PİYASALAR

Filantropide global perspektif ne yönde?

Günümüz dünyasında büyük umutlar vaat eden kavramların başında filantropi geliyor. Öyle ki global anlamda paylaşmak, her geçen gün önemi artan, insanların gittikçe dikkatini çeken ve dünyada değişiklik yaratacak bir eyleme dönüşmüş durumda Zaman içinde ve farklı coğrafyalar genelinde hayırseverlik anlayışının neredeyse evrensel bir içgüdü haline geldiği gözlemleniyor.

Farlıklı bireyler, aileler ve kurumlar stratejik olarak daha fazla yardım yapabilmenin ve bu yatırımların sosyal etkisini artırabilmenin peşinde… Bu nedenle pek çok hayırsever, fonksiyonel yatırımlara imza atarak etki güçlerini artırabilmek adına vakıf ve benzeri oluşumlar kurarak ilerliyor. Bu noktada öne çıkan kavram ise kesinlikle iş birliği… Kurumsal esaslı hayırseverlik anlayışının önemi ve ölçeği artıyor olsa da insanlar halen ilgili kaynakların ulusal, bölgesel ve global seviyede nasıl uygulandığına ilişkin yeterli bilgiye sahip değil. Dünyanın büyük bir bölümünde hayırseverlik ile ilgili veri ve bilgilerin çok azı halkla paylaşılıyor. 

20 FARKLI ÜLKEDEKİ ARAŞTIRMA GRUBUYLA ÇALIŞILDI

Herkes tarafından ulaşılabilir bilgiler ise genellikle anekdotlara dayalı, eksik ve çoğu zaman da tutarsız oluyor. Bu noktada yaşanan en kritik sorun ise elde edilen verilerin, ülkeler kapsamında sağlıklı bir şekilde karşılaştırılamaması… Çünkü bilgi, global bir perspektiften toplanıp analiz edilemiyor. Harvard Üniversitesi, John F. Kennedy School of Government tarafından Nisan 2018’de hazırlanan ‘Global Philanthropy Report/Perspectives On The Global Foundation Sector (Global Filantropi Raporu /Global Vakıf Sektörüne İlişkin Görüşler) raporu, bu bilgi açığını kapatmak amacıyla hazırlandı. Harvard Üniversitesi, John F. Kennedy School of Government araştırmacıları; Türkiye, Nijerya, Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Fransa, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru, Suudi Arabistan, İrlanda, İsviçre, Nijerya, Birleşik Krallık, Kanada, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren köklü filantropi kuruluşlarında görev yapan 20 araştırma grubuyla iş birliği yaptı. Türkiye'den ise Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile iş birliği yapıldı.

Bu 20 ülke kapsamında öne çıkan veriler kapsamlı bir rapora dönüştürüldü. Harvard Üniversitesi, John F. Kennedy School of Government Araştırmacısı Paula D. Johnson, raporda öne çıkan verileri şöyle yorumluyor: “Kurumsal hayırseverlik, 39 ülkede 260 binin üzerinde vakfa yayılmış bir uygulama… Tespit edilen vakıfların yaklaşık dörtte üçünün ise son 25 yılda kurulduğu dikkat çekiyor. Tespit edilen vakıfların yüzde 90’dan fazlası bağımsız olsa da bölgeler arasında güçlü farklılıklar söz konusu… Amerika Birleşik Devletleri (% 96) ve Avrupa’da (% 87) bağımsız vakıflar baskınken, Latin Amerika’da ise kurumsal vakıflar (%50) öne çıkıyor. Çin (% 38) ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (% 50)  devletle bağlantılı vakıfların arttığı Afrika’da ise aile vakıflarının  (%35) yaygın olduğu gözlemleniyor.”