Selda Bağlan
YAZARLAR
12.05.2022 09:00:00

DAYANIKLI, İŞ BİRLİKÇİ VE DEĞİŞİME AYAK UYDURAN YETENEKLER ARANIYOR

Hızla değişen dünyada yeni gelişmelere ayak uydurmak artık çok önemli bir zorunluluk. Eskiden, 'olsa iyi olur' dediğimiz bazı yetkinliklerin, kurumların geleceği açısından büyük önem taşıdığı dikkat çekiyor. Türkiye'de ve dünyada en kıt kaynağın, yazılım geliştirme kısmında oluştuğu gözlemleniyor. Hayatımızın içine giren dijitalleşme ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi geliştirecek ve yazılımın çeşitli alanlarında uzman kişilere ihtiyaç giderek arttı. Yazılımcılar da hızlı değişimle mücadele etmek için sürekli yenilikleri takip ediyorlar çünkü bilinen bir yazım dili bir süre sonra eskimeye başlıyor.

-Teknik yetkinlikler: Yeni teknolojinin kullanımı, her sektöre göre değişse de işin gereği programların bilinmesi, teknolojik okuryazarlık artık bir zorunluluk

-Davranışsal yetkinlikler: Davranış olarak etkili dinleme, öğrenmeyi öğrenme becerisi, güçlü sorular sorma, sorumluluk alma gibi yetkinlikler temel yetkinlikler içine girdi.

-Ruhsal yetkinlikler: Olma hali ile ilgili en önemli konu ise dayanıklılık becerisi. İster liderlik seviyesinde isterse işi yapan seviyesindeki her rol için en kritik konu, değişimin getirdiği belirsizlik içinde akıl ve ruh sağlığını koruyabilmek.

KURUMLAR HANGİ BECERİLERE SAHİP EKİPLERLE İLERLEMEK İSTİYOR?

2022 ve sonrasında kurumların hangi becerilere sahip ekiplerle ilerlemek istedikleri analiz edildiğinde yetenek yönetimi tanımının dijitalleşmenin etkisiyle farklı bir yöne kaydığı dikkat çekiyor. Bu noktada kurumların ihtiyaç duyduğu 5 önemli yetkinlik ise şöyle sıralanıyor:

1-En net beklenen yetkinlik değişimi; dijital okuryazarlık ve değişime ayak uydurabilme becerisi.

2-Bir diğer konu ise öğrenmeyi öğrenmek. Çünkü bilgiler hızla eskiyor ve bir göreve başlandığında çalışanın deneyimi nedeniyle elde ettiği bazı bilgiler eski hale geliyor. Çalışanların yeni olan her şeye yetişme anlama ve işine hangisi yarayacaksa o konuda bilgi ve beceriye sahip olması bekleniyor.

3-Dayanıklılık bir diğer önemli yetkinlik. Hızın getirdiği yorgunluk ve beklentilerin artması birçok çalışanın hayal kırıklığı yaşamasına neden oluyor. Bununla mücadele etmek, farklı bir ifadeyle dayanıklı olmak; yeni nesil yetkinlikleri arasında belki de ilk sırayı alıyor.

4-İş birliği yapmaya açık olmak da en önemli beceriler arasında yer alıyor.

5-Eskiden herkesin kendi görevine odaklanmasını tercih ederdik. Ancak bugün mavi yaka çalışanların bile büyük resmi algılamasını bekliyoruz. Çünkü büyük resmi görmeden sadece işin bir parçasına bakarak çalışma verimsizliğe yol açıyor.

DEĞİŞEN DENGELER

Yetenekler artık tek şirkete ait olmak istemiyor ve görev tanımlarının dayattığı o masanın gerektirdiği her işi yapmak istemiyor. Kendi ilgilerini çeken işlere odaklanıp orada parlamak istiyorlar. Şirketler tersine mentorluk gibi bazı çalışmalarla X , Y ve Z kuşaklarını birbirlerine yaklaştırmaya çalışıyor. Bu kuşakların birbirlerini derinlemesine anlayabilmeleri için empatik dinleme boyutunu öğrenerek ve doğru sorularla birbirlerini tanımalarına vakit ayırmalarını sağlamak, işleri hızlandıracak ve doğru iletişimi kuracak katma değerli bir yatırım olacaktır.

Eskiden herkesin kendi görevine odaklanmasını tercih ederdik ancak bugün mavi yaka çalışanların bile büyük resmi algılamasını bekliyoruz. Çünkü büyük resmi görmeden sadece işin bir parçasına bakarak çalışmak verimsizliğe yol açıyor.