İŞ DÜNYASI
22 Haziran 2022 15:12

ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİMİ ARTTIRDI

ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİMİ ARTTIRDI

22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla bir açıklama yapan KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, Türkiye'de yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 54'e çıktığını açıkladı. Burada hedef rakamın 2030 yılı için yüzde 70 olarak belirlendiğini söyleyen Kaya Uğur Karayurt, "Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada enerji tarafında bir arz güvenliği sorunu yaşanıyor. Yenilenebilir enerji yatırım politikaları iklim değişikliği ile mücadele ve arz güvenliği temelli olarak artıyor" dedi. Karayurt, Avrupa'nın 300 milyar Euro yatırım bütçesine sahip dört başlıktan oluşan stratejisinin hazır olduğunu da sözlerine ekledi

Dünyada dijital ve yeşil dönüşüm üzerine inşa edilen yeni bir ekonomik modelin söz konusu olduğunu anlatan Karayurt, "Avrupa merkezli bu ikiz dönüşümün yarattığı yeni değerler zinciri, ticareti ve tedarik zincirini de yeniden oluşturacak. İhracatının yüzde 50'sini Avrupa'ya gerçekleştiren Türkiye'nin hızla buna uyumlanması gerekiyor" dedi. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sınırda karbon düzenlemesine tabi ilk sektörleri elektrik, demir -çelik, çimento, alüminyum ve gübre olarak sıralayan Karayurt, sanayiciyi enerjide yenilenebilir kaynaklara yönelmeleri konusunda uyardı ve karar vermeleri halinde bu yolculuğun her aşamasında yanlarında olacaklarını söyledi.

KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu anlattı, ikiz dönüşümün yaratacağı yeni ticaret aksı içinde kalmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin kurulu elektrik gücünün yüzde 54'ünün yenilenebilir kaynaklarından oluştuğunu ve 2030 yılını kadar yapılacak yeni yatırımlarla bu rakamın yüzde 70'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Kaya Uğur Karayurt, şunları kaydetti: "İklim değişikliğinin yıkıcı etkisini azaltıp ortadan kaldırmada, temiz enerji geçişli yeşil sanayi politikalarını önemli görüyorum. Türkiye'nin önemli elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinden biri olan olarak, 1100 megavata ulaşmış olan kurulu elektrik gücümüzün tamamını yerli ve yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Gümüşhane ve Antalya 7 hidroelektrik santralimiz, Manisa'da bir tane yerli kaynak (termik santral) santralimiz bulunuyor. Güneş Enerji Santralı (GES) yatırımlarımız ise Burdur, Isparta, Antalya, Tokat ve Sivas bölgemizde yer alıyor. Dolayısıyla üretimden dağıtıma kadar bütün süreçlerdeki yatırımlarımızla, sanayicimizin yeşil dönüşüm taleplerine cevap verebilecek durumdayız."

Tedarik Zincirine Yeşil Müdahale

Sanayide yenilenebilir enerji kullanımının önemine dikkat çeken Kaya Uğur Karayurt, "Bildiğiniz üzere Avrupa, yeni ekonomik model oluşturma çalışmalarına hız verdi. Merkezinde ise dijital ve yeşil dönüşüm yer alıyor. İkiz dönüşüm olarak adlandırılan bu yeni duruş ticaret ve tedarik zincirini yeniden düzenleyecek. Bu modelin yol belirleyicisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sadece AB coğrafyasında değil tedarik zincirinde ve ekonomik ilişki içinde bulunulan ülkelerde de 'yeşil' odaklı politikalara bakılacak. İhracatımızın yüzde 50'sini Avrupa'ya yapıyoruz. Hem sürdürülebilirlik politikaları ile dünyayı korumak hem de uluslararası ticaretin içinde kalmak için yenilenebilir enerji tarafından başlayarak politik hattımızı ve uyumlanma çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Yeşil Mutabakat çerçevesinde oluşturulan sınırda karbon düzenlemesi ilk olarak elektrik, demir-çelik, alüminyum ve gübre sektörlerinde aranacak. 2026 yılına kadar burada belli hedeflerin tutturulmuş olması gerekiyor, sonrasında kimya başta olmak üzere diğer sektörler için uyumluluk aranacak." diye konuştu.

Enerji Arz Güvenliğinde Yenilenebilir Enerji Öne Çıkıyor

Avrupa'da enerji tarafında dört önemli gündemin bulunduğunu ve bunun için 300 milyar Euroluk yatırım bütçesi oluşturduğunu anlatan Kaya Uğur Karayurt, başlıkları şöyle sıraladı: "Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji geçişinin hızlandırılması ve yatırım." Türkiye'nin de benzer bir yaklaşımla yenilenebilir tarafta yatırımı büyütmesi, sanayide yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırması, bunu yaparken verimlilik ve tasarrufa yoğunlaşması gerektiğini söyleyen Kaya Uğur Karayurt, alt yapı iyileştirmeleri ve yatırım finansmanı konusunda kamudan cesaretlendirici ve özendirici yeni destek programları beklediklerini de kaydetti.

Enerji arzı güvenliğinin Rusya – Ukrayna savaşından sonra çok daha önemli bir hale geldiğini hatırlatan Kaya Uğur Karayurt, yine çözüm adresi olarak yenilenebilir kaynakları gösterdi. Kaya Uğur Karayurt, "Yenilenebilir enerji tarafında güçlü bir duruş oluşturarak hem iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı mücadele edebiliriz hem Yeşil Mutabakatla belirlenen yeni enerji askı içinde kalmaya devam edebiliriz hem de küresel enerji krizi nedeniyle artan maliyetleri azaltabiliriz. Şu anda bütün dünyada enerjide maliyetler artmış olsa da bir duruş olarak yenilenebilir enerjiden geri dönüş ya da vazgeçme söz konusu değil. Hatta kriz derinleştikçe yenilenebilir enerji politikalarında yatırım hızı artıyor" dedi.

Yeşil Dönüşüm Yolculuğunda Sanayicimizin Yanındayız

Sanayi şirketleri başta olmak üzere bütün ticarethanelerin yeşil dönüşüm yolculuklarında yanlarında olduklarını kaydeden Kaya Uğur Karayurt, son olarak şunları kaydetti: "Hem üretim hem dağıtım tarafındaki çalışmalarımızın merkezinde yenilenebilir enerji bulunuyor. Türkiye'deki sanayici ve ticarethanelere yenilenebilir enerji tedariki sağlayabilecek durumdayız. Yanı sıra üretimlerini yenilenebilir kaynaklardan yaptıklarını Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi Sistemi (YEK-G) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgeliyoruz. Enerji verimlilik ve tasarruf süreçleri konusunda kendilerine yardımcı oluyoruz. Zaten bu hizmeti tam ve doğru alıyor olmanız enerji tarafında özellikle sınırda karbon hedeflerine ulaşmanızı sağlayabilir. Sanayicimize yeşil dönüşümde her türlü desteği vermeye hazırız."

EN ÇOK OKUNANLAR