PİYASALAR
Sinan Öncel

Verimlilik ve dijitalleşmeyi önemsiyoruz

Hazır giyim, Türkiye'nin küresel ölçekte marka çıkarmaya en yatkın sektörlerinin başında geliyor. Küresel markalar için koleksiyon yapan genç ve başarılı tasarımcılarımız ise bu iddiamızı daha da artırıyor.

Türkiye, markalı hazır giyim perakendesinde son 20 yılda önemli mesafe katetti. Hazır giyim markalarımız, hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı operasyonlara imza atıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) çatısı altındaki 71 hazır giyim markasından 58’inin yurt dışında toplam 2 bin 613 mağazası ve yaklaşık 12 bin 500 satış noktası bulunuyor. Yurt dışındaki müşterileri ile özel bir bağ kuran ve Türkiye’nin tanıtımında da önemli bir görev üstlenen markalarımızı, ülkemizin sınır ötesindeki ‘özel kuvvetleri’ olarak değerlendiriyoruz. BMD’nin son yıllarda öncelikleri arasına aldığı iki konu var; verimlilik ve dijitalleşme... Bu iki konunun ne kadar kritik öneme sahip olduğunu, salgın sürecinde yaşayarak gördük. Tüm markalarımız, dijital altyapılarını güçlendirirken operasyonlarını verimlilik temelinde yeniden gözden geçiriyor. Bu yeni durumun bir sonucu olarak verimsiz, zarar eden mağazalar kapatılıyor. Bu süreçte mağaza sayıları, ortalama yüzde 10-15 daraldı. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı birinci önceliğimiz. Mağaza sayısı azalırken mevcutlar ve yeni açılanların dekorasyonları, sağlık ve hijyen koşullarına uygun şekilde tasarlanıyor.  

E-TİCARETTE CİROLAR ARTTI

Tüm kategorilerde olduğu gibi hazır giyim markalarımızın e-ticaret cirolarında salgın döneminde önemli artışlar gözlemledik. Üyelerimiz arasında yaptığımız anket çalışmasında, hazır giyim markalarımıza ağustos ayında e-ticaret cirolarındaki artışı özel olarak sorduk. Firmalarımızın yüzde 63’ü 2020 Ağustos’unda önceki yılın aynı dönemine göre e-ticaret cirolarının yüzde 100’ün üzerinde arttığını beyan etti. Aynı dönemde firmalarımızın yüzde 32’sinin e-ticaret cirolarında yüzde 200’ün üzerinde artış olduğunu görüyoruz. Salgın nedeniyle mart ayında kapanan mağazalar, 1 Haziran’da açıldı. Ancak başta hazır giyim ve restoran olmak üzere bazı kategorilerin cirolarında istenen düzeye gelebilmiş değiliz. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Ağustos 2019’da 7.6 milyar TL olan kartlarla hazır giyim ve aksesuar harcamalarının bu yılın aynı döneminde 6.8 milyar TL’ye gerilediği görülüyor. Maliyet artışlarına ve yüzde 12’ye yakın enflasyona rağmen geçen yılın yüzde 10 gerisindeyiz. Bizim için bu konu hayati önem taşıyor. Kiralarda indirim ve cirosu geçen yılın yüzde 80’nin altında kalan mağazalarda ciro kirası istiyoruz.r  AVM’lerle bu süreci aylık düzenlemelerle götürmeye çalışıyoruz. Artık tüm dünyada açık şekilde belli oldu ki, önümüzdeki bir yıl olağanüstü tedbirlerle geçecek. Bu olağanüstü koşullar karşısında olağandışı tedbirler almadığımız takdirde markalarımız daha fazla mağaza kapatmak zorunda kalacakları için istihdama olumsuz yansımaları kaçınılmaz olacak. Türk moda endüstrisi tasarım, markalaşma ve hızlı moda konusunda son yıllarda büyük mesafe katetti. Hemen her kategoride hazır giyim markalarımız, yurt dışında çok başarılı işlere imza atıyor. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTAL TEKNOLOJİ

Hazır giyim, üretim süreçlerinde çevreye ciddi zarar veren ve yoğun su kullanımına ihtiyaç duyan sektörler arasında yer alıyor. Hem çevre kirliliğini önlemek hem de su tüketimini azaltabilmek için son yıllarda çevre dostu, sürdürülebilir üretim konusunda arayışlar hızlandı. Küresel ölçekteki bazı markalar, 10 yıl içinde tamamen sürdürülebilir üretime dönme planlarını ilan etti. 

Diğer yandan dijital süreçler, şimdilik özellikle  tasarım aşamasında insanın yaratıcı yeteneğinin yerini dolduramıyor. Ama unutmayalım ki dijital teknoloji modacının işini kolaylaştırıyor. 

DİĞER YAZILARI