EKONOMİ
30 Haziran 2021 13:37
Umut Çelik

Turkcell sponsorluğunda Yapay Zeka Zirvesi gerçekleşecek

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Analitik Çözümler, Veri Bilimi ve Yapay Zeka Direktörü İnanç Çakıroğlu ‘Yapay Zeka İle Yeni Trendler' konusu ile yer alacak.

Turkcell sponsorluğunda Yapay Zeka Zirvesi gerçekleşecek

Webinar Trend Micro Kamu Teknik Lideri Burak İnce, Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO İsmail Duran, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney yer alacak olup iş hayatında 2021 ve sonrasına yön verecek yapay zeka trendleri ve uygulamaları konuşulacak.

4'üncü sanayi devrimi olarak öne çıkan endüstri 4.0; üretim sürecinin dijitalleşmesini ve makinelerin birbirleriyle iletişime geçmesini tetikliyor. Endüstri 4.0 kavramının varlığından bahsedebilmek ise 9 teknolojinin varlığı ile mümkün: Siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, yatay-dikey entegrasyon, üç boyutlu yazıcılar, cobot teknolojisi ve büyük veri analizi gibi teknolojilere yön veren; en önemli kavramların başında ise yapay zeka geliyor.

Üretimden tedarik zincirine, insan kaynaklarından pazarlama stratejilerine, finansal süreçlerden müşteri deneyimine kadar verimliliği en efektif biçimde kurgulayabilmenin ipuçları yapay zekadan geçiyor. Bugünün iş dünyasında pek çok şirket, yapay zeka girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapıyor. Çalışanlarını, gelecekte teknolojinin yaratacağı fırsatlara hazırlamak isteyen, bu nedenle mevcut becerilerini geliştirmeyi temel alan kişiselleştirilmiş eğitim programları oluşturmak için yapay zeka algoritmalarına yönelen kurum sayısı hızla artıyor. Global analizlere göre pazarlama liderlerinin yüzde 51'i yapay zekadan faydalanırken; yüzde 25'inden fazlası ise pilot projelere yönelmeyi hedefliyor. Bunun en önemli nedeni ise pazarlama stratejileriyle hedef kitleye çok daha etkin bir müşteri deneyimi sunabilmek... İş dünyasında 2021 ve sonrasına yön verecek yapay zeka uygulamaları, yepyeni bir çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor.

Zirvenin temel hedefleri arasında, değişime yön vererek hangi sektörde faaliyet gösterildiğine bakılmaksızın her kurumun, her markanın yeni dönemin yapay zeka stratejileriyle, iş süreçlerine nasıl bir katma değer sağladığını yansıtmak, geleceği öngörmek ve verimlilikten üretime, tedarik zincirinden İK, pazarlama ve iletişim stratejilerine kadar yönetim sürecinin tüm aşamalarında sürdürülebilir yapay zeka stratejileriyle iş dünyasının geleceğine yön vermek ile başarıyı sürdürülebilir kılarak yapay zeka stratejilerinde sürdürülebilir performans kriterlerini merkeze alarak kurumlarda kârlılık ve verimlilik artışının kalıcı olmasını sağlamak yer alıyor.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin değişim yaratan insan, üretim, hizmet ve değer odaklı yapay zeka stratejilerini analiz edebilmek adına dört sorunun yanıtı aranacak;

1-Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme arasındaki ilişki nasıl bir seyir izliyor?

2-İşletme yönetimi açısından yapak zeka ne anlam ifade ediyor?

3-Çok daha sürdürülebilir bir yönetim metodolojisine sahip olmak isteyen şirketler, yapay zeka entegrasyon modellerini hangi kriterlere göre oluşturmalı?

4 -Karar vermek, problem çözmek ve stratejik yönetim açısından yapay zeka stratejileri ve trendleri gelecekte nasıl şekillenecek?

Program akışı ise şöyle;

01 Temmuz 2021, Perşembe

11.00 - 11.05

Açılış Konuşması

Oya YALIMAN

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.05 – 11.20

Yapay Zeka İle Yeni Trendler

Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü

11.20 – 12.30

İş Hayatında 2021 ve Sonrasına Yön Verecek Yapay Zeka Trendleri ve Uygulamaları

Trend Micro Kamu Teknik Lideri

Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

EN ÇOK OKUNANLAR