Platin
PİYASALAR

Türkiye enerjisini yerli kaynaklardan sağlayacak

Platin

Enerji alanında toplam kurulu gücü 90 bin MW’a dayanan Türkiye, yatırımları sonrasında enerji üretiminin yüzde 60’ını yerli kaynaklardan karşılıyor

89 bin 736 MW'lık bu gücün, yaklaşık 22 bin MW’lık bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanırken, yaklaşık 46 bin 115 MW’lık bölümünü ise fosil yakıtlara dayalı santraller oluşturuyor. Barajlı hidroelektrik santrallerinin payı ise 20 bin 554 MW seviyesinde bulunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güçte rüzgar enerjisinin payı 7 bin 155,4 MW’a, güneş enerjisinin 5 bin 435,1 MW’a, jeotermal enerjinin payı bin 335,5 MW’a ve akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin gücü 7 bin 855,2 MW’a yükseldi.

Biyokütleye dayalı santrallerin gücü 665,2 MW’a, atık ısıdan elektrik üretim tesislerinin gücü ise 338,3 MW’a ulaşmış durumda.

Fosil yakıtlara dayalı güçte ise en büyük pay 25 bin 906,2 MW ile doğalgaz santrallerinin iken, ikinci sırada 9 bin 842 MW ile linyite, üçüncü sırada ise 8 bin 938,9 MW ile ithal kömüre dayalı santraller geliyor.

YATIRIMLAR MEYVESİNİ VERDİ

Türkiye’nin kurulu gücündeki trende baktığımızda ise ortaya çıkan tablo yüzleri güldürüyor. Bundan 10 yıl evvel Türkiye’nin kurulu gücü 44 bin 761 MW seviyesinde bulunuyordu. Bugün gelinen noktada ülkemizin toplam kurulu gücü, yıl içerisinde 90 bin MW’ı geçmiş olacak. Bu da Türkiye’nin 10 yıl içerisinde kurulu gücünü tam iki katına çıkardığını gösteriyor… Milli Enerji ve Maden Politikası paralelinde elektrik üretiminde Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yüzde 60 yerlilik oranlarını yakalamış durumda. Şimdiyse yakın dönemde hedef, bu oranı kısa bir süre içerisinde yüzde 70 seviyesine çıkartmak…