PİYASALAR

Kalsın: Sanayide “Verimlilik Endeksi” oluşturacağız

Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 11 Nisan 2019 tarihinde kapılarını 10’uncu kez açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen ve iki gün sürecek olan etkinliğe yerli ve yabancı çok sayıda devlet adamı, akademisyen, uzman ve enerji sektörünün temsilcileri katıldı.

10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Dr. Oğuz Can, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Malta Enerji Bakanı Hon Joseph Mizzi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların devlet katında sahiplenilmesinin ülkemizin enerji verimliliğine verdiği önemi gösterdiğine dikkat çekerek “En ekonomik, en milli ve en temiz enerji kaynağı enerji verimliliğidir.

Enerji verimliliği; artan enerji ihtiyacımızın karşılanmasında en temiz ve en ucuz enerji kaynağıdır. Bu noktada dernek olarak misyonumuz, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliğine azami katkıyı yapmak, enerji verimliliğinin ülkemizdeki gelişimine kapsayıcı katkı sunmaktır” dedi.

“Ülkemizin enerji yoğunluğunu gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, aslında yüzde 40’a varan bir enerji tasarruf potansiyelimiz olduğu söylenebilir” diyen Murat Kalsın sözlerine şöyle devam etti: Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında hedeflendiği üzere 2033 yılında enerji verimliliği uygulamalarından 30.2 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayabilirsek, hem ülke ekonomisine hem de cari açığın kapanmasına sağlayacağı olumlu katkıyı gözler önüne sermiş oluruz. Toplumda ‘enerji verimliliği’ denince akla boşa yanan lambalar, elektrik anahtarlarının üzerindeki ‘lüzumsuz ise söndür’ etiketleri geliyor. Fakat verimlilikte odaklanmamız gereken asıl alan sanayi sektörüdür.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ OLUŞTURULACAK

Dernek olarak sanayinin yanı sıra ulaşım, binalar, tarım ve bireysel kullanıcılar nezdinde bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Murat Kalsın, “Verimli Buluşmalar” adlı bir toplantı dizisi başlattık. Bu toplantı dizisi kapsamında her ay başka bir şirket ya da sektörün yöneticisini ağırlıyoruz ve verimlilikle ilgili çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmalarını sağlıyoruz. Kısa zamanda büyük ilgi gören bu buluşmalarımızı enerji kullanan tüm kesimleri kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Bir diğer projemiz ise özel sektörle birlikte sürdüreceğimiz ve Enerji Bakanlığımızın desteğini aldığımız Enerji Verimliliği Endeksi olacak. Bu endeksle şirketlerin verimlilik oranları ölçerek iyi örnekleri kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.