PİYASALAR

Mete Buyurgan: Tüm iş süreçlerinin odağı; insan

Platin

Platin Global 100 Endeksi 'Gıda Sektörü' birincisi Ülker CEO'su Mete Buyurgan dijitalleşmedeki yeni yol haritasını Platin'e açıkladı. Buyurgan "Ülker, 9 bine yakın çalışanı, 140 milyon TL’yi aşan yatırımı ve 100’ün üzerinde ülkeye ihracatıyla, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarımız büyük önem taşıyor. 2019’da Ar-Ge ve inovasyon harcamalarımızı yüzde 35 artırdık. Bu iki yıl içerisinde fabrikalarımızda hat yatırımları yaparak 2020’de 50’den fazla inovatif ürünün lansmanını gerçekleştirdik. 2019’da toplam 7.8 milyar TL ciro gerçekleştiren Ülker Bisküvi, 2020’nin ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 6.7 milyar TL ciro elde etti. Yine aynı dönemde İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 40, toplam FAVÖK içindeki payı ise yüzde 49 olarak gerçekleşti. 2019 verilerine göre Ülker, 9 bine yakın çalışanı,140 milyon TL’yi aşan yatırımı ve 100’ün üzerinde ülkeye ihracatıyla, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Ar-Ge ve inovasyonda ürün ve kaliteyi merkeze alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürebilirlik çalışmalarımızı tüm iş süreçlerimize entegre ettik. Gıda arzı güvenliğini önceleyerek yerel üretici ve tedarikçiyi destekliyoruz. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle Türkiye’nin ilk yerli ve milli bisküvilik buğdayı ‘Aliağa Buğdayı’nı ürettik. Pandemide hızla dönüşen mesai biçimi, üretim ve tedarik yönetimi gibi süreçleri; dijitalleşme sayesinde aralıksız sürdürdük. Çalışan sağlığını her şeyin üstünde tutarak, ürünlerimizi güvenle üretip tüketicimize ulaştırmaya devam ettik ve edeceğiz. Türkiye’deki tüm fabrikalarımız TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı.

DAHA ÇEVİK BİR ORGANİZASYON MODELİ

Covid-19’la beraber dijital dönüşüm büyük ivme kazandı. Biz de üretimden insan kaynaklarına, performans yönetiminden satışa dijitalleşmeyi tüm iş süreçlerimize taşıdık. Hızlanan karar alma süreçleriyle daha çevik bir organizasyon modeline kavuştuk. Üretim, tedarik, satış, insan kaynakları gibi alanlarda uzun zamandır sürdürdüğümüz dijitalleşme çalışmalarına, pandemide hızla değişen ve dönüşen uzaktan, dijital ortamda çalışma şekilleri de eklendi. ‘Merchandising’ projemizle tanzim teşhir faaliyetlerimizi, ‘Goya asistanı’ projemizle ise saha ziyaretlerimizi dijital platforma taşıdık. Sahada kalemle not alma, problemleri konunun ilgilisine e-posta ile iletme dönemi sona erdi. Görüntü işleme teknolojisini iş yapma süreçlerimize entegre ettik. ‘Robotik Süreç Otomasyonu’yla manuel ve tekrarlayan, katma değersiz süreçlerde otomasyona geçildi. ‘IOT Anlık Üretim Takip Projesi’yle, üretim hatlarındaki sensörlerle hatların anlık üretim performansının izlenmesi sağlandı.