DERGİ
02 Eylül 2020 12:26

Kâr payı ve faiz arasındaki fark nedir?

Katılım bankalarında kâr payının faizden farkını mercek altına aldık

Kâr payı ve faiz arasındaki fark nedir?

KÂR PAYI

• Vade sonunda belli olur. Vadeden bir önceki gün bile kesinleşmiş tutar belli olmaz.

• Müşteriye ödenecek kâr payı, havuzda toplanan fonların kullandırılması sonucunda doğan kârdan ödenir. Müşteriye ödenen kâr payı ile fon kullanan müşteriden alınan kâr arasında birebir ilişki vardır.

• Finansmandan alınan kâr payı ile tasarruf sahiplerine ödenen kâr payı arasında tam bir paralellik vardır. Makas sabittir. Açılıp kapanmaz.

• Müşteriye ödenecek kâr payı, bankanın kullandırdığı fonlardan sağladığı kâra bağlıdır. Banka az kâr ederse müşteri de az kâr payı alır. Çok kâr etmesi durumunda müşteri bundan yararlanıp çok kâr payı alır. Zarar ederse, müşteri zarara katlanmak zorundadır.

• Kâr payı, nakdi bir kredinin karşılığı olmayıp mutlaka bir mal veya hizmet alım-satımı veya ortaklık neticesinde ortaya çıkar.

FAİZ

• Vade başında belirlenir.

• Müşteriye ödenecek faiz, bankanın çeşitli kaynaklarından elde ettiği gelirlerden ödenir. Bunların başında kredi faizleri gelir. Ancak kredilerden alınan faizle mevduata ödenen faiz arasında birebir ilişki yoktur.

• Krediden alınan faizle mevduata ödenen faiz arasındaki paralellik güçlü değildir. Makas, şartlara göre (2008 krizinde açıldığı gibi) açılıp kapanır.

• Müşteriye ödenecek faiz, bankanın kârına bağlı değildir. Banka az kâr etse de, çok kâr etse de ya da zarar da etse, müşteriye ödenecek faiz baştan belirlenen oran üzerinden hesaplanır ve bu oran vade sonuna kadar değişmez.

• Faiz, bankacılıkta mutlaka bir borç ilişkisinin karşılığı olan fazlalıktır.

 

EN ÇOK OKUNANLAR