KAPAK
01 Haziran 2022 04:04

AĞAÇ TARIMINA ODAKLANMA ZAMANI

Artan nüfus ve gelişmeyle birlikte dünyada belki de en çok zararı ormanlar gördü. Odun hammaddesine olan gereksinim, doğal ormanların odun üretimi amacıyla aşırı kullanımına yol açıyor. Dünyada yıllık yaklaşık 4.5 milyar metreküp olan odun hammaddesi ihtiyacının 3.5 milyar metreküpü doğal ormanlardan yapılan üretimle ancak karşılanabiliyor. Geriye kalan 1 milyar metreküp ise endüstriyel orman plantasyonları yoluyla sağlanıyor. Her yıl artan talebe karşılık, doğal ormanların üretim gücü ve potansiyeli azalıyor. Giderek çoğalan odun ihtiyacının yakın gelecekte doğal ormanlardan yapılacak üretimle sağlanması mümkün olmayacak. Bununla birlikte dünya ölçeğinde gittikçe artan koruma anlayışı, doğal ormanlardan yapılan odun üretimini sınırlandırıyor. Odun hammaddesi üretiminde AB ve gelişmiş ülkelerin kullandığı sertifikasyon benzeri sistemler, pazara sunulan ürünlerin, doğal ormanlardan değil; endüstriyel ağaçlandırmalardan elde edilmesini şartı koşuyor. Bu nedenle; hızlı gelişen ağaç türleriyle kurulacak endüstriyel orman plantasyonlarının yaygınlaştırılması, geleceğe dönük en kalıcı çözüm olarak görülüyor. 'Ağaç tarımı' olarak da nitelendirilen endüstriyel orman plantasyonlarının büyüklüğü dünya ormanlarının yalnızca yüzde 5'i olmasına karşın, odun hammaddesi üretiminin yüzde 35'inin bu alanlardan gerçekleşmesi, ağaç tarımının önemini gözler önüne seriyor. Ülkemizde ise yılda yaklaşık 30 milyon m3 odun hammaddesi tüketiliyor. 2030 yılına kadar ülkemizin yıllık odun hammaddesi talebinin 40 milyon m3 olacağı tahmin ediliyor. Asırlar boyu oluşabilen adeta açık hava müzeleri olan doğal ormanları daha iyi korumak için odun ihtiyacının büyük bir kısmının endüstriyel ağaçlandırmalarla oluşturulan üretim ormanlarından karşılanması gerekiyor. Platin olarak bu ay Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü'nün, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ağaç tarımı konusundaki çabalarını sayfalarımıza taşıdık... Temmuz sayımızda buluşmak üzere,