ENERJİ
07 Kasım 2022 12:21

Socar Türkiye, enerji maliyetlerini optimize etmeyi sağlayan çözümler geliştiriyor

Socar Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, Socar Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunu Platin Dergisi okurlarına aktardı.

Socar Türkiye, enerji maliyetlerini optimize etmeyi sağlayan çözümler geliştiriyor

"Enerji sektöründe dijital dönüşüm, operasyonel optimizasyon, sürdürülebilir operasyon ve finansal fayda sağlayan iş dönüşümünün kritik bir yapı taşı olduğu için tüm oyuncuların gündeminde" diyen Socar Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt ile hem Socar Türkiye'nin hem de enerji endüstrisinin dijitalleşme yolculuğunu ele aldık.

SOCAR Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğundan bahsedebilir misiniz?

Özellikle enerji sektöründe, son yıllarda içinden geçtiğimiz olağanüstü koşulları da göz önüne aldığımızda birçok şirketin bu anlamda ciddi aksiyonlar aldığını görüyoruz. SOCAR Türkiye stratejisinin yapı taşları arasında verimlilik ve optimizasyon, sürdürülebilirlik ve enerji geçişi ile birlikte petrokimya sektöründe seçici büyüme yer alıyor. Tüm bu stratejik hedeflere ulaşabilmek için dijital dönüşümü, en önemli yapı taşlarından biri olarak konumladık. Kurumsal ve operasyonel süreçlerimizi iş birimleri ile birlikte inceliyor, dar boğazları ve iyileştirmeye açık noktaları önceliklendiriyor, fizibilite çalışmaları, pilot ve PoC (Proof of Concept) yaklaşımları ile farklı çözümleri değerlendirerek projelendiriyoruz. Çözümleri değerlendirirken farklı endüstri trendlerini ve dönüşüme yön veren teknolojileri detaylı olarak inceliyoruz.

"Socar Türkiye'nin yeni dijital jenerasyonunu yaratmak üzere kurguladığımız ve 1 yıl sürecek Generation D Programımız geçtiğimiz Haziran'da başladı."

(Socar Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt)

"HATALARIMIZI AZALTAN 70 ROBOTİK PROSES OTOMASYON PROJESİNİ DEVREYE ALDIK"

*Dijitalleşme alanında yürüttüğünüz projeler neler?

Sahadaki çalışanlarımıza daha mobil olmaları, bilgiye daha hızlı ulaşabilmeleri, süreçlerini daha kısa sürede tamamlayabilmelerine yönelik altyapı ve çözümleri sunuyoruz. Kurumsal süreçlerimizde de verimliliğimizi artıran, hatalarımızı azaltan 70 robotik proses otomasyon projesini devreye aldık. Bu sayının yılsonunda 80'in üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Mevcut iş süreçlerimiz içinde dijitalleşme ile sağlanan öngörü, otomasyon ve optimizasyon gibi kalemlerle, aslında aynı miktarda ya da daha fazla çıktıyı daha az enerji tüketerek ya da karbon emisyonu, proses atıkları gibi etmenleri azaltarak elde ediyor, sürdürülebilirlik etkisi oluşturan birçok proje üretiyoruz. İleri analitik modelleme geliştirmeleri ile üretim süreçlerimizin optimizasyonuna büyük katkı sağlayan projelerimizden biri 'Dizel Havuz T95 Optimizasyon' projemiz. Dizel T95 seviyesi endüstride çok önemli bir ölçüm standardı ve motorinden en yüksek ticari kazancın elde edilebilmesi için bu değerin üretim talimatlarında belirlenen seviyede olması çok önemli. Projenin devreye alınması ile birlikte makine öğrenimi yöntemleri ile T95 değerini tahmin edebilme ve optimizasyon teknikleri ile planlama uzmanına optimal birim komutlarını anlık olarak gösterebilme özelliği geliştirildi. Bu sayede üretim planlama ekiplerimiz gerektiğinde üretim sürecine daha hızlı ve net bir şekilde müdahale edebiliyor. Citizen Developer programımızın pilotunu ve yaygınlaştırma sürecini 2021 yıl sonundan itibaren devreye aldık. 2022 yıl sonu itibariyle şirketimizde kendi robotik süreç otomasyonunu geliştirme yetkinliği kazanmış çalışma arkadaşlarımız, 40'tan fazla sürecin otomasyonunu gerçekleştirdi.

"ENERJİ MALİYETLERİMİZİ OPTİMİZE ETMEMİZİ SAĞLAYAN ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİYORUZ"

Faaliyet gösterdiğiniz alanda hem bugün hem de gelecek projeksiyonunda dijitalleşmenin öneminden bahsedebilir misiniz?

Saha operasyonlarının her geçen gün daha da otonom hale geldiği, yetkin iş gücü bulmanın zorlaştığı, tam entegre dijital ikizler, kapalı fabrikalar gibi kavramların hayata geçirilmeye çalışıldığı zamanlardayız. Sektörde olduğu gibi bizde de operasyonel süreklilik ve karlılık çok önemli. Dijital teknolojiler bizlere bunu sağlamakla ilgili ciddi imkanlar sunuyor. Saha üretim çıktılarımızı daha optimize yönetebilmek için birçok ileri analitik – makine öğrenmesi tabanlı modelden yararlanıyoruz. Fabrikalarımızı kesintisiz çalıştırabilmek ve varlık performansımızı sürekli yukarıda tutabilmek için birçok tahminleme modelini günlük hayatımıza soktuk. İleri analitik ve yapay zeka teknolojileri ile enerji maliyetlerimizi optimize etmemizi sağlayan çözümleri geliştiriyoruz.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEN DİNAMİK BİR SÜREÇ OLARAK ALGILIYORUZ"

Önümüzdeki dönemde dijitalleşme noktasında nasıl inovatif adımlar atarak sektörünüzde farklılaşmayı hedefliyorsunuz?

Dijital dönüşümü kendini sürekli yenileyen dinamik bir süreç olarak algılıyoruz. Bu hıza ve dinamizme ayak uydurabilmek için hem fikirlerin hem de teknolojilerin hızlıca test edilebileceği ve projelendirmelerin gerçek iş senaryolarına dayalı verilerle gerçekleştirilebileceği pilotları çok hızlı bir şekilde devreye alıyoruz. Böylece bir fikrin gerçek değer üretme kapasitesini hızlıca değerlendiriyor ve yol haritamızı robust bir şekilde zenginleştiriyoruz. Dönüşümün diğer sektörlere oranla daha yavaş gerçekleştiği sektörümüzde farkımız hızımız, dijital dönüşüme verdiğimiz yüksek öncelik ve değer yaratmak adına fikirleri test etmekten geri durmayan bakış açımız. Örneğin; iş güvenliği ve sağlığı süreçlerimizde görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak yaşanan iş sağlığı güvenliği ihlallerinin sayısında azalma ve uyumluluğun artırılması, iş kazası ve ramak kala sayısının azaltılması ve iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri sonucu oluşan iş gücü ve operasyonel performans kayıplarının azaltılması hedeflerimiz var. Sektörümüzde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında dijitalin dönüştürücü gücünü kullanmak önemli. SOCAR Türkiye olarak dijital dönüşümün odağına insanı koyuyoruz. Özellikle Dijital Yetkinlik Geliştirme Programları, yeni bir dijital jenerasyon yaratma hedefimiz için önem taşıyor. SOCAR Türkiye'nin yeni dijital jenerasyonunu yaratmak üzere kurguladığımız ve 1 yıl sürecek Generation D programımız geçtiğimiz Haziran'da başladı. Program kapsamında katılımcılar birçok farklı görevi tamamlarken hem dijital yetkinlikler kazanıyor, hem dijital dönüşüm projelerimizin aktif bir parçası oluyor hem de organizasyonumuzun tamamının dijitalleşmesinde önemli rol oynayacak destekleyecek Dijital Dönüşüm Şampiyonları'na dönüşüyorlar. Bu program ile dönüşüm odağına iş gücümüzü koyarak farklı bir bakış açısı geliştirmeyi hedefliyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR