PİYASALAR

Sürdürülebilir bir gelecek için Filantropi

Daha güzel yarınlar için; eğitim, insani hizmetler ve sağlık gibi toplumsal sorunların çözülmesi gerekiyor. Bunun formülü ise uzun vadeli ve katılımcı çözümler Kurumların, vakıfların, sivil toplum örgütlerinin ve devletin iş birliği içerisinde yürüttüğü filantropi projeleri, geleceği çok daha sürdürülebilir kılacak

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de geleneksel bağışçılığın farklı bir dönüşümden geçerek stratejik hayırseverliğe doğru evrildiğini gösteriyor. Global arenada faaliyet gösteren vakıfların büyük bir kısmı kendi programlarını hayata geçiriyor. Ama bu süreçte topluma değer katabilecekleri alanlarda, farklı paydaşlarla yol alabilecekleri efektif iş birliklerinin de kurgulandığı dikkat çekiyor. Yani vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve devletin de dahil olduğu bir mekanizma devreye giriyor. Böylece ihtiyaç duyulan alanlarda çok daha sonuç odaklı ve refahı yükselten projeler geliştiriliyor.

Dünyada da Türkiye’de de stratejik hayırseverlik projelerinin en çok eğitim, insani hizmetler-sosyal yardım, sağlık ve kültür-sanat odaklı olduğu gözlemleniyor. Türkiye’de pek çok kurum, bağış ve yardım odaklı geleneksel hayırseverlikten, iş modeliyle topluma katkıda bulunan stratejik hayırseverliğe doğru bir geçiş sergiliyor. Toplumsal sorunların çözümü için geçici müdahaleler yerine meselenin köküne inen, uzun vadeli ve katılımcı çözümler geliştiriliyor. Farklı bir ifadeyle hayata geçirilen projelerle kolektif bağışçılık bilinci daha da yaygınlaşıyor. Türkiye’de filantropi vizyonu, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik projeleriyle iç içe geçen bir dinamizme sahip. Bu noktadan yola çıkarak filantropi ekosisteminde dönüşüm odaklı projelere imza atan 20 değerli ismi Platin’in sayfalarına taşıdık.