DERGİ
01 Haziran 2022 09:41

‘YEŞİL ALTIN': ORMANLARA YATIRIM ZAMANI

‘YEŞİL ALTIN': ORMANLARA YATIRIM ZAMANI

Ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan orman alanları, toplam kara yüzeylerinin yaklaşık yüzde 31'ini oluşturuyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak orman kaynaklarının modern planlanması ve optimizasyon tekniklerıne göre yönetimi, orman mirasının korunması için büyük önem taşıyor. Endüstriyel plantasyonlar, doğal ormanların bekçisı olma görevini üstlenirken; ülkelerin ekonomik kalkınmaları için de katkı sunuyor

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2020 yılı itibariyle ormanlık alanlar, ülkemiz alanının yüzde 29,4'ünü kaplarken; ormanlarımızda tutulan karbon miktarı yaklaşık 2 milyar ton, üretilen oksijen ise 43 milyon ton olarak hesaplandı. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda işletilmesi amaçlanan ormanlık alanlarımız sosyoekonomik faydaları ve miras değeri açısından yeri doldurulamaz bir önem taşıyor. Türkiye de bu doğrultuda adımlar atıyor. Doğanın korunmasının yanı sıra ekonomik fayda sağlanması ve odun talebinin karşılanması adına endüstriyel plantasyonlara ilgi artıyor. 'Endüstriyel Plantasyonlar Ve Orman Ürünleri Endüstrisi'* başlıklı akademik makalede; dünya genelinde endüstriyel orman alanlarının artmasının nedenleri şu şekilde sıralanıyor:

* Artan dünya nüfusunun odun temelli tüketim ihtiyaçlarının karşılanması,

* Azalan doğal ormanların korunması,

* Fosil yakıt fiyatlarının her geçen gün artması (Burschel 1995),

* Küresel ısınmanın artmasından dolayı yeşil biyoenerjinin daha çevre dostu olması ve yutak alan olarak ağaçlandırma sahalarının karbon emilimlerinin yüksek olması,

* Çölleşme ve erozyon tehdidinin giderek artması,

* Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği. Endüstriyel plantasyonların kıtalara göre dağılımına baktığımızda; yüzde 62'lik oranla Asya başı çekiyor. Onu; yüzde 17 ile Avrupa ve yüzde 15 ile Amerika kıtası takip ediyor. Ülkeler bazında endüstriyel plantasyon alanı büyüklüğü bakımından Çin'den sonra ABD ve Rusya geliyor. Endüstriyel plantasyonlar, gelişmiş ekonomilerce desteklenen endüstri kuruluşlarının bizzat kendileri ya da özel sektör tarafından işletiliyor. Önümüzdeki yıllarda küresel ölçekte yeşil kalkınma planlarının, ekonomik büyümenin giderek odağına yerleşmesi ile bu alana ilişkin yatırımlar da artacak.

DÜNYA ORMANLARININ 30 YILLIK GEÇMİŞİ

Ormanlar, dünyanın en büyük karbon emicileri olurken, vahşi yaşam habitatları sağlayarak küresel çevrenin dengesi için hayati önem taşıyor. Ancak; son 30 yılda ülkelerin yüzde 43'ü orman alanlarında net bir azalma gördü. Öte yandan, yüzde 38'ı orman alanı kazandı ve yüzde 19'unda ise genel bir değişiklik olmadı. İşte, dünyadaki orman büyümesine ve ormansızlaşmaya bir bakış

EN ÇOK OKUNANLAR