ENERJİ
24 Eylül 2021 15:51

Yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 49 büyüyecek

Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verirken; Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfi, bu süreçte önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor

Yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 49 büyüyecek

-Sakarya gaz sahasında 2023'te üretimin başlaması durumunda Türkiye'nin doğalgaz ithalat bağımlılığı yüzde 36, enerji ithalat faturası ise orta vadede yüzde 10 azalabilecek.

-Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre Türkiye, güneş enerjisinde potansiyelinin yüzde 3'ünü, rüzgar enerjisinde ise yüzde 15'ini kullanıyor.

-Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi son beş yılda yüzde 50 arttı.

-Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kurulu gücünün, 2024'e kadar 21 megavat artarak yüzde 49 büyüyeceği öngörülüyor.

-Türkiye, 2019'da en fazla yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturan ülkeler arasında Avrupa'da 5'inci, dünyada 15'inci sırada yer aldı.

-Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü: 50 milyar dolar

-6 bin 450 megavatı lisanssız, 620 megavatı ise lisanslı olmak üzere Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü: 70 bin 70 MW

-Geçen yıl toplam elektrik üretimimizin rüzgar ve güneşten karşılanan payı: Yüzde 12

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIMI (MW)

Güneş santralleri: 7 bin 70

Hidroelektrik santralleri: 31 bin 280

Biyokütle santralleri: 945

Jeotermal santralleri: Bin 595

Rüzgar santralleri: 9 bin 543

EN ÇOK OKUNANLAR