Serhat Özeren
YAZARLAR
01.10.2019 14:10:00

Katma değerli, verimli ve bağımsız bir Türkiye için

Günümüzde hayatımızın her alanına giren IOT (Internet of Things) ya da dilimizdeki tabiriyle 'nesnelerin interneti’ kavramı, tarım sektöründe en çok kullanılan yeni nesil teknolojilerden biri Bu kavram içerisinde anabileceğimiz akıllı tarım sayesinde üreticinin işleri kolaylaşırken üründe verim ve kalite de artıyor

Türkiye'de artık çiftçi ve bilişim yan yana geldiğinde garip durmuyor. Ancak yapılması gereken çok fazla iş ve eğitim verilmesi gereken çok fazla çiftçimiz bulunuyor. Bilgiye ve gelişmelere en yakın olması gereken ama en uzak olan üreticilerin, internet ve bilgi teknolojilerini daha fazla kullanması odak noktası olmalı. Tarım dünyada yerleşik yapılan ilk iş… Haliyle hızla gelişme kaydetmesi, tarımla ilgilenen kişilerin daha güçlü olması, diğer sektörlerden önde olması ve gelişmiş olması gerekir. Ancak ne var ki hızla gelişen ve değişen dünyada tüm sektörler hızla ilerler ve yükselirken; diğer sektörlerle entegre çalışan tarım sektöründe her şey aynı hızla arada uçurum olacak şekilde geride kalıyor. Bu gerilemenin sebebi ise hiç bitmeyecek gibi görünen toprak kaynağına çok güvenmek. Bir diğer neden ise ilk tohumların atılışından bu yana babadan oğula geçen çiftçilik anlayışı… Bu ayki yazımda bilişim teknolojilerinin, tarımda verimli kullanılmasına yönelik bazı örneklerden bahsedeceğim. 

HEM HIZ KAZANILIYOR  HEM DE KAZANÇ ARTIYOR

Tarım sektörünün ülkemizde gelişmesi ve verimli hale gelmesi için bilgi ve haberleşme teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanmalı, en fazla fayda elde edecek şekilde kullanabilmeliyiz. Özellikle de günümüzde hayatımızın her alanına giren ‘nesnelerin interneti’ kavramı, tarım sektöründe en çok kullanılacak yeni nesil teknolojiler arasında yer alıyor. Nesnelerin interneti, çevremizdeki fiziksel olayları kontrol etmemizi ve takip ederek analiz etmemizi sağlayan cihaz, yazılım ve erişim hizmetlerini kapsayan bir iletişim ağı… Bu fiziksel olaylar; üretim süreçleri, enerji şebekeleri, hasta takip sistemleri, geri dönüşüm süreçleri, taşımacılık, akıllı binalar, alışveriş vs. gibi alanlardaki ölçülebilir büyüklükler veya kontrol sistemleri olabilir. Akıllı tarımda modern bilişim yöntemleri, tarım üretimlerinde verimliliği artırmak amacıyla kullanılıyor. Akıllı tarım yöntemi ile çiftçiler, tarlalarını tablet ya da telefondan kolay bir şekilde kontrol edebilecek ve sulamaya kadar birçok işlemi uzaktan halledebilecek. Dünyanın 4. Sanayi Devrimi’ni benimsemesiyle birlikte gelişen teknolojiler, hayatımızın birçok noktasında bizlere kolaylık sağlıyor. Bunun en büyük örneği de tarım sektöründe yaşanan olumlu yöndeki farklılıklar. 

Tarım makinelerinin birbirleri ile eş zamanlı ve etkileşim halinde çalışması, akıllı tarımın en önemli getirilerinden biri. Bu sayede tarımsal ürün üretiminde hız kazanılıyor, dolayısıyla kazanç da artıyor.

VERİMLİLİK ARTIYOR, MALİYETLER DÜŞÜYOR

Tarım için üretilen birçok akıllı sistem sayesinde doğal kaynaklar da gereğinden fazla kullanılmayarak maliyeti düşürüyor. Üretilen ürünlerden daha fazla kazanç sağlanırken çevreye de zarar verilmiyor. Akıllı tarım ile birlikte son yıllarda yavaş yavaş bütün ülkelerin etkisi altına girdiği su kıtlığı riskini de azaltmak hedefleniyor. Çünkü bu yöntem sayesinde çiftçiler, nerede ne kadar su kullanması gerektiğini bilecek ve israfın önüne geçilecek. Akıllı tarımın en önemli hedeflerini listelemek gerekirse şu maddeleri ön plana çıkarabiliriz:

-Tarımda kimyasalların kullanımının azalması, buna bağlı olarak ürünlerin daha sağlıklı ve kaliteli olarak üretilmesi. Öte yandan bu kimyasalların yarattığı maliyetin de bitirilmesi.
-Akıllı tarımın kullanılmasıyla beraber çevre kirliliğinin de azaltılması hedefleniyor. Hatta kirliliğe bağlı olarak gün geçtikçe daha tehlikeli hale gelen küresel ısınma da bu yolla azaltılabilir.
-Nesnelerin internetinin tarım sektöründe kullanılmasının bir diğer avantajı da maliyetlerin düşürülmesi… Her doğal kaynağın yeterli miktarda kullanılmasını sağlayan bu sistemler sayesinde boşa kullanımın önüne geçiliyor.

Her yerde olduğu gibi bilişimin dokunuşu geleceği şekillendirir. Katma değerli, verimli ve bağımsız bir Türkiye için tarımda en iyi noktada olmamız gerekiyor. Bunun için de teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalıyız.

DİĞER YAZILARI