlerini yöneten firmalar açısından bakıldığında, bütçenin efektif kullanılması ve eğitimlerin kurum kültürüne göre tasarlanması ve çalışanlara ulaştırılması en büyük avantaj olarak görülüyor. Ama, kurumların bu konuda profesyonel dış kaynaklı destek almadıklarında oluşabilecek dezavantajlara da kısaca değinmek gerekiyor. Her konuda iç kaynak bulmak zordur. Hiçbir şirket, kendi içinde başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye sahip değildir. Ve sektöre dışardan farklı bakış açılarını görememek gibi doğal bir sonuç söz konusudur. Deneyim aktarımı konusunda daha fazla ve farklı tecrübelerden faydalanmak gerekebilir. Ayrıca, farklı şehir ve ülkelerde faaliyet gösteriyorsanız eğitim hizmetini götürmeniz maliyet açısından çok yüksek olacaktır. Bazı konuların iç kaynaklı çözülmeye çalışılması zaman ve operasyonel anlamda maliyetleri yükseltecektir.

* Kurum içi eğitimler nasıl şekilleniyor?

Kurumlar eğitim planlamaları yaparken öncelikle çalışanların eğitim ihtiyaçlarını analiz ediyorlar. İhtiyaç analizi yapılırken 5 aşama devreye giriyor:

* Analiz: Kişiye kazandırılacak niteliklerin (hedeflerin) belirlenmesi

* Tasarım: Hedeflerin kazanıldığının göstergesi olan davranışların belirlenmesi

* Geliştirme: İçerik ve seçimin düzenlenmesi

* Uygulama: Davranışların kazanılmasını sağlayacak eğitim durumlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi

* Ölçme ve değerlendirme: Davranışların kazanılıp kazanılmadığının veya kazanılma derecesini yoklayan sınama durumlarının belirlenmesi

Kurum içi eğitimlerin ihtiyaç analizlerinin doğru yapılması, kurumun harcadığı zaman ve maliyetleri düşürecek, bununla birlikte yatırımın geri dönüşünü maksimize edecektir.

* 2021 ve sonrasında kurumsal eğitimler açısından özellikle hangi konu başlıklarında inovatif eğitimlere yöneleceksiniz?

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan 'Mesleklerin Geleceği 2020' raporuna göre, çalışanların beş yıla kadar yeni yetkinliklere sahip olması gerekecek. Öne çıkan 10 yetenek, 4 kategoride şöyle listenmiş: Problem çözme, kişisel yönetim, takım çalışması, teknoloji kullanma/geliştirme.

*Şirketlerin yüzde 86'sı, öğrenme ve gelişimi teşvik etmenin kritik bir yaklaşım olduğunu düşünüyor.

*Çalışanların yüzde 54'ü, yeni beceri kazanmaya ihtiyaç duyacak. 2022'ye kadar bu yoğunluk devam edecek.

Önümüzdeki 1-2 senenin ana gündemi, yetkinlik geliştirme ve yeniden kazandırma olacak. 'Reskilling' ve 'upskilling' 2 farklı yetkinlik geliştirme yöntemi. 2021 ve sonrası trendleri ise; Y Kuşağı'nın katılımı ve bağlılığı, sürekli öğrenme, gerçek zamanlı geri bildirim, mobil deneyimler, mikro öğrenme, uyarlanabilir öğrenme ve kişiselleştirilmiş eğitim ve yetkinlik geliştirme olacak gibi görünüyor.

* Kurum içi veya dış kaynaklı eğitimlerin, çalışan motivasyonu üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu gözlemliyorsunuz?

Motivasyon, başkaları tarafından zorlama olmaksızın, insanın kendinin ve yeteneklerinin farkında olarak hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmesidir. Yani gerçek motivasyon kişinin kendinden gelendir. İnsan, "Ben kimim?", "Beni ne motive eder?" sorularının cevaplarını keşfettiğinde, iş hayatında yaptığı görevini en kaliteli ve verimli bir şekilde yapacaktır. Kurum içi eğitimler kişilerin kendilerini keşfetmelerine ve gelişmelerine hizmet ettiği için, bu eğitimler onların içsel motivasyon kaynakları konusunda netleşmelerine ve kendilerini motive etmelerine katkı sunacaktır. 5 yıldan bu yana yaptığım 2 bin 500 saate yaklaşan koçluklarım ve 6 yıldır sürdürdüğüm eğitimlerimde, bireylerin temel ihtiyacının, içsel motivasyonlarını keşfetmeleri olduğunu gözlemledim.

Yaptığım motivasyon konuşmalarında ve eğitimlerinde onların içlerine ekmeye çalıştığım tohum; "Seni ne motive eder?" sorusunun cevabını bulmalarıdır. Dışardan bir kuvvetle kırılırsa, yaşam sona erer. İçerden bir kuvvetle kırılırsa, yaşam başlar. Büyük değişiklikler her zaman içeriden başlar. Kurum içi eğitimler, yeni bir hayat istiyorsak değişime hizmet eder.

EN ÇOK OKUNANLAR