USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

KAPAK

01 Temmuz 2024 10:19

ENERJİ SEKTÖRÜ ÖNEMLİ GELİŞMELER IŞIĞINDA BÜYÜYOR

2024 yılı dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji açılımları açısından heyecan verici gelişmelere ev sahipliği yapıyor. İklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklar gibi küresel sorunlar, yenilenebilir enerjiye yönelik talepleri artırıyor. Bu alana yönelik uygulanabilir çözümler, teknolojik gelişmeler ve yatırım fırsatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. BECIS'in 'Yenilenebilir Enerji İçin Sırada Ne Var? 2024 Trend Tahminleri' analizi, enerji alanında 2024 ve sonrasında öne çıkacak yenilikleri üç başlık altında topluyor: Yeşil hidrojenin ortaya çıkışı, güneş ve rüzgar enerjisi gelişmeleri, enerji depolama atılımları... Biraz ayrıntıya girersek 2024 ve sonrasında yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil hidrojenin bir enerji taşıyıcısı olarak giderek daha fazla hayati hale gelmesi bekleniyor. Elektroliz teknolojisinde, verimliliği önemli ölçüde artıracak ve yeşil hidrojen üretiminin maliyetini azaltacak büyük gelişmeler öngörülüyor. Bu gelişmeler, yeşil hidrojenin endüstriyel süreçler ve ulaşım da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulanabilirlik alanını genişletecek. Her iki tarafta güneş ışığını yakalayan çift yüzlü (biafacial) güneş panelleri ve gigawatt kapasiteleri olan büyük ölçekli açık deniz rüzgar türbinleri ise buzdağının sadece görünen kısmı... Bu gelişmeler, yenilenebilir kaynakların daha verimli bir şekilde yakalanmasına izin vererek güneş ve rüzgar enerjisini geleneksel enerji kaynaklarıyla daha uygun ve rekabetçi hale getirecek. Yenilenebilir enerjinin büyümesi, enerji depolama teknolojilerindeki gelişmelerle yakından bağlantılı... İşte tüm bu trendler ışığında enerji temasıyla dopdolu bir sayı hazırladık; çünkü Türkiye enerjide tam bağımsızlık mottosuyla çıktığı yolda önemli gelişmeler kaydediyor. Petrol aramasından doğal gaz keşiflerine, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinden nükleer santral yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede uygulanan stratejinin bel kemiğini ise yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Hedef 2035 yılına kadar kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payını yüzde 55'lere çıkartmak.

Ağustos sayımızda buluşmak üzere, keyifli okumalar.