PİYASALAR

Kentsel ve dikey tarım önem kazanıyor

Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü’nün(FAO), Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Türkiye’nin tarım sektöründeki yerini ve dünya tarım sektörüne yön veren yenilikleri Platin'e anlattı

Toprak ve su kaynakları tarımın kilit unsurları… Geleneksel yöntemler yerine mümkün olduğu kadar verimli sulama yöntemlerinin tanıtılması ve öğretilmesi büyük önem taşıyor. Meraların ve bozulmuş alanların rehabilitasyonu da doğal kaynakların daha iyi kullanılmasında kritik öneme sahip. Diğer taraftan ürettiğimizin 3'te 1’ini de israf ediyoruz. Aslında, “820 milyondan daha fazla insan aç” diyoruz. Ama sadece israf edilen üretimlerin, 4'te 1’iyle o aç insanları çok rahat besleyebiliriz.

TÜRKİYE, NÜFUSU İÇİN YETERLİ GIDA ÜRETEBİLİYOR

Zengin doğal kaynakları ve tarımsal üretim kapasitesi ile Türkiye, nüfusu için yeterli gıda üretebilen az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor. Buğday, arpa, fındık ve kayısı gibi birçok mahsulün üretiminde önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye’nin güçlü yönü balıkçılık ve kümes hayvanları gibi diğer sektörlerde de belirgin.  Küçük toprak sahibi çiftçilere yüksek girdi maliyetlerinin etkisini hafifletmek için sağlanan destekler, üretimlerinin sürdürülmesine ve genişletilmesine kesinlikle destek sağlayacak. Kırsal nüfusun üretimde kalmasına yönelik her türlü destek, üretimin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına yardımcı olacak. Tarımsal turizm/eko-turizm gibi sektörlerin, kırsal alanları şehirlerle ilişkilendirmeye ve kırsal nüfus için gelir elde etmeye yardımcı olması faydalı bir politika olabilir. Verimliliği artırmak için ileri teknolojiden faydalanılmalı. Entegre pestisit yönetimi ve ürünlerin kalite standartlarının sağlanması ise ihracat pazarlarının korunması ve iyileştirilmesi için kritik öneme sahip.

ARAŞTIRMALARA YAPILAN YATIRIMLAR ÖNEMLİ

Doğru ürün çeşitliliği ve hayvan türlerinin doğru yerde kullanılması, en iyi verimi elde etmek için en önemli faktörlerden biri. İyileştirilmiş Ar-Ge kapasiteleri daha verimli çeşitlerin/ırkların ortaya çıkarılabilmesi için kritik bir noktada. Bazı ülkelerde, yeterli toprağın olmaması, iş gücü eksikliği, ulaşım zorluğu ve nüfus yoğunluğu gibi birçok faktör nedeniyle kentsel tarım ve dikey tarım önem kazanıyor. Küresel düzeyde popüler bir kavram haline gelen agro-ekoloji kavramı ise üretim faktörlerini ve döngüsünü bir bütün olarak ele almayı ve üretimde sürdürülebilir ve çevre dostu yaklaşımın teşvik edilmesini öngörüyor. Ayrıca, gıda arz zinciri çerçevesinde, ürünlerin son tüketiciye ulaşması sürecinde, çiftlikten tabağa tüm süreçlerde ‘sıfır atık sıfır açlık’ hedefleniyor. FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı ile tüm Orta Asya alt bölge ofisi ülkelerinde, gıda güvenliği ve kırsal yoksulluğun azaltılması odaklı projeler yürütüyoruz. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10.1 milyon dolar bütçe desteğiyle programın ilk safhasında 28 proje gerçekleştirdik. 2016-2020’yi kapsayan programın ikinci safhasında ise gıda güvenliği ve beslenme, tarım ve kırsal kalkınma, doğal kaynakların korunması ve yönetimi, tarım politikaları ve gıda güvenilirliği konularına odaklanılacak.