EKONOMİ
30 Temmuz 2021 11:33
AA

TMSF'den tasarruf finansmanı tasfiye açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasarruf finansman şirketlerinin tasfiye sürecine ilişkin bilgilendirme açıklaması yaptı.

TMSF'den  tasarruf finansmanı tasfiye açıklaması

TMSF açıklamasında, "Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda (6361 sayılı Kanun) 'Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci' başlıklı Geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrasında; 'Kuruma başvuruda bulunanlardan, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacağı tespit edilenler ile durumlarını öngörülen süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmeyenler veya sunduğu plan Kurul tarafından yeterli görülmeyenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarruf finansman faaliyeti kapsamında müşterilerinden para toplayan ancak kuruma başvurmayanlar hakkında kurul, 50/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında tasfiyesine karar verebilir. Tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.' hükmü yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (Kurul) 1 Temmuz 2021 tarih ve 9647 sayılı Kararı ile Kanunun Geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tasfiyesine karar verilen 21 adet tasarruf finansman şirketine Kurulun 1 Temmuz 2021 tarih ve 9648 sayılı ve 8 Temmuz 2021 tarihli ve 9691 sayılı kararları ile tasfiye komisyonları atanmış ve tasfiye komisyonları tarafından anılan şirketlerin tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Bu kez, 28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı kanun ile 6361 sayılı kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek tasfiye komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı gün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketin tasfiye komisyonu üyeliklerine Fon Kurulu'nun kararıyla atamalar yapılmış ve ilgili tasfiye komisyonlarınca süratle çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu şirketlerin yaklaşık 407 şubesi, 2 bin 920 çalışanı ve 53 bin 500 müşterisi bulunmaktadır. Tasfiyesine karar verilen şirketlerle ilgili müşterilerin, alacaklılarının ve borçlularının bilgilendirilmesi için çağrı merkezi oluşturulmakta olup iletişim bilgileri yarın ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EN ÇOK OKUNANLAR