Serhat Özeren
YAZARLAR
01.11.2019 12:02:00

Blockchain eğitiminin önemi ve gençlerin teşvik edilmesi

Türkiye, Blockchain teknolojisine katma değer sağlayabilecek beyinlere ve bu alanda yeterli bilgiye sahip...Yeter ki gençlerimizin bu konudaki eğitimine gereken özeni gösterelim ve yeterli desteği sağlayalım

Dünyada blockchain teknolojisinin ortaya çıkışı ve bu konudaki gelişmeler, son dönemde gündemin en üst sıralarında yer almaya başladı. Bitcoin hayatımıza girdiğinden bu yana “Nedir bu hack edilemeyen ve çalınamayan değişim aracı?’’ sorularının gündeme gelmesi ile blokzincir (blockchain) teknolojisinin sadece para ve finansal transferlerin güvenliğine ait bir altyapıdan ibaret olmadığı, farklı alanlarda da kullanılabileceği fark edildi. Blockchain dünyanın güvensizlik problemi ve merkezi otoriteler, platformlar ve organizasyonlar tarafından sömürülme sorununu çözmeye aday, en umut veren teknolojilerinden biri olarak gelecek vaat ediyor. Çok kısa sürede iş ve sosyal yaşamının tüm alanlarında önemli değişiklikler gerçekleştirmesi bekleniyor.  Öyle ki ekonomist ve teknolojistler, matbaa devrimi bilgi, sanayi devrimi güç, internet mesafe ihtiyacını, boşluğunu kapatmıştı. Blockchain de güven boşluğunu kapatacak, bu büyük ihtiyacı giderecek” yorumunda bulunuyor.

EN ÖNEMLİ ADIM EĞİTİM

Bu bağlamda blokzincir tabanlı uygulamaların hem dünyada hem de ülkemizde yayılması için bu alanda şimdiden etkili ve sonuç veren eğitim planları yapılması kaçınılmazdır. Blokzincir teknolojisinde bu yarışı önde götürüp avantajlarından yaralanmak için atılacak en önemli adımın ‘eğitim’ olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üniversitelerin bu yoldaki önemi, özel sektörün eğitim kurumları ile yapacakları Ar-Ge iş birlikleri, bu teknolojinin yaygınlaşması için önemli bir adım olacaktır.  Gelecek 5-10 yılda blockchain’in bankacılık, siber güvenlik, networking (ağlar) ve nesnelerin interneti, sigorta, sağlık, enerji ve daha sayabileceğimiz birçok sektörde, endüstride yıkıcı etki yapması bekleniyor. Adaptasyon ve yıkıcı etkilere maruz kalmamak açısından da blockchain eğitimleri oldukça önemli. Bu sebeple bu eğitimlerin aynı zamanda teşvik edilmesi, desteklenmesi büyük önem taşıyor. 

BLOCKCHAIN EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE FAYDALARI

Blockchain teknolojisi, öğrencinin yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmeye teşvik eder. Yenilikçi düşünceyi ilerletmek için, düşüncelerini geliştirmeleri ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları için yeni, modern yöntemler öğretmek açısından blockchain eğitimleri oldukça önemlidir. Öğrenciler blockchain eğitimleri sayesinde mezun olurken iş yaşamında onları öne çıkaracak, daha başarılı olacakları güçlü bir teknolojik alt yapıya sahip olurlar. Yani, blockchain teknolojisi öğretilirken, bu eğitimlerle başarılı girişimciler yetiştirilir. 

BLOCKCHAIN NASIL ÖĞRETİLEBİLİR?

Bu teknolojinin daha doğru, güvenli, etkin bir şekilde aktarılması için üniversitelerin işe dahil olması oldukça önemli. Gelecekte gençlerin başarılı olabilmesi, dijital dünyada kendilerine yer edinmeleri için bu teknolojiyi ve teknolojiyle yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Bunu da en iyi üniversiteler aracılığı ile gerçekleştirebilirler. Blockchain teknolojisini öğretmenin yollarından biri, öğrencileri blockchain teknolojisinin yararları ve uygulamaları konusunda duyarlı hale getirebilen farklı teknolojik açıdan gelişmiş firmalar aracılığı ile yapılabilir. Blockchain teknolojisi, diğer konulardan biraz daha karmaşık olsa da, değeri nedeniyle uzun vadede sağlayacağı fayda göz önünde bulundurularak eğitim konusunda özel çaba harcanmalı. Sonuç olarak bu konuda ne kadar çok eğitimli insan varsa, o kadar fazla teknolojiye sahip olacağız. 

DİĞER YAZILARI