"/>
PİYASALAR

Türkiye'nin yeşil limanları

Gemi ve liman kaynaklı emisyonlar, kıyı kentlerinde yaşayan insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebeple yaşanması muhtemel çevre kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi için ‘yeşil liman/eko liman’ adında bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında yeşil olmaya hak kazanan limanların bu sertifikayı nasıl aldıklarını kendilerine sorduk...

Duygu Sayıner / [email protected]

Dünyada gemi kaynaklı emisyonların yüzde 70’i kıyıya 400 kilometre mesafe içinde oluşuyor. Gemi ve liman kaynaklı emisyonlar, özellikle kıyı kentlerinde yaşayan insanların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Gemi ve liman operasyonları kaynaklı hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklarla ilgili yapılan uluslararası araştırmaya göre, dünyada yılda 19 bin kişi akciğer kanserine sadece bu emisyonlar nedeniyle yakalanıyor ve 60 bin kişi, yine bu emisyonlar nedeniyle çeşitli hastalıklara yakalanarak hayatlarını kaybediyor. Türkiye’de de birçok liman kent merkezlerinde ve merkezlere yakın bir lokasyonda hizmet veriyor. Bu sebeple limanlarda yaşanması muhtemel çevre kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve ortadan kaldırılması için sürdürülebilir liman tesislerinin ülkeye kazandırılması gerekiyor. Bu nedenlerden dolayı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ‘Yeşil Liman / Eko Liman’ adı altında önemli bir proje başlattı. Bu proje dünya genelinde birçok liman tesisi tarafından uygulanıyor ve gelişmiş ülke limanları arasında bir rekabet unsuru olarak değerlendiriyor.

PROJEYLE NELER HEDEFLENİYOR?

Proje dahilinde, Türkiye’de faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıklarının en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması, Yeşil Liman/Eko Liman Projesi’nin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılarak limanlarımızın uluslararası bir marka haline getirilmesi, liman tesislerine yönelik belirlenen ‘yeşil liman sektörel kriterlerin’ uluslararası deniz trafiğine açık limanlarımızda uygulanması hedefleniyor.

Röportajın ayrıntıları Platin'de...