DERGİ
02 Ekim 2019 16:15

Tarım ve gıdanın geleceği: Zorluklar ve trendler

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tarım ve gıda sektörünün geleceğini etkileyecek zorlukları ve bu zorluklarla başa çıkılması için izlenmesi gereken politikaları belirledi. Biz de tarımın geleceğine yön verecek sorunları ve onlara çözüm önerisi sunan global trendleri ele aldık

Tarım ve gıdanın geleceği: Zorluklar ve trendler

2050:

Dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşması bekleniyor.

2/3:

Artacak dünya nüfusunun kentselleşme oranı.

2050 yılına gelindiğinde, Sahra-altı Afrika’da ve Güney Asya’da 15-24 yaş arası nüfusun hızlı bir şeklide artacağı öngörülüyor.

Gıda talebi artacak.

1.Artan talebi karşılamak için tarımsal üretkenliği sürdürülebilir şekilde artırmak gerekiyor

Gıda talebinin artmasıyla birlikte doğal kaynaklara erişim için rekabet de artacak. Bu da ormansızlaşmayı ve arazi bozulumunu artıracak.

2.Sürdürülebilir bir doğal kaynak sağlamak

Fosil yakıtların kullanımı iklim değişikliğini şiddetlendirecek.

İklim değişikliği, mahsul ve hayvancılık üretimini, balık stoklarını ve balıkçıları tehlikeye atmaya devam edecek.

3.İklim değişikliğini ve doğal tehlikenin yoğunlaşmasını ele almak

Bugün, dünya çapında kırsalda yaşayan yaklaşık 700 milyon kişi yoksullukla savaşıyor.

4.Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve eşitsizliği azaltmak

Bugün, dünya çapında 800 milyon insan kronik olarak açlık seviyesinde.

2 milyar kişi ise mikro seviyede besin eksikliğinden muzdarip.

Dünyanın aşırı kilolu ve obezite sorunu yaşayan nüfusu günbegün artıyor.

5.Açlığın ve her türlü yetersiz beslenmenin önüne geçmek

Dünya çapındaki gıdaların ve tarımsal ürünlerin yaklaşık 1/3’ü israf ediliyor.

6.Gıda sistemlerini daha verimli, kapsayıcı ve esnek hale getirmek

Nüfus artışı, küreselleşme, eşitsizlikler ve iklim değişikliği, tehlikeli boyutlara ulaşacak göçleri hızlandıracak.

7.Kırsal alanlarda gelir fırsatlarını iyileştirmek ve göçün ana nedenlerini ele almak

Yarım milyar: 20 ülkede yaşanan uzun süreli krizlerden etkilenen insan sayısı.

8.Uzun süren krizlere, afetlere ve çatışmalara karşı esneklik oluşturmak

Sınırları aşan zararlı salgınlar, bitki ve hayvan hastalıkları endişe verici şekilde büyüyor.

9.Sınırları aşan ve yeni gelişen gıda sistemleri ve tarım tehditlerini önlemek

10.Ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara yönelik tutarlı bir yönetim benimsemek

EN ÇOK OKUNANLAR