BORSA&FİNANS
23 Kasım 2022 11:41

Katılım Finansta 2025 yılında hedef, yüzde 15'lik pazar payı

Mart 2022 itibariyle 17 bine yakın personel ve bin 325 şube ile faaliyet gösteren katılım finans kuruluşlarının sektördeki payı yüzde 8,2'ye ulaşmış durumda.

Katılım Finansta 2025 yılında hedef, yüzde 15'lik pazar payı

2025 Katılım Finans Strateji Belgesi'nde gelecek için iletişim, ekosistem, ürün çeşitliliği, standartlar ile yönetişim, dijital ve yetkinlik inşası olmak üzere 6 temel strateji belirlendi. Bu çalışmalar ile sektör 2025 yılında yüzde 15'lik pazar payına ulaşmayı hedefliyor.

SUKUK NEDİR?

İslâm hukukuna uygun bir ticâri işleme katılma imkanı sunan ve bu ticâri işlemden kaynaklanan gelirde pay sahibi olmayı sağlayan sertifikalardır. Örneğin, katılım bankacılığında kiraya verilmek üzere satın alınacak bir binanın menkulleştirilerek sertifikalarla piyasada satılması durumunda, bu sertifikalardan alanlar ellerindeki sertifikaların temsil ettiği oranda varlıkta hissedar olurlar. Dolayısıyla payları oranında kira gelirinde de hak sahibidirler. Bu sertifikalar temsil ettikleri varlığa bağlı olarak ikinci elde alınıp satılabilme imkanına da sahiptirler.

EN ÇOK OKUNANLAR