Platin
PİYASALAR

Kovid-19 sonrası dünyada ekonominin çarkları yeniden nasıl döndürülecek?

Platin

İnsanlığın önünde bir yandan oldukça gerçek ve ciddi yaşamsal riskleri yönetirken, diğer yandan ekonomiyi ve geçim kaynaklarını yeniden canlandırmak gibi şimdiye kadar görülmemiş bir zorluk bulunuyor. Tekrar iş başı yaparken karşımızda sayamayacağımız kadar bilinmeyen var, ama önde gelen şirketlerin ilerleyebildikleri zaman ilerlemesi, gerektiği anda hızla geri çekilmesi ve koşullara uyum sağlaması gerekecek.

Dünyanın birçok ülkesinde evlere kapanma uygulamalarının gevşemeye başladığı bir dönemde Bain&Company, “İşe Geri Dönüş” başlıklı yeni araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma, son derece farklı bir ortamda faaliyet göstermek durumunda kalacak şirketlerin karşılaşacakları en kritik sorunları aşmak için nasıl düşünmeleri gerektiğine dair bir rehber sunmayı amaçlıyor.

“Yöneticilerin çoğu için görev bir işi tekrar başlatmaktan ziyade, potansiyel olarak işi sıfırdan kurmaya benzeyecek” ifadesini kullanan Bain Türkiye Ortaklarından Ozan Bayülgen, “İş başı yapmak, ışıkları açıp operasyonları kaldıkları yerden tekrar başlatmaktan çok daha karmaşık bir süreç olacak,” dedi. 

Yeni talep yapısını anlamak

Şirketler, bir iş kuran herkesin karşılaştığı soruları yanıtlamak zorunda kalacak. Hangi müşteri ihtiyaçları için hizmet sunuyoruz? Talep nerede ve iş modelimizi bu talebi karşılayacak şekilde nasıl uyarlamalıyız?

Denklemin talep tarafını değerlendirmek, işgücü ihtiyaçlarını ve farklı çalışan gruplarının işyerlerine dönmek konusundaki önceliklerini belirlemek için bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Bu noktadan yola çıkarak çevik ekipler kurmak, hızlı değişmesi beklenen bir faaliyet ortamına uyum sağlamanın ve iş sürekliliğini gerçekleştirmenin en etkin ve ölçeklenebilir yoludur.

İş gücünün güvenliğini sağlamak

Gerçek talebin izini sürmek şirketler açısından kaç kişinin nerede işe dönmesi gerektiğini belirlemek için akılcı bir yol sağlayacaktır. Ama nasıl bir iş gücü gerektiğini, kimlerin iş başı yapması gerektiğini anlamak zorlu yeniden toparlanma sürecinin daha başlangıcıdır. Her şirketin karşılaşacağı temel soru sürekli değişen bir ortamda çalışanların güvenliğinin nasıl karşılanacağı ve işe döndükleri takdirde karşılaşacakları risklerin nasıl hafifletileceğidir.

İş yerinin yapısına bağlı olarak (örneğin müşteri ile yüz yüze çalışılan bir mağaza, ofis, fabrika, depo veya müşterinin evi gibi) riskin derecesi de önemli ölçüde değişmektedir. İşe dönen çalışanlar için riski hafifletmek yeni politikalar, yeni altyapı ve çalışanlar açısından çalışma ortamına uygun davranışsal değişiklikler gerektirecektir. 

Bain&Company Türkiye ortaklarından Ozan Bayülgen,bu konuda şunları söyledi:

“İşe dönüş liderler için tam bir kader anı olacak ve çalışanlar arasında güveni sağlamak kritik önem taşıyacak. Çalışanların sağlığı ve güvenliği için şirketlerin çok dikkatli ve yaratıcı bir şekilde somut önlemler düşünmesi gerekecek.”