PİYASALAR
Serhat Özeren
[email protected]

Yerli üretim logosu

Yerli ürünler için teşvik ve destek tabii ki önemli ama en önemlisi pazardır. Kendi ülkesinde ürün satamayan ama yurt dışına ürün satmaya çalışan birçok firma tanıyorum. Üretmeden tüketemeyiz. Yoksa geleceğimiz karanlıktır. Bunu başarmak için her şeyimiz var. Yeter ki bu duyarlılığı yaşatalım...

@serozeren

Ticaret Bakanlığı yerli malını ve üretimini ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı. Üzülerek söyleyeyim ki üzerinde fazla çalışılmamış ve hızlı bir şekilde yapılmış bir logo olarak gördüm. Bu eleştirime kimler katılır bilemiyorum ama özellikle sebeplerini açıklamak isterim. En önemli sebeplerimden biri logonun yerli üretimi farklılaştırmak için yeni bir tasarım ve yeni bir alışkanlık olduğu için benimsenmesi çok hızlı olmayacak. Bu logonun bir yerinde Türk bayrağı kullanılsaydı ayırt etmek ve benimsemek çok daha hızlı olurdu, hatta psikolojik baskı da oluşturabilirdi. Ayrıca yerli üretimin üretim payları var. Bazı ürünler yüzde 100 yerli bazıları yüzde 10 yerli. Hepsinde aynı logo mu kullanılacak? Aynı logonun yanında yerlilik oranı da gösterilmesi çok anlamlı olurdu.

“KENDİ TÜKETTİKLERİNİ ÜRETMEDEN ÜLKELERİN ZENGİNLEŞMESİNE İMKAN YOK”

Yerli üretim logosunun tanıtım toplantısında konuşan Sayın Bakan Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin şu yorumda bulundu: “Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten, Türkiye'de istihdam yapan yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.” Bakanın dediklerine yüzde yüz katılıyorum ve ilave de yapmak istiyorum. Ülkemizde Ar-Ge merkezi açmış ve bu konuda yatırım yapmış, Ar-Ge personeli çalıştıran şirketlerde benim için yerlidir. Çünkü üretim için mavi yakalı personele vereceğiniz ücretle, Ar-Ge personeline vereceğiniz ücret kıyaslanamaz. Kıyaslamak gerekirse 1000 kişilik bir üretim tesisinde çalışan personel sayısı yaklaşık olarak sektörüne bağlı olmak üzere 50 ila 100 Ar-Ge personelinde bedeldir. İşte bu sebeplerden dolayı hızlıca yapılmış bir logo olduğunu söylemek istiyorum. İleride daha detaylı şekillendirmek zor. Çünkü tüketici alıştıktan sonra tekrar değiştirmek hem bilinç oluşturmak adına hem de maliyet adına zor. Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duyması hepimizin isteğidir. Peki, bundan sonra kamu kuruluşlarının da yerli üretim konusunda yapacakları çok önemli. Her zaman kamu en büyük alım gücüne sahip olmuştur.

YERLİ ÜRÜNLER İÇİN TEŞVİK VE DESTEK ÖNEMLİ

Önerim; defalarca yayınlanan yerli ürünleri kullanın çağrısı bir kez daha kamu kuruluşlarına yapılsın. Ayrıca kamudaki miktarı önemli olmadan her ihale ve ürün/hizmet alımı Ticaret Bakanlığı’na bildirilsin, internette şeffaf bir şekilde yayınlansın. Bu baskıyı sürekli yapmamız gerekiyor ve yerli ürünleri en fazla kullanan kurum/kuruluşları da ödüllendirmemiz gerekiyor. Yerli ürünler için teşvik, destek tabi ki önemlidir. Ama en önemlisi pazardır. Kendi ülkesinde ürün satamayan ama yurt dışına ürün satmaya çalışan birçok firma tanıyorum. Kamu alımda öncelik yapacak ki bu referanslarla özel sektöre ardından uluslararası pazarlara açılacağız. Bunu yapmak yeni görevimiz olsun. Bu görev yeni bir yapıya verilsin. İçinde sivil toplum kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri de olsun. Üreticinin yanında dursun, problemleriyle ilgilensin ve ürün almayan şirketler neden almadığı iyice araştırırsın. Bu bir milli güvenlik meselesidir, geleceğimiz ve ülkemizin her şeyidir. Üretmeden tüketemeyiz. Yoksa geleceğimiz karanlıktır. Bunu başarmak için her şeyimiz var yeter ki bu duyarlılığı yaşatalım, bu güçlü irade ülkemizde mevcuttur.