DERGİ
03 Ocak 2021 02:03

Sidar Gedik: 'Dijitalleşme' konusuna odaklanıldı

İpsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik 'Global 100 Endeksi’; araştırmasıyla ilgili "Çalışma; araştırmaya katılan ve online formu dolduran firmaların paylaştıkları veriler ve Covid-19 pandemisinin etkisi ile ulaşılamayan/hedef sürede geri dönüş alınamayan firmaların web taraması ile kamuya açıklanmış verileri üzerinden gerçekleştirildi" dedi

Sidar Gedik: 'Dijitalleşme' konusuna odaklanıldı

Platin Dergisi ile üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Global 100 Endeksi’; araştırmaya katılan kurumların 2019 verileriyle hazırlandı. Ortaklık yapısı, bilanço verileri, yaygınlık ve katma değerli üretim olmak üzere 4 ana başlığa ek olarak; ‘dijitalleşme’ konusuna odaklanıldı. Dijitalleşme teması kapsamında ödül alan10 şirket, yatırımlarda bu alana ayrılan pay ve payın iş birimlerine dağılımına göre belirlendi. Çalışma için ISO 500 ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yayınlarında belirtilen 22 ana sektörde gruplanmış ilk 250 firma ön listeye alındı. Kamuya açık bilgilerle (ISO, KAP, BIST vb.) oluşturulan ve listelenen firmalara; kurumsal iletişim kanalları üzerinden bir online e-form aracılığıyla çalışmaya katılım daveti iletildi. Çalışma; araştırmaya katılan ve online formu dolduran firmaların paylaştıkları veriler ve Covid-19 pandemisinin etkisi ile ulaşılamayan/hedef sürede geri dönüş alınamayan firmaların web taraması ile kamuya açıklanmış verileri üzerinden gerçekleştirildi. Derlenen veriler, Platin Dergisi görüşleri de alınarak Ipsos Stratejik Modelleme Ekibi tarafından analiz edildi. Kriter ağırlıklarının da belirlendiği PCA Analizi sonucunda Global 100 şirketlerinin performansları Global 100 Endeksi’ne göre sıralandı. Ayrıca 22 sektörün her birinde sektör liderleri belirlendi ve sektör içi sıralamalar yapıldı.

 

EN ÇOK OKUNANLAR