KAPAK
01 Haziran 2023 10:05

ENERJİDE DENGELER DEĞİŞİYOR…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin resmi açılışında yaptığı petrol keşfi açıklaması, Türkiye ve dünya enerji gündemini değiştirdi... Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ili sınırları içinde bulunan Cudi Dağı'nda yapılan keşif, günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip. Türkiye'nin günlük üretiminin 80 bin varil olduğu düşünülürse yapılan keşfin ne derecede değerli olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Önce Doğu Akdeniz'deki petrol sondajları, arkasından Karadeniz'de Sakarya Sahası'nda 500 milyar metreküplük doğal gaz sahasının bulunması ve şimdi de Cudi Dağı'ndaki keşif neredeyse tek başına cari açığın sebebi olan enerji konusunda atılan çok önemli adımlar. Ve tabii ki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali... Nisan ayında ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle birlikte 'Nükleer Tesis' statüsüne kavuşan Akkuyu, Türkiye'nin en büyük enerji yatırımı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin uluslararası platformlarda dikkat çekmesinin tek sebebi yalnızca yapılan bu keşifler ya da yatırımlar değil. Tüm ülke son 10 yılda ciddi bir enerji dönüşümü yaşıyor. Rüzgardan hidroelektriğe, jeotermalden güneşe ve hatta hidrojen enerjisine kadar tüm yenilenebilir enerji alanlarında gelişmeler yaşanıyor. Elbette bu değişim ve gelişim dünya trendlerinden bağımsız değil. Türkiye'nin farkı ise şu anda pek çok alanda öncülük yapması.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ocak ayında açıkladığı 'Türkiye Ulusal Enerji Planı', özellikle yenilenebilir enerjideki değişimin hızını ortaya koyması açısından çok önemli. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54. Türkiye'nin sahip olduğu kurulu güç portföyü iki açıdan dikkat çekiyor. İlki portföyün mümkün olduğunca dengeli olması. İkincisi ise yenilenebilir enerji santrallerinin payının yüksekliği. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci dünyada ise 12'nci sırada yer alıyor. Paris Anlaşması, Yeşil Mutabakat ve elbette 2053 Hedefleri... Dengelerin değiştiği Türkiye enerji sektöründeki en yeni projeleri, yatırım stratejilerini ve trendleri haziran sayımızda pek çok yönüyle ele aldık.

Temmuz ayında buluşmak dileğiyle, keyifli okumalar...