DERGİ
14 Şubat 2022 16:55

"Sermaye piyasalarına yenilikçi enstrümanlar ve yeni oyuncular kazandırıyoruz"

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen ile son zamanlarda önemi giderek artan yatırım bankacılığı ve sürdürülebilirlik temaları üzerinde konuştuk

"Sermaye piyasalarına yenilikçi enstrümanlar ve yeni oyuncular kazandırıyoruz"

Gelecek dönemde hangi tür sermaye fonlarının ülkemize ilgi göstereceğini düşünüyorsunuz?

Özel sermaye fonlarının yatırımlarını ülkemizin makroekonomik koşulları ve kalkınma planlarına göre önceliklendirmesini bekliyoruz. Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler sonucunda private equity (özel sermaye şirketi) olarak tanımladığımız kurumların, ihracat kabiliyeti ve buna bağlı döviz yaratım gücü olan, stokları gerektiğinde dövize paralel değerlenip doğal hedge yaratan ve işletme sermayesi döngüsünü kontrol edebilen şirketlere yönelmeleri olası görünüyor. Üretim ağını farklı ülkelere bölerek riski dağıtan firmaların bu dönemde yıldızının parlayacağını düşünüyoruz. Private equity segmentindeki sermaye fonlarının ilk etapta ambalaj, kimya, markalı gıda ve bütünleşik perakende sektörlerini değerlendirmeye alacaklarını düşünebiliriz. Venture Capital (risk sermayesi) grubu için ise ilk hedefin teknoloji alanında birim çalışan başına yüksek katma değer yaratan firmaların olacağını söylemek mümkün. Farklı sektörlerde kullanılan ara mamul niteliğindeki mekanik ve elektromekanik aksamlar, enerji verimliliği ve kaynak etkinliği sağlayan ekipmanlar, enerji sektöründeki üreticilere rekabetçi güç kazandıracak yaratıcı ürünleri geliştiren firmalar ile yazılım alanında çalışan çevik kurumların Venture Capital segmentindeki sermaye fonlarından kaynak temin etmelerini bekliyoruz. Daha küçük ve orta ölçekli yerli yatırımcılara da fırsatlar sunan yurtiçinde kurulmuş portföy yönetim şirketlerinin ise enerji, sağlık ve altyapı alanlarında etkin olacağını öngörüyoruz.

"İKLİM DOSTU FİRMALARIN SERMAYE PİYASALARINDA GÖRECEĞİ OLASI YATIRIMCI İLGİSİNİ, MATERYAL SONUÇLARA DÖNÜŞTÜRECEK ÇALIŞMALARA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

* Sizce portföyler neye göre şekilleniyor?

Piyasalardaki gelişmeler yatırımcıları Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşı korunma stratejisine yöneltiyor. Bu açıdan dövize endeksli enstrümanlar, döviz geliri olan şirketlerin hisse senetleri ve kıymetli madenler yüksek seviyede tercih ediliyor. Mevcut dinamiklerde köklü bir değişim olmadığı sürece yatırımcıların bu tercihlerinin devam edeceğini düşünüyoruz.

"DÜNYADA İLK NİTELİĞİNDE OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİR KİRA SERTİFİKASI İHRACINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

* Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomiye ilişkin projeleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

TSKB olarak son 20 yıldır sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimize 360 derece entegre ettiğimizi memnuniyetle söyleyebilirim. Bu alanda Türk finans sektörüne pek çok yenilikçi uygulama kazandırdık. Türkiye'nin ilk ISO 14001 alan bankası, ilk karbonnötr finans kurumu, ilk sürdürülebilirlik temalı yatırım kredileri ile başlayan yolculuğumuz ülkemizdeki ilk yeşil/sürdürülebilir tahvil ihraçları ile devam etti. Yatırım bankacılığı iş kolumuzda ise 2020 yılında bir müşterimiz adına kapsamı açısından değerlendirildiğinde dünyada ilk niteliğinde olan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Üç farklı uluslararası ödül alan bu ihraçla Türk sermaye piyasalarını sürdürülebilirlik temalı enstrümanlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. 2021 yılında da yine alanında dünyada bir ilk olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Sonrasında sürdürülebilirlik temalı ihraç aracılıklarımıza 'Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvili' ile devam ettik. Bu işlemlerde iştiraklerimizle de sinerjik iş birlikleri içindeyiz. Escarus, Sürdürülebilir Sukuk çerçevesine ikinci taraf görüşü veren ilk danışmanlık şirketi oldu. YF Menkul Değerler de yaygın şube ağıyla yatırımcılara ulaşmamızda önemli bir rol üstleniyor. Bugün kurumsal bankacılık alanında kredi portfömüzün yaklaşık yüzde 90'ının SKA bağlantılı yatırımlardan oluşması yatırım bankacılığı faaliyetlerimizi de pek çok anlamda besliyor. Bu kapsamda iklim dostu firmaların, sermaye piyasalarında göreceği olası yatırımcı ilgisini materyal sonuçlara dönüştürecek çalışmalarımıza ise hız kesmeden devam ediyoruz.

"UZMANLIĞIMIZ, BİRİKİMİMİZ VE ETKİN İLİŞKİ AĞIMIZLA MÜŞTERİMİZİN YANINDA OLUYORUZ"

* TSKB'nin yatırım bankacılığı alanındaki gelecek vizyonuna ilişkin görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Yatırım bankacılığı hizmetlerimizde müşterilerimizin mali, ticari ve operasyonel etkinliklerini artırmak yönünde orta ve uzun vadeli bir perspektifle çalışıyoruz. Ürünlerimizi firmalarımızın yaşam döngülerini ve iş planlarını gözeterek belirli bir sıra ve frekansta sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. TSKB için yatırım bankacılığı kendi içerisinde strateji danışmanlığını da doğal olarak içeren bir süreç. Örneğin, halka arz için başvuran potansiyel bir firmaya önce ortak bularak gelişimini ileri taşımak; firmanın kazanımlarını maksimum seviyeye çıkaracak bir yol planı yapmak; reorganizasyona gidip bazı faaliyetlerin iştirakleşmesini sağlamak gibi yapıcı adımlar içeren bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğun her adımında uzmanlığımız, birikimimiz ve etkin ilişki ağımızla müşterimizin yanında oluyoruz. Müşteri havuzumuzu oluştururken oldukça seçici yaklaşıyoruz. Ölçekten ziyade firmaların yatırımcılara, geleceğe dönük güçlü bir gelişim öyküsü sunma potansiyelleri belirleyici oluyor. Diğer yandan tüm dünyada pandemi ile daha da önemli hale gelen bir sürdürülebilirlik gündemi var. Ülkemiz açısından son dönemde yeni yasal düzenlemelerle beraber Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında beklenen sınırda karbon vergisi uygulaması kapasite artışları ile yenileme ve yeşil dönüşüm yatırımlarını beraberinde getirdi. 2022 yılı bu anlamda hareketli geçecek. 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) merkeze alan bir banka olarak, 2021-2030 yılları arasında 8 milyar dolar tutarında SKA bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz. Yatırım bankacılığı alanında da sürdürülebilirlik odağıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Türk sermaye piyasalarına yenilikçi enstrümanlar ve yeni oyuncular kazandırmak yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aracılık veya süreç yönetimini yapmayı hedeflediğimiz tüm şirket evlilikleri, varlık alım satım işlemleri ve sermaye piyasası projelerinin yarıdan fazlasında sürdürülebilir nitelikte ve iklim dostu firmalara hizmet sağlamayı planlıyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR