PİYASALAR

Geri dönüşüm dünyayı dönüştürüyor

Dünyanın bir tüketim toplumuna dönüşmesi, bundan yaklaşık 400 yıl önce gerçekleşen sanayi devrimi ile başladı. O günden bugüne durmaksızın ürettik, ürettiğimizi ise tükettik. Omuzlarımıza yüklenen ‘tüketici olma’ bilincinden sıyrılıp, ‘türetici’ bireyler olabilirsek ve doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomi modeline adım atabilirsek, hem olası küresel ekonomik krizlerin önüne geçebilir hem de sürdürülebilir kalkınma modeline adım atabiliriz. Böylece dünyanın dengesini daha fazla bozmadan hayatlarımıza devam edebiliriz. Atıkların kaynak olarak değerlendirilmesi anlamına gelen geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma modeli ve döngüsel ekonomi bu nedenle gelecek için büyük önem taşıyor

Atık yönetimi ve geri kazanım; sürdürülebilir çevre ve ekonomi için en önemli konu başlıklarını oluşturuyor… Dünya çapında her bir dakikada 1 milyon pet şişe kullanılıyor. Plastik ambalajların çevre kirliliğinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler Çevre Programı 'nın(BMÇP) raporuna göre dünya genelinde üretilen tüm plastiklerin yüzde 79’u çözünmeden doğada kalıyor.  Ellen MacArthur Vakfı’nın raporuna göre ise geri dönüşüme yeteri kadar önem verilmediği takdirde, 2050 yılında okyanuslarda bulunacak plastiklerin toplam ağırlığı, balıkların toplam ağırlığından fazla olacak ve deniz kuşlarının yüzde 99’u kullanılmış plastik yutacak. Turizm, balıkçılık ve temizlik giderleri başta olmak üzere pek çok sektörü ilgilendiren plastik geri dönüşümü, dünya çapında yaklaşık 13 milyar dolarlık zarara neden oluyor. Dünya Bankası, binlerce yıl doğada yok olmayan plastiklerin, mevcut küresel atıkların yüzde 12’sini oluşturduğunu belirtiyor. Her yıl 25 milyar naylon poşet kullanan ve kişi başına 450 poşet tüketen Türkiye’de, Çevre Yasası kapsamında 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetler ücretli hale getirildi

PLATİN'İN OCAK SAYISINI ALMAK İÇİN TIKLAYIN