PİYASALAR
Tufan Kumbasar

Yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş eğitim sistemleri uygulanacak

Ülkemizdeki firmalar, özellikle dijitalleşmenin önemli bileşenlerinden biri olan yapay zeka tabanlı ürünler geliştirerek verilerin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi ve bu analizler ışığında akıllı kararların alınması için çözümler sunuyor.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, otonom sistemler, robotik ve büyük veri günümüz teknolojilerin ana itici gücü olarak hareket etmekte olup, nerdeyse her sektörün geleceğini yeniden şekillendirerek dijital bir devrim ile sonuçlandı.

OTONOM ARAÇLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKET SAYISI SINIRLI

Tanıklık etmekte olduğumuz dijital devrim; kamu hizmetlerini, sosyal ve ekonomik hayatı çok boyutlu ve küresel ölçekte etkileyecek önemli bir gelişme. Ülkemizdeki firmalar, özellikle dijitalleşmenin önemli bileşenlerinden biri olan yapay zeka tabanlı ürünler geliştirerek verilerin gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi ve bu analizler ışığında akıllı kararların alması için çözümler sunuyor. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından sunulan girişimciler haritasına göre; görüntü işleme, makine öğrenmesi ve öngörü ve veri analitiği alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren oldukça fazla firma bulunuyor. Bu firmalardan öne çıkanlardan biri olan GETRON B.H. ürün ve envanter yönetimi için geliştirdiği yapay zeka tabanlı modülleri ile farklı sektörlere hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hizmet veriyor. Diğer taraftan, sunulan haritaya göre otonom araçlar alanında faaliyet gösteren şirket sayısı sınırlı olup, EATRON firması yapmış olduğu çalışmalarla öne çıkıyor. 

KISA, ORTA VE UZUN VADEDE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR BELİRLENDİ

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılında dijital devrimin sadece takipçisi olmamak ve dijital dönüşüme yönelik politika ve stratejiler oluşturmak için Dijital Türkiye Yol Haritası’nı yayınlandı. Bu yol haritasının altı temel bileşeni tanımlanmış olup bunlar; insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim olarak sıralanıyor. Türkiye için tanımlanan yol haritasının genel çerçevesi uygun bir şekilde belirlenerek; kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar belirlendi. Hukuki altyapının bu devrime uygun olarak yeniden düzenlenmesi için bir eylem planı hazırlanması da gerekiyor. 

DOLAYI EĞİTİM VERİMLİLİĞİ ARTABİLİR

Bir eğitimci gözüyle, Dijital Türkiye Yol Haritası’nın birinci bileşeni olarak, ‘İnsan: Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi ve Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesi’ maddesini görmüş olmak beni oldukça mutlu etti. Eğitimde teknolojinin küresel olarak benimsenmesiyle birlikte öğretme ve öğrenme şekillerimiz değişti. Artık, sunulan derslerin içerikleri daha sık ve kolaylıkla güncelleniyor. Özellikle teorik bilginin aktarılması sırasında benzetim ortamları aracılığıyla görselleştirme teknikleri kolayca ve yaygınca kullanılıyor. Her ne kadar eğitimdeki bu dijital devrim beklenmedik bir salgının tetiklenmişse de, kişisel görüşüm önümüzdeki yıllarda bu tekniklerin daha fazla yol alacağı ve yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş eğitim sistemlerin uygulanacağını yönünde. Bu şekilde, eğitim öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlandığından eğitimin verimliliği artabilir. 

 

DİĞER YAZILARI