PİYASALAR

"DNA’mızda inovasyon var"

Dijital dönüşüme sadece teknoloji perspektifinden bakmayan HPE, teknolojiyi dönüştürürken insan kaynağı ve ekonominin de aynı anda ve hızda dönüşmesi gerektiğine inanıyor. Şirketin Genel Müdürü Güngör Kaymak ile dijital dönüşümü, bilginin büyüme hızını ve geleceğin teknoloji trendlerini konuştuk

> Dijital dönüşüm yolculuğunuzda hangi stratejilere yatırım yaparak ilerliyorsunuz? 

İnsanlık tarihinin en heyecanlı dönemlerinin birinden geçiyoruz. Tüm endüstriler şimdiye kadar görmediğimiz bir hızda ve büyüklükte değişiyor. Dijital dönüşüm her yerde yaşanıyor ve her şeyin birbirine bağlı olduğu dünyada yeni olanakları beraberinde getiriyor. HPE, DNA’sında inovasyon olan bir şirket. Bu inovasyon ruhunu bireylerin yaşamlarını ve çalışma ortamlarını daha ileriye taşımak için kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler ile cevaplanması zor olan soruları yanıtlamaya, çözülmesi zor olan problemleri çözmeye çalışıyoruz. HPE olarak dijital dönüşüme sadece teknoloji perspektifinden bakmıyoruz. Teknolojiyi dönüştürürken insan kaynağı ve ekonominin de aynı anda ve hızda dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Teknoloji açısından baktığımızda müşterilerimize yazılımla tanımlı, çoklu bulut ortamlarında çalışabildikleri, kullanıcıların her yerden dinamik olarak erişebildiği ve güvenli hibrit BT çözümleri sağlıyoruz. Uçları akıllandırıyoruz ve bunun da yardımıyla en uçtaki veriden bile akıllı çıkarımlar yapıyoruz. Diğer bir deyişle kurumların uçlardan buluta kadar sahip olduğu veriyi işlemesini, analiz etmesini ve akıllı kararlar çıkarmasını sağlıyoruz.

> HPE olarak dijital dönüşümü nasıl hızlandırıyorsunuz?

Dijital dönüşümde temel hedeflerimizden biri değere ulaşma süresini hızlandırmak. Pazara gidiş, veriden anlamlı öngörüleri alma ve aksiyona geçiş süresini kısaltmayı hedefliyoruz. Bunu da artık yeni para birimi olarak adlandırılan veriyi ve kurumların en değerli varlıklarından biri olan iş uygulamalarının potansiyelini açığa çıkararak yapıyoruz. Böylece her sektörden müşterimizin operasyonlarını daha akıllı hale getiriyoruz, daha verimli olmasını sağlıyoruz ve bu müşterilerimizin müşterilerine yeni deneyimler yaşatıyoruz. Dijital dönüşümün belki de en zor tarafı insanlar ve yetenekler ile süreçler ve kültürün de teknolojiye paralel olarak evrilmesi gerekliliği. Bu alanlara gecikmeden yatırım yapılması gerekli. Biz de Pointnext organizasyonunun hizmetleri ile kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda büyüme ve inovasyon kültürünü benimsemesine destek oluyoruz. Dijital dönüşümde finansal stratejinin belirlenmesinde de kurumlara değişik çözümler sunuyoruz. Hız ve inovasyonun önünde engellerden biri olan sabit varlıklardaki yükü doğru strateji ve as-a-service tüketim modelleri ile aşıp BT yatırımlarını optimize ediyoruz.  
 
> Bilginin büyüme hızı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu büyümenin getireceği olanaklar ve zorluklar neler olacak?

Dünya gittikçe her şeyin birbirine bağlandığı, herkesin ve her şeyin hesaplama yaptığı, veri ürettiği ve paylaştığı bir yöne doğru ilerliyor. Nerede üretilirse üretilsin veriden değer üreten şirketlerin kazandığı bir dünyadayız. Şu anda dünya üzerinde üretilen verinin çok küçük bir kısmını işleyebiliyoruz ve geri kalanını nasıl kullanacağımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki bu büyük zorluğu aşmak ve elimizdeki veriyi büyük veri analitiği gibi bilinen yöntemlerle işlemek ya da bugüne kadar alıştığımız yöntemlerin ötesinde yapay zeka gibi teknolojilerin yardımıyla anlamlandırmak gerekiyor. Milyarlarca insan, cihaz ve ‘şey’in petabaytlarca veri ürettiği günümüz dünyasında üretilen veriyi evimizde, arabamızda, işyerimizde, statta, müzede, hastanede, fabrikada ve veri merkezlerinde, verimliliği bir üst seviyeye çıkarmak için kullanmayı hedefliyoruz.
 
> HPE, geçtiğimiz aylarda akıllı uç teknolojilerine 4 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bu konu hakkında neler söylersiniz?

Bu kadar değerli verinin üretildiği ortamda gerçek zamanlı öngörü, kişiselleştirilmiş deneyim ve hızlı aksiyon almak kritik. Bunun için de üretilen her veriyi veri merkezine taşımak hem mümkün değil hem de doğru bir yöntem değil. Böyle bir ortamda da şu anda yapılagelen üretilen verinin büyük kısmının silinmesi, değerlendirilmemesi de değerli bilginin yok olmasına neden oluyor. Bunu aşmak için de uç noktaların akıllı olması gerekiyor. Uç noktaların daha akıllı olması ile hesaplama yapabilme, sürekli öğrenerek öngörüde bulunabilme, değişikliklere, ihtiyaçlara ve tehditlere gerçek zamanlı reaksiyon verebilme yetenekleri sağlanacak. Bu vizyon ile HPE geçtiğimiz Haziran ayında akıllı uç teknolojilerindeki inovasyonu hızlandırmak için önümüzdeki dört yıl içinde 4 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bu kapsamda güvenlik, yapay zeka, otomasyon, uç noktada hesaplama gibi farklı konularda yeni ürün, hizmet ve tüketim modellerinin geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme yapılacak.
 
> Yapay zeka alanında ne gibi çözümler geliştiriyorsunuz?

Yapay zeka HPE’nin uzun süredir araştırma-geliştirme ve yatırım yaptığı alanlardan biri. Yapay zeka alanında çalışmalarımız temel olarak üç kategoride sınıflandırılabilir. Öncelikle yapay zekayı kendi ürün ve ürünlerimize verdiğimiz hizmetlerimizde kullanıyoruz. Örneğin, HPE Infosight çözümü uçtan uca altyapı yönetimi alanında dünya üzerindeki en gelişmiş yapay zeka platformu. Bu platform sayesinde sunucu ve veri depolama birimlerinin kendi kendini yönetmesi, problemleri çözmesi ve optimize etmesi sağlanıyor. Infosight sayesinde yüksek müşteri memnuniyetini ve yüksek çalışabilirlik oranlarını elde ediyoruz. Yapay zeka alanında ikinci odak alanımız müşterilerimize sunduğumuz çözümler. Müşterilerimizin bu yeni alanda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri farklı zorlukları aşabilmeleri için değişik sektörlerdeki uygulama alanları, mimariler, araçlar ve geniş yapay zeka ekosisteminde doğru bileşenleri bulmaları için destek oluyoruz. Finans, perakende, üretim, otomotiv gibi farklı sektörlerde müşterilerimize veriden maksimum faydayı elde ettikleri yapay zeka projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunların ötesinde de Hewlett Packard Labs geleceğin yapay zeka mimarileri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Veri işleme hızının kritik olduğu yeni dönemde bugünün mimarilerinin kısıtlarını aşan bellek merkezli hesaplama, daha hızlı derin öğrenme için hızlandırıcılar gibi birçok alanda önümüzdeki 5-10 yılı şekillendirecek teknolojiler üzerinde çalışıyoruz.
 
> Geleceğin teknoloji trendleri neler olacak? Geleceğe, iş süreçlerinize hangi yeni modelleri entegre ederek hazırlanıyorsunuz?

Dijital dönüşümün tüm sektörleri etkilediği ve yeniden yarattığı bir dönemin içindeyiz. Bu dönüşüm sonucunda biz geleceğin lider kurumlarının 3 ana özelliğe sahip olacağını düşünüyoruz. Kurumlar, ‘yeni para birimi’ olarak görülen ve doğru zamanda, doğru şekilde analiz edildiğinde oldukça fazla imkan sunacak veriyi değerlendirebilmek için veri odaklı olmalılar. Veri günümüzde gitgide daha da yoğun olarak uçlarda üretiliyor. Analiz aşamasını da uca taşıyıp, verinin oluştuğu yerde, uçta işlenmesini sağlamak kurumlara olağanüstü bir hız katacak. Bu yüzden geleceğin kurumlarının uç merkezli olacağını öngörüyoruz. Çalıştığımız verinin boyutu büyüdükçe bu veriyi sakladığımız ve işlediğimiz kaynaklar da çeşitlenmeye başladı ve hayatımıza bulut çözümleri girdi. Bu çözümleri en verimli şekilde kullanabilmeleri için kurumların buluta hazır olması gerekiyor. Bulut çözümleri karşımıza ilk olarak genel bulut modeliyle çıktı. Sonrasında çeşitli sektörlerde bulunan regülasyonlar, güvenlik ve gecikme gerekçeleriyle özel bulut sistemleri hayatımıza girdi. Biz HPE olarak geleceğin kurumlarının genel veya özel bulut arasında bir tercih yapması gerekmediğini, hibrit bulut yapılanması ile kendileri için en verimli modeli oluşturabileceklerini düşünüyoruz. Kurumları bu duruma hazır hale getirmek için tüketim tabanlı bir model olan GreenLake çözümümüzü ön plana çıkarıyoruz. Bu aslında bir teknoloji değişikliği değil. Dijital dönüşümün en önemli bacaklarından biri olan ekonomi alanını etkilemeyi düşündüğümüz bir model değişikliği. Gartner’ın araştırmasına göre 2020’de BT harcamalarının yüzde 40’ı bu tip kullandıkça öde modelleri aracılığıyla yapılacak. Yine araştırmalar gösteriyor ki, bulut çözümlerinde kurumların kendi sahalarına doğru bir yönelim var. Biz de GreenLake çözüm ailemizle birlikte, müşterilerimizin kendi ortamlarında, kendi kuralları ile belirleyeceği ve sadece kendilerinin kullanacağı bir altyapıyı aylık ödeme modeliyle sunuyoruz. Bu sayede geleceğin kurumlarını bugünden buluta hazır hale getiriyoruz.