EKONOMİ
01 Şubat 2023 15:33
AA

Borç yapılandırmasına dair tüm detaylar belli oldu

Kamuya olan borçlan yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. İşte yapılandırmaya dair tüm detaylar...

Borç yapılandırmasına dair tüm detaylar belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin etki analizine göre, alacaklı idareler açısından düzenlemeden Hazine ve Maliye Bakanlığı (vergi daireleri), Ticaret Bakanlığı (gümrük müdürlükleri), Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları olan vatandaşlar yararlanabilecek.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları içeren düzenleme ile;

- Vergi idarelerinde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, beyannamelere konu alacaklar, motorlu taşıtlar vergisi, 31 Aralık 2022'den önce verilen bütün idari para cezaları, adli para cezaları, öğrenim kredileri,

- Gümrük müdürlüklerinde gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları

- Sosyal Güvenlik Kurumunda sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları,

- İl özel idarelerinde asli ve fer'i amme alacakları,

- Belediyelerde vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizleri, asli ve fer'i amme alacakları, idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar yapılandırabilecek.

- Sürücülere uygulanan trafik idari para cezaları da yapılandırılacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerde dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gibi şartlar aranacak.

Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.

Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Teklifle, 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi öngörülürken, bu kapsamda borcu terkin edilecek 7 milyon 691 bin 666 kişi düşüldüğünde borçlu sayısı, 6 milyon 464 bin 675 kişi oluyor. Düzenlemeyle vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilmiş olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifin bu ay içinde yasalaşması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR