USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Dijital Dönüşüm

12 Aralık 2022 11:08

Türkiye'nin Dijital Teknolojiler İş Konseyi kuruldu

DEİK'in 148'inci iş konseyi olarak öne çıkan Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin Başkanı Recep Erdem Erkul, “Ekonomik büyümemizin kilit noktası olan dijital teknolojiler ekosistemini globalleştirmek istiyoruz. Yerli girişimlerin dijital dönüşümlerinin hızlanmasına katkıda bulunacağız. Diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturuyoruz ki Türkiye'nin potansiyelini hem kendimiz anlayalım hem de anladığımızdan daha fazlasını dış ilişkilerde de anlatabilelim” diyor.

Türkiye'nin Dijital Teknolojiler İş Konseyi kuruldu

Gelişen teknoloji ve dijital dönüşüm, tüm sektörler için bir ihtiyaç. Bu nedenle her farklı alan ve sektör kendi dinamiklerine teknolojiyi ve dijital işlevselliği entregre etmeye başlamış durumda. İş ve ekonomi dünyası da bu süreci yakından takip ediyor. Dijitale ve teknolojik uyuma yönelik farklı yapılanmalar ve hazırlıklar devam ediyor. İşte o önemli yapılanmalardan biri de DEİK tarafından 148'inci iş konseyi olarak kurulan Dijital Teknolojiler İş Konseyi oldu. Konsey; ekonomik büyümenin lokomotifi dijital teknolojiler ekosisteminin globalleşmesi, uluslararası finansmana erişim, dijital dönüşüm, yeni trendlere uyum ve regülasyonlar konularında çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda bulut teknolojileri, oyun, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknoloji, girişim sermayesi, mobil, sağlık ve yenilikçi teknolojilere yönelik çalışmalar aktif olarak sürdürülecek. Tüm bu çalışmalar ise ülkemizin 2030 vizyonunu ortaya koymak ve Türkiye'yi bir teknoloji merkezi haline getirerek diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmak amacı taşıyor. Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırmak, dijital teknolojiler alanında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini artırarak startup'larla birlikte Türkiye'deki sanayi şirketlerinin dijital dönüşümüne destek olmak, yurt dışı girişim sermayesi fonları ile Türkiye'deki startup, scaleup ve yerli girişim sermayesi fonlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlayarak sektöre yapılan girişim sermayesini hem adet hem de hacim olarak artırmak ve firmaların karşılaştığı sorunları tespit etmek ve regülasyonlar konusunda ilgili kamu kuruluşlarına yönelik öneriler geliştirmek de yine konseyin çalışmaları arasında yer alıyor. Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Recep Erdem Erkul, gelecek projeksiyonunu Platin'e anlattı.

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ BÜYÜYOR"

* Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin çıkış noktasını özetler misiniz?

Türkiye'nin teknoloji ekosistemi büyüyor. Startup dünyamız; unicorn'lar hatta decacorn'lar çıkarır hale geldi. Ancak genç, dinamik ve eğitimli nüfusuyla potansiyelimizin çok daha yüksek olduğunu, ülkemizin bir teknoloji merkezi haline gelebileceğini biliyoruz. 'Ticari diplomasi' mottosuyla faaliyetlerini gerçekleştiren DEİK'in 151 iş konseyi ile dünyanın dört bir yanına yayılmış ciddi bir networkü bulunuyor. Bu network'ün dijital teknoloji şirketleriyle buluşturulması, diğer ülkeler ile dijital koridorlar oluşturulması ve ayrıca büyük sanayi firmalarının, holdinglerin dijital dönüşümüne katkı verilmesi için DEİK'in önemli bir rolü olacak. Hem kişisel olarak hem de DEİK'in içinden biri olarak Türkiye'yi dijital teknolojilerle bir yere taşıyabileceğimize inanıyorum. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel var. Çok parlak fikirli, çılgın denilebilecek gençlerimiz var. Biz bu çılgınlıklara, hayal gücüne ve ilerlemeye açız. Bu açlık bizi yeni projelerde yer almaya her zaman teşvik ediyor.

"EKONOMİK BÜYÜMEMİZİN KİLİT NOKTASINI GLOBALLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

* Konsey'in kısa ve orta vadeli hedeflerini aktarır mısınız?

DEİK-Dijital Teknolojiler İş Konseyi aslında ekonomik büyümemizin kilit noktası olan dijital teknolojiler ekosistemini globalleştirmek istiyor. Bunun için de çeşitli projelerde yer alıyor ve yerli-yabancı yatırımcıları ve girişimleri bir araya getirme amacı taşıyor. DEİK-Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak, Türkiye'nin markalarını ve unicorn şirketlerini global arenada görmek istiyoruz. Bu şirketlerin, markaların ve unicorn'ların sayılarının katbekat artmasını istiyoruz. Bu sayede hem yurt içi hem yurt dışı iş birliklerinin artmasını hem de yerli girişimlerin dijital dönüşümlerinin hızlanmasına katkıda bulunmayı istiyoruz. Öte yandan Türkiye neden bir teknoloji merkezi haline gelmesin diyerek diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturuyoruz ki Türkiye'nin potansiyelini hem kendimiz anlayalım hem de anladığımızdan daha fazlasını dış ilişkilerde de anlatabilelim. Türkiye bir teknoloji merkezi olabilsin, öyle anılsın. Bu teknoloji merkezi haline gelecek güzel ülkemizin teknoloji ihracatını artırmak istiyoruz. Türkiye neden bir teknoloji başkenti olmasın? Neden en kaliteli teknoloji ürünlerini sunan ve bu konuda ihracat isteği gören bir ülke haline dönüşmeyelim? Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nde bunu amaçlıyoruz.

"PATENT MARKALAŞMADIR, MARKANIZ DA SİZİ TEMSİL EDER"

"Patent, markalaşmadır. Markanız da sizi temsil eder. Artık o marka ile -patentle- anılmaya başlarsınız, yani siz de markalaşırsınız. Bu bağlamda patentlerin prestij sağlayabileceğini söylesek yanlış olmayacaktır. Patentlerin, ülkeler ve o ülkedeki patent sahibi kişi için ekonomik faydaları bulunuyor. Ancak ülke açısından baktığımızda, aynı zamanda o ülke insanının üretkenliğini, öncü oluşunu, yaratıcılığını ve çözüm odaklı oluşunu görebiliriz. Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasını da istemeyiz. Bir ülkeden az patent çıkıyorsa ya da hiç çıkmamışsa, o ülke insanları üretken değil demek de asla doğru olmaz. Üretmek kolay iş değildir; emek ister, zaman ister, mali kaynak ister. Kısacası uygun koşullar gerekir. Uygun koşulları sağlamak da bizler gibi çeşitli kurumlara ve iş insanlarına düşüyor. Devlet görevlileri ve bizler iş insanları olarak, gerekli ortamı ve kaynağı sağlayacağız. Ülkemizin parlak vatandaşları, parlak gençleri üretecekler. Böylece nice ürünün patenti alınacak."

(Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Recep Erdem Erkul)

"Türkiye neden bir teknoloji başkenti olmasın? Neden en kaliteli teknoloji ürünlerini sunan ve bu konuda ihracat isteği gören bir ülke haline dönüşmeyelim? Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nde bunu amaçlıyoruz."

"SEKTÖRLER GELENEKTEN KOPMAMAK İÇİN DİRETİYOR"

* Türk iş dünyası ve ekonomiye yön veren sektörler açısından teknolojiye ayak uydurma ve dijitalleşme noktasında ne gibi eksiklikler olduğunu gözlemliyorsunuz?

Bazı konularda, bazı sektörlerin gelenekten kopmamak için diretmeleri eksik yönlerimizden olabilir. Çünkü dönüşümlerden çok korkmamak gerekiyor. Bir dönüşüm, bizi ne çok korkutmalı ne de bize çok büyük bir hayalperestlik vermeli... Bir gerçek varsa, eğer bu bir dijital dönüşüm ise buna karşı koymak bizi yalnızca yavaşlatacak, daha sonra da bizi geri düşürecektir. Z Kuşağı ile gelenekselleşmiş şirketlerimizin en büyük çatışması burada başlıyor gibi gözüküyor. Birbirimizi dinlemediğimiz için de yer yer ilerlememiz duruyor. Bir gerçeğe sırt çevirmek mantıklı durmuyor, çünkü o gerçek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Korkmadan, kendimizi alıştırarak, emin adımlarla dijital dönüşümlere kulak kabartırsak ve uygulamaya başlarsak eksiklerimizi giderebiliriz.

(Konseyin komite başkanları (soldan sağa): Zafer Orhan, Murat Hüseyin Candan, İnanç Erol, Semih İncedayı, Özlem İkiz Arın, Nail Olpak, Recep Erdem Erkul, Banu Küçükel, Fahrettin Oylum, Emre Tezmen ve Adem Aykın)

EN ÇOK OKUNANLAR