DERGİ
03 Ekim 2019 16:25

Tarımda finansman bankalar ve hibelerle sağlanıyor

BDDK verilerine göre, tarım sektörünün kullandığı kredi tutarı 2017 sonu itibariyle 88.2 milyar TL’yken 2018 sonunda 100 milyar TL barajını aşarak 102.7 milyar TL’ye ulaştı. Bu kredilerin yüzde 70’i kamu bankaları tarafından kullandırıldı

Tarımda finansman bankalar ve hibelerle sağlanıyor

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ülkeler açısından son derece önemli ve stratejik bir konu haline gelmesiyle beraber, tarımın finansmanı kavramı da son dönemde çok daha önem arz etmeye başladı. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 22’si tarımla iç içeyken, istihdamın da yüzde 23,6’sı da tarımdan geliyor. Coğrafi konumu, iklim şartları ve pek çok farklı tarımsal ürünü üretmeye müsait toprak yapısıyla oldukça avantajlı konumda bulunan Türkiye, tarımsal üretimde 2005 yılından bu yana Avrupa’da birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, dünyada ise en büyük yedi tarım ekonomisinden biri konumunda.

Sermaye problemi olan üreticilerin ve tarımsal işletmelerin üretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için uygun şartlarla desteklenmeleri gerekiyor. Bu nedenle, tarımsal politikaların en önemli bölümünü oluşturan tarımsal kredi, tarım sektörünün gelişmesinde temel faktörlerden birini oluşturuyor. Bu kapsamda tarım bankacılığı daha da önem kazanıyor.

KAMU BANKALARI ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de tarım denince akla gelen ilk banka şüphesiz Ziraat Bankası oluyor. Ziraat Bankası’nın kuruluşundan itibaren hizmet verdiği tarım bankacılığı, özellikle son 10 yıllık dönemde diğer bankaların da ilgi duyduğu ve kredi kullandırmaya başladığı bir alan haline geldi. Bu alanda diğer bankaların da hizmet vermeye başlamalarının, ülkemiz tarım sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Ziraat Bankası Tarım Polıtıkaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, tarım finansmanının güneşli, bulutlu, yağmurlu havalarda kesintisiz devam etmesi gerektiğini aktarıyor. “Bu bazen daha fazla kredi vererek, bazen mevcut kredi riskleri yapılandırılarak ya da yeniden vadelendirilerek sağlanabilir. Ziraat Bankası üreticilerini her şart ve durumda desteklemeye devam ediyor” diyen Pişmaf, Türkiye’de tarım sektörünün ana finansörü açık arayla Ziraat Bankası olduğunun da altını çiziyor.

‘ANADOLU BANKACILIĞI’

Tarım bankacılığı denince akla gelen ilk bankalardan olan Şekerbank da, 66 yıldır tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Müşterileri, çalışanları ve şube ağımız ile yerele en yakın bankalardan biri olan Şekerbank, ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonunun yanında, toplumsal ve kırsal kalkınma vizyonuyla tabana yaygın bankacılık yaparak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şekerbank yetkilileri, kuruluş amacı tarımın finansmanı olan bir banka olarak bugün, çoğunluğu küçük üreticiler olmak üzere Türkiye genelinde ulaştıkları 350 bini aşan çiftçiye hizmet verdiklerini dile getiriyor. “Bankamızın 2019 Haziran sonu itibarıyla toplam nakdi kredi hacminin yüzde 11’ini tarım kredileri oluşturuyor. Diğer taraftan kuruluş misyonumuz olan sürdürülebilir tarımsal üretimin finansmanı için başlattığımız ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında bugüne kadar toplamda 109 bin çiftçi ailesine 8 milyar TL finansman sağladık” diyen yetkililer, önümüzdeki dönem de çiftçilerin yanında olacaklarının altını çiziyor.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI  DESTEKLEME KURUMU BÜTÇENİN YÜZDE 75'İ AB'DEN

Ülkemiz, AB’ye aday ülkelerden biri olması nedeniyle Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) içinde yer alan kırsal kalkınma kaynaklarından faydalanıyor. Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB Kırsal kalkınma desteklerini IPARD Programı’yla yatırımcılarına sunuyor. Kullandırılan IPARD bütçesinin yüzde 75’i AB bütçesinden, yüzde 25’i ise ulusal bütçeden sağlanıyor.

TKDK, IPARD kapsamında, 3 ana başlıkta, 16 sektördeki yatırımlara, 4 ana harcama kaleminde destek veriyor. Sektöre göre değişmekle birlikte kırsaldaki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe sağlanıyor. 

4 MİLYAR TL HİBE SAĞLANDI

IPARD kapsamında son 8 yılda toplam 14 binden fazla projeye yaklaşık 4 milyar TL hibe sağlandı. Bu hibeler sayesinde kırsalda 10 milyar TL’lik yatırım yapıldı ve 60 bin kişiye istihdam oluşturuldu. 

2019 yılında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin kırsal kalkınmaya verdiği önem çerçevesinde TKDK, toplam 2.1 milyar TL’lik başvuru çağrı ilanına çıktı. Alınan projeler hızlıca değerlendiriliyor ve uygun olanlarla hibe sözleşmesi imzalanıyor. Yatırım yapmak isteyen tüm girişimciler, başvuru çağrı ilanlarına web adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşabiliyor. 

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PROJELERİNE DESTEK

Proje tutarı 2.5 milyon TL’ye kadar olan yatırımlar, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında hibe alabilecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri 13’üncü Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER FAYDALANACAK

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma süresi 15 Kasım 2020’de son bulacak. Başvuru sahibinin gerçek ve tüzel kişilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekecek.
Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler veya tüzel kişilerin ekonomik yatırım konularında başvuruda bulunması halinde hibeye esas proje tutarı, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2 milyon 500 bin TL, tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin TL ve kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 250 bin TL üst limitini geçemeyecek.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında da hibeye esas proje tutarı 500 bin TL’ye kadar olabilecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50 bin TL olacak.
Proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin edecek.

KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMI KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2019-2020 yıllarındaki pilot uygulama kapsamında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlar, mahallinde uygulayacakları projelere 100 bin TL’ye kadar hibe alabilecek. Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler, karar kapsamında desteklenecek.

AKBANK PERAKENDE BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜD. YARD. BÜLENT OĞUZ: ÇİTFÇİLERİN İHTİYAÇLARINI GÖZ ÖNÜNE ALIYORUZ

“Akbank olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını, sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız bankacılık ürünleri ve sigorta hizmetleri ile karşılıyoruz.

Üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik Ürün Ön Finansman Kredisi’ni sunuyoruz. Bunu yaparken de ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkanı sağlıyoruz.

Günümüzde artık modern sulama teknikleri ile üretimi artırmak, enerji tasarrufu sağlarken daha kaliteli ürünler elde edebilmek mümkün. Bu amaçla hazırladığımız 36 ay vadeli Damla Sulama Kredisi ile sulama ekipmanlarına kolaylıkla sahip olabiliyorlar. Sera kurulumu ve mevcut seralarının bakımı ya da genişletilmesi için Sera Kredisini, hisseli arsa ve yeni tarla alımları için ise Arsa/Bahçe/Tarla Alım Kredisini 84 aya kadar vade imkanı ile sunuyoruz.

0 km ve ikinci el traktör alımları için Traktör Kredisi, yine 0 km ve ikinci el ticari araç ihtiyaçları için Ticari Araç Kredisi ile uygun koşullarda finansman desteğimiz mevcut.”

ZİRAAT BANKASI TARIM POLITIKALARI BÖLÜM BAŞKANI FERHAT PİŞMAF: ÇİFTÇİMİZE 70 MİLYAR TL KREDİ KULLANDIRACAĞIZ

“Ziraat Bankası 155 yıldır tarım sektörüne hizmet vermekte ve sektörün en önemli finans kaynağı olmaya devam ediyor. Bankamız üreticilerimize kesintisiz olarak finansal desteğini sürdürüyor. BDDK tarafından yayınlanan Fintürk verilerine göre son bir yıllık dönem değerlendirildiğinde; 2018 yılının ilk altı aylık döneminde bankamızın tarım kredileri, sektör ortalamasına yakın olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

Ancak, 2018’in ikinci yarısından itibaren Ziraat Bankası’nın tarım kredisi artışı sektörden önemli ölçüde ayrışmaya başladı. 2018 yılının ikinci yarısında bankamızın tarım kredisi artışı yüzde 4,6 oranında gerçekleşirken, bankamız dışındaki diğer finans kurumları yüzde 0,2 oranında artış sağlayabildi. 2019 yılının ilk yarısında ise bankamızın kredileri yüzde 8 oranında artarken, diğer finans kurumlarının artış oranı yüzde 2 düzeyinde oldu.

Bu yılın sonuna kadar tarım kredilerimizin 70 milyar TL düzeyine ulaşacağını öngörüyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar olduğu gibi 2020 yılında da tarım sektörünü daha güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.”

 

EN ÇOK OKUNANLAR