BANKACILIK
16 Temmuz 2021 12:18
AA

TBB finansal yeniden yapılandırmada değişikliğe gitti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), büyük ölçekli ve küçük ölçekli Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları'nda (FYYÇA) değişiklik yapıldığını bildirdi.

TBB finansal yeniden yapılandırmada değişikliğe gitti

TBB'den yapılan açıklamaya göre, finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin daha etkin işlemesini teminen yürürlükte olan büyük ve küçük ölçekli uygulamalar için FYYÇA'da bazı değişiklikler yapıldı.

Küçük ölçekli uygulama ile başvuru tarihi itibarıyla alacaklı kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.

FYYÇA küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların büyük ölçekli kapsamına alınması öngörüldü.

Fizibilite raporu hazırlanması sırasında gecikmeyi önlemek için mali durum tespitinin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasının lider bankanın gözetmesine ilişkin düzenleme getirildi.

Salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler dikkate alınarak, 1 Mart 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki FYY başvuruları için ek süre (180 gün) ve ilave başvuru hakkı (60 gün) tanıyan geçici bir madde eklendi.

Uygulamadaki sorunların çözümlenmesini teminen ilave maddeler getirildi.

Uygulama Süreci Prensiplerine FYYÇA'da öngörülen oylamaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için düzenlemede yetki verilen oylamaların lider banka oyu ile başlayarak maksimum 10 iş günü içerisinde tamamlanması yönünde ilave hükümler eklendi.

Büyük ölçekli uygulama için FYYÇA, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandı. Bu uygulama için Rekabet Kurumuna menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacak. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacak.

- Küçük ölçekli şirketler için uygulama değişikliği

Tavanı (nakit+gayrinakit) 100 milyon TL'ye yükseltilen küçük ölçekli uygulamada yapılandırmanın daha alternatifli hale getirilmesini teminen, vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı parametreleri güncellendi.

FYY başvuru sahiplerine ek süre ve ilave başvuru hakkı tanınmasını teminen, başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay geçmesinin zorunlu olmasına ilişkin ilave yapıldı.

Küçük ölçekli uygulama kapsamının genişletilmesi nedeniyle uygulama süreci prensiplerinde değişiklik yapıldı. Küçük ölçekli uygulama için FYYÇA, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandı. Bu uygulama için Rekabet Kurumuna menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacak. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR