EMLAK
14 Ekim 2021 15:04
Dr. Haldun Ersen

Kentsel dönüşüm nasıl sürdürülebilir kılınır?

Türkiye kentsel dönüşüm projesi, 67 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırım ile dünyanın en büyük kalkınma projeleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm odaklı konut projelerinde karbon salımının azaltılmasına yönelik uygulamalar artacak. Yerel yönetimlerde master plana dayalı kentsel dönüşüm ve akıllı şehir entegrasyon projeleri hız kazanacak

Kentsel dönüşüm nasıl sürdürülebilir kılınır?

Kentsel dönüşüm, kentlerin sahip olduğu dokunun yenilenmesi için yapılan uygulamaları barındıran bir kavram... Ülkemizde daha çok riskli alanların ve binaların dönüştürülmesi kapsamında yenileme ve sağlıklaştırma yöntemleri uygulanıyor. Tarihi dokunun korunması yönündeki çalışmalar ise belediyeler tarafından yürütülüyor. Mayıs 2012'de yayınlanan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamındaki çalışmalar Türkiye çapında yürütülüyor. Toplam 24 milyon binanın yüzde 70'inin riskli olduğunu düşünürsek, 17 milyona yakın riskli binanın yaklaşık yüzde 12'si dönüştü. 17 milyon riskli bina olduğundan yola çıkarsak; Türkiye kentsel dönüşüm projesi 67 milyon kişiyi ilgilendiren ve yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırım ile dünyanın en büyük kalkınma projelerinden biri...

YÖNETİŞİM SÜRECİ DİKKATLİCE KURGULANMALI

Kentsel dönüşümde de akıllı şehirlerde de özellikle yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşüyor. Bunun da en önemli girdisi, halkın projelere katılımı için gerekli olan yönetişim süreci... Çünkü halkın ve tüm paydaşların (STK, üniversiteler vb.) bu konular kapsamında bilgilendirilmesi ve katılımına olan ihtiyaç çok daha fazla artacak. Vakfımızın özellikle geliştirmek istediği en önemli konulardan biri olan 'Halkla Kentsel Dönüşüm Söyleşileri Projesi' kapsamında yerel yönetim ve yöneticilerle, tüm yönetişim sürecinin bir parçası olmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yönetişimin daha etkin sağlanabilmesi ve kentsel dönüşümde tıkanan noktaları çözebilmek amacıyla Kentsev Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş. şirketini 2021 yılı içinde kurmayı planlıyoruz.

EN SIK KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Kentsel dönüşüm sürecinde farklı zorluklarla karşılaşılıyor. Bu konudaki en önemli zorluk ise halkın yeterince ikna ve uzlaşma noktalarında katılımının sağlanamaması... Ayrıca vatandaş-belediye ve vatandaş-müteahhit ilişkileri kapsamında güven ortamı oluşturulmasına yönelik sıkıntılar da yaşanıyor. Yerel yönetimlerin, kadrolarını kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler konularında geliştirmek için yeterince çaba göstermemeleri ise yaşanan zorlukları artırıyor.

Mevzuattaki bazı kanun maddelerinin yalın ve açık olmaması ise hukuki süreçleri uzatıyor.

ÖNE ÇIKAN TRENDLER

1-Kentsel dönüşümde en çok gelişecek trendlerden biri, 2021 yılında projelendirdiğimiz 'kentsel dönüşüm konut projelerinde karbon salımının azaltılması projesi'...

2-Kentsel dönüşümün akıllı şehirlerle entegrasyonun yapılabilmesi için coğrafi bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç daha da artacak.

3-Yerel yönetimlerde çok yakın bir zamanda master plana dayalı kentsel dönüşüm ve akıllı şehir entegrasyon projeleri artacak. Bu konu; iki yıldır Ulusal Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kongre'mizin gündemini oluşturuyor.

DEPREM-KENTSEL DÖNÜŞÜM İLİŞKİSİ

Türkiye bir deprem ülkesi... Özellikle İstanbul'da 7.5 ve üzeri bir deprem olduğunda hasar alacak daire sayısı ise 211 bin adedin üzerinde... Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler gerekli çalışmaları organize ediyor. Biz de bu konularla ilgilenen bir STK olarak üzerimize düşen çalışmaları yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde deprem odaklı üç rapor hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık. Bu konudaki bilincin artırılması için 'Halkla Kentsel Dönüşüm Söyleşileri' projemizi başlattık. Bu kapsamda 81 ilde ve İstanbul' da 39 ilçede, bu projeyi yaygınlaştırarak vatandaşlarımıza deprem ve kentsel dönüşüm ilişkisini kurdurmayı ve bilincin artmasını hedefliyoruz.

Dr. Haldun Ersen - Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Kurucusu ve Genel Sekreteri

EN ÇOK OKUNANLAR