USD

-
-%

EUR

-
-%

GBP

-
-%

ALTIN GR

-
-%

BIST 100

-
-%

Borsa&Finans

20 Eylül 2023 10:12

Emeklilik yatırımında teknoloji sektörü farkı

BNP Paribas Cardif, 'Teknoloji Sektörü Emeklilik Yatırım Fonu' ile bireysel emeklilik yatırımcılarına yeni bir alternatif sunuyor.

Emeklilik yatırımında teknoloji sektörü farkı

Birikimlerin uzun vadede değerlenmesi prensibiyle oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları her geçen gün artıyor. BES yatırımcılarının en çok önem verdiği konuların başında ise fonlarının güvenilir ve kazanç sağlayacak şekilde yönetilmesi geliyor. En temel strateji olarak müşterisine değer yaratan bir şirket olmayı hedefleyen BNP Paribas Cardif Türkiye, Bireysel Emeklilik fon yönetimini portföy yönetimi sektörünün yenilikçi şirketi olan TEB Portföy Yönetimi aracılığıyla katılımcılarına sunuyor. Katılımcılarına sundukları fonların yönetimini yakından takip ettiklerini söyleyen BNP Paribas Cardif Genel Müdürü Cemal Kişmir, kullanıcılarının fon getirisi ile ilgili düzenli bilgilendirilmesini sağladıklarına dikkat çekiyor.

FONUN YÜZDE 80'İ TEKNOLOJİ TEMALI VARLIKLARDA DEĞERLENDİRİLİYOR

BNP Paribas Cardif Emeklilik Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BZY) stratejilerini de anlatan Kişmir, "Stratejimiz teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, yatırımcıların bu şirketlerin kazançlarına, büyüme olanaklarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamak" dedi. Fonun asgari yüzde 80'inin teknoloji temalı varlıklarda değerlendirildiğini dile getiren Kişmir, şöyle devam etti: "Değişen piyasa koşullarına göre hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefliyor. BZY fonunun karşılaştırma ölçütü yüzde 55 NASDAQ-100 Technology Sector Total Return IndexSM + yüzde 35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + yüzde 10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi'dir. Bununla beraber fon portföy değerinin azami yüzde 50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırma sınırlamasına tabidir. BEFAS platformundan alınıp satılabilmektedir. BZY'nin bu özelliği sayesinde BEFAS üzerinden fonu alan yatırımcılar yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapma imkânına sahip oluyor."

"TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BÜYÜME POTANSİYELİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Son 10 yıllık verilere bakıldığında 5 Temmuz'a kadar olan süreçte, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi'nin dolar bazında yıllık ortalama yüzde 19 getirisinin olduğunu vurgulayan Cemal Kişmir, "2023'te de Nasdaq Endeksi'nin piyasadan kuvvetli pozitif ayrıştığını görmekteyiz. Bu ayrışma ağırlıklı olarak ABD teknoloji hisselerine yatırım yapan BYZ fonu için olumlu bir tablo oluşmasına sebep oldu. Yıl başından 5 Temmuz 2023 tarihine kadar baktığımızda BZY'nin brüt getirisi yüzde 63 olurken, aynı dönemde yatırımcılarına karşılaştırma ölçütünün yüzde 12.5 üzerinde getiri sağlamayı başardı. Bu dönemde BIST-100'ün ise yüzde 8.98 düzeyinde bir getiri sağladığı gözlemliyoruz" diye konuştu.

Fonunun euro, dolar, gram altın gibi yatırımlardan ayrıştığını kaydeden Kişmir, "Fonun ayırıcı en önemli nokta döviz getirisini büyük oranda yansıtırken teknoloji sektöründeki şirketlerin büyüme potansiyellerine de yatırım yapma fırsatı sağlaması. Bunun yanında fon ülke ve varlık riskini dağıtarak yatırımları çeşitlendirme imkânı da sunuyor. Emeklilik yatırımının uzun vadeli bir süreç olduğu düşünüldüğünde, teknoloji üreten ve bunun sonucunda değer yaratma potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmanın diğer yatırım türlerine göre uzun vadede yatırımcıyı tatmin edeceğini düşünüyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR