DERGİ
21 Mayıs 2022 15:41

“BÜYÜMEYE VE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

MEKTEBİM KOLEJİ CEO'SU ELİF ÇAĞLAYAN İLE EĞİTİM FELSEFELERİNİ, GELECEK VİZYONLARINI VE İLERİYE DÖNÜK PLANLAMALARINI KONUŞTUK

“BÜYÜMEYE VE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Mektebim Koleji'nin dünden bugüne gelişim süre- cini özetler misiniz?

Kurduğumuz bir hayalle başladı serüvenimiz. Hayalimiz; üretken ve yenilikçi bir nesil yetiştirmek, tüm paydaşlarımızla iş birliği yaparak ülkemizin ve dünyamızın geleceğine değer katmaktı. Toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, bilgiyi yaşama aktarabilen, teknolojiyi tükenen değil üreten, yabancı dil edinimi yüksek bireyler yetiştirme hayalimizle çalıştık. 2011'de 40 öğretmenimiz ve 150 öğrencimizle çıktığımız yolda şimdi yüzlerce çalışanımız, binlerce öğrencimizle hayal kuru- yoruz. Hayallerimiz arasında çocuklarımızla dünyanın en sürükleyici romanını yazmak, en güzel şarkısını bestelemek, en önemli bilgisini keşfetmek, en önemli teknolojisini üretmek var. Çalışmaya ve büyümeye devam ediyoruz.

* Mektebim Koleji'nin gelecek vizyonunu aktarır msınız?

Adımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Millet Mektepleri'nden alıyoruz. Bu sorumlulukla, onun fikirleri, yenilikleri, çocuklarımız ve bizler için kurduğu hayalleri doğrultusunda vizyonumuzu şekillendiriyoruz. Akademik olarak üst yeterliliğe ulaşan, yaptıklarının ve yapacaklarının farkında olan, bu farkındalıkla araştıran, keşfeden, üreten, okuyan, cesurca soran ve sorgulayan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sanatı, sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş, yaşadığı ülkeye dahası yaşadığı gezegene karşı sorumlulukları olduğunun bilincinde, bu sorunlulukla ve elde ettiği akademik altyapıyla çalışan bireyler yetiştirme amacındayız. 2011'de bir hayalle eğitim sektörünün kapılarını araladığımız düşünülürse sadece bize ait olanları değil, tüm öğrencilerimizin hayallerini önemsiyoruz. Okul öncesinden liseye her öğrencimizin hayallerini gerçekleştirmesi, kendi hikayelerini yazması için çalışıyoruz.

"ŞEFFAF, DOĞRU VE HER ZAMAN HESAP VEREBİLİR OLDUK"

* Öğrenci-veli-öğretmen-idari personel anlamında iletişim ve yönetim süreçlerinizi nasıl planlıyor ve uygulamaya geçiriyorsunuz?

İki kavram bizler için çok önemli. Doğru iletişim ve şeffaflık. Doğru iletişim, içerisinde saygıyı, sevgiyi, anlayışı ve empatiyi barındırıyor. Servis şoförümüzden yemekhane personelimize, öğretmenimizden öğrencimize bir okulu okul yapan her birimimiz, olmazsa olmazımız. Gülümseyen bir okuluz, içimizdeki mutluluğu birbirimize bulaştırma gayesi içerisindeyiz. Gülümseyerek yaptığımız her işin istediğimiz sonuca ulaştığını gözlemledik. Öğrencilerimize gülümseyerek anlattığımızda onların çok çabuk öğrendiğini, öğretmenlerimize gülümsediğimizde eğitim stratejilerini daha çok kullandıklarını gördük. Empatiyle birbirimizi anladık. Çocuklarla çalışıyor olmak işimizi, attığımız her adımı, verdiğimiz her kararı yaşamsal öneme taşıyor. Bu nedenle Mektebim Ailesi olarak şeffaf, doğru ve her zaman hesap verebilir olduk.

* Nasıl bir eğitim anlayışını benimsiyorsunuz? Bu anlamda size has olan 'Bütünsel Eğitim Modeli'nizle nasıl farklılaşıyor- sunuz?

Bütünsel Eğitim Modelimiz aslında birçok eğitim felsefesini içinde barındıran Mektebim Koleji'nde alanında uzman eğitimciler ve akademisyenlerce hazırladığımız bir model. Bütünsel Eğitim Modeli'nde öğrencilerimizin yaş gruplarına ve ihtiyaçlarına göre devamlılığa önem vererek ana okulunda 'dünya benim oyun alanım', ilkokulda 'dünya benim keşif alanım', ortaokulda 'dünya benim proje alanım', lisede 'dünya benim yaşam alanım' diyoruz. Anaokulunda, uyguladığımız tüm programı oyunlaştırarak öğrencilerimizin ilgi alanına giriyoruz.

Böylece tüm çalışmalarımızı onlarla aynı yöne bakarak uygulayabiliyoruz. İlkokulda öğrencilerimizle keşfediyoruz. Dünyayı keşfetmekle kalmıyor dünyanın geleceğini etkileyen sorunlarını da keşfediyoruz. Ortaokulda benimsediğimiz proje temelli yaklaşımla tüm bu sorunlara çözüm üretmek için çalışıyoruz. Lisede edindiği bilgi birikimini yaşama aktarabilen bireylerle çalışıyoruz. Bütünsel Eğitim Modeli bütünselliğin yanı sıra bireysel bir model. Öğrenciyi merkeze alan, yaşayan bir model.

* Pandemi ile birlikte teknoloji, eğitimin merkezine yerleşti. Mektebim Koleji bu noktada teknolojiyi eğitim süreçlerine nasıl adapte ediyor?

Pandemi, götürülerinin yanı sıra getirileri de olan bir dönemdi. Getirilerinden biri de teknolojiyi sizlerin söylediği gibi eğitimin merkezine yerleştirmesiydi. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi eğitimin yanı sıra teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizle Fransa'daki Louvre Müzesi'ni, İspanya'daki Dali Müzesi'ni gezdik, dünyanın bir ucundaki caz konserine katıldık. Çocuk kitapları yazarlarını Diyarbakır'daki öğrencilerimizle çevrimiçi buluşturduk. Mektebim Koleji, Endüstri 5.0'ı merkezinde bulunduran bir okul. Okul öncesinden liseye uyguladığımız Stem, Kodlama ve Robotik Tasarım müfredatında edindikleri teknolojik altyapıyı kullanarak lise düzeyinde Endüstri 5.0'ın gerektirdiği gibi toplum yararına projeler üretiyor, yaşlanan dünya nüfusuna, çevre kirliliğine ve afetlere çözüm yolları bulmak için çalışıyoruz.

AKADEMİK OLARAK ÜST YETERLİLİĞE ULAŞAN, YAPTIKLARININ VE YAPACAKLARININ FARKINDA OLAN, BU FARKINDALIKLA ARAŞTIRAN, KEŞFEDEN, ÜRETEN, OKUYAN, CESURCA SORAN VE SORGULAYAN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

* Mektebim Koleji olarak 5, 10 ve 15 yıllık planlamalarınız nasıl ilerliyor?

Sektörde çağdaş, yenilikçi ve Atatürkçü vizyonla yeni adımlar atacağız. Kısa vadede Türkiye'deki, orta vadede ise yurt dışındaki yatırımlarımız ile büyümeye devam edeceğiz.

Değişim programları ve çift diploma programı ile başlayan yurt dışı açılımını da farklı ülkelerde açacağımız yeni okullar ile taçlandıracağız. Birçok öğrenciye ve ailesine değer katan okulumuz binlerce çocuğumuza daha ulaşarak eğitim sistemimizde fark yaratmaya devam edecek.

* Son olarak franchise modeliniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ulusal bir marka olarak yola çıkan Mektebim Koleji'nin ülkemizin her bir köşesine ulaşma hedefi devam etmektedir. Ümit Kalko liderliğinde 2018'e kadar ciddi bir büyüme evresi gösteren okulumuz, sahip olduğu değerlerle geniş bir yayılım göstererek yeni dünya düzeyine uygun eğitim programları ile donanımlı bireyleri yaşama hazırlamaya devam ediyor.

Bizimle ortak olmayı düşünen vizyonist kurum yöneticileri ile görüşüyoruz. Birlikte çalışacağımız okullarımızı belirlerken bulunduğu bölgenin dinamiklerine hâkim, okul donanımı olarak kolej eğitimi için gerekli olan fiziksel yeterliliğe sahip ancak her şeyden önemlisi iyi insan yetiştirmeyi ilke edinmiş kişiler tarafından yönetiliyor olması bizler için büyük önem arz ediyor.

Bu okulların sadece akademik eğitim veren yerler değil yaşam becerilerinin de aktarıldığı ve geliştirildiği mekanlar olmasına dikkat ediyoruz. Mektebim Koleji'nin eğitim felsefesini yaşatacak, tüm eğitim-öğretim standartlarını taşıyan vizyoner kurumlarla büyümeye ve gücümüze güç katmaya devam ediyoruz.

EN ÇOK OKUNANLAR