Selahattin Hakman
YAZARLAR
1.06.2021 09:51:00

Batarya enerji depolama önemli hale geliyor

Türkiye'de enerji depolama mevzuatı geçtiğimiz günlerde yayımlanarak, altyapı oluşturulmuş oldu. Teknoloji maaliyetlerindeki olası düşüşlerle birlikte kurulumların artacağını öngörebiliriz.

Elektrikli araçlar ve batarya enerji depolama teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, dijitalleşmenin de etkisiyle, dönüşümü tamamlayan temel unsurlar oldu. Toplumların çevreye olan duyarlılığının artması ve iklim değişikliği tehlikesi, enerji dönüşümünün hızlanmasında önemli rol oynuyor. Önümüzdeki 10 yılda, yenilenebilir enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün sürmesinin yanı sıra, elektrikli araçlar ve batarya enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaşması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler elektrik tüketicilerinin birer piyasa oyuncusu olarak daha aktif rol almasına neden olarak enerji dönüşümünün bir parçası olabilmelerine fırsat verecek.

YENİ ELEKTRİK KAPASİTESİNİN YÜZDE 80'İ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDAN

Dünyada ve Türkiye'de enerji yatırımlarının önemli bölümünü, yenilenebilir enerji yatırımları oluşturuyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) son verilerine göre 2020 yılında dünyada devreye alınan yeni elektrik kapasitesinin yüzde 80'i yenilenebilir enerji yatırımlarından oluştu. 2020 yılında Türkiye'de devreye alınan yeni kapasitenin yüzde 98'ini yenilenebilir enerji santralleri teşkil etti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Binalar, sanayi ve ulaştırma gibi enerjiyi son kullanan, aynı zamanda da fosil kaynakları yoğun tüketen sektörlerde artan enerji talebinin, bu sektörlerin elektrifikasyonu yani elektrik enerjisi kullanır hale getirilmesiyle karşılanması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin enerji dönüşümü stratejisinin de hayati bir bileşeni... Bu amaçla kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi, enerji dönüşümünün önemli parçalarından biri.

Enerji talebindeki artışı, daha fazla yenilenebilir enerji, özellikle rüzgar ve güneş üretimi gibi değişken kaynaklardan karşılamak değişken bir üretim profilini ve yeni ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Üretimdeki dalgalanmayı dengelemek ve talep tarafındaki ihtiyaçları en verimli şekilde karşılamak üzere çeşitli esneklik seçenekleri, iş modelleri ve bunları destekleyici teknolojiler gündeme geliyor. Batarya depolama, akıllı araç şarjı ve talep tarafı katılımı gibi esneklik seçenekleri ile entegre şekilde çalışabilecek sanal güç santralleri, kümeleyiciler, P2P ticaret, EaaS (energy as a service-bir hizmet olarak enerji) sağlayıcılar ve enerji hizmet şirketleri (ESCO) gibi iş modelleri; artan enerji talebini karşılayarak verimli bir elektrik sistemi oluşturulmasına yardımcı olacak çözümler olarak öne çıkıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN FAYDASI

Güneş enerjisi kurulumları hem lisanslı hem de dağıtık enerji kapasitesi ile Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinin özelliklerini değerlendirmede ve sosyoekonomik kalkınmayı sağlamada büyük potansiyele sahip. Bu yılın nisan ayı sonu verilerine göre kurulu güneş enerjisi gücü 7000 MW sınırına dayandı.

Dağıtık enerji kurulumları aylık mahsuplaşma mekanizması ile desteklenirken, mart ayında tekliflerin sunulduğu 36 ilde 1000 megavat gücündeki kapasitenin tahsisi için gerçekleştirilen mini YEKA ihalelerinin de bu potansiyelin gerçekleştirilmesinde lokomotif görevi görmesi bekleniyor.

BATARYA ENERJİ DEPOLAMA KONUSUNDA TÜRKİYE

Değişken üretime sahip rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynakların ürettikleri elektriğin depolanarak daha sonra kullanılmasının sağlanması ihtiyacı, enerji sistemi için batarya enerji depolama uygulamalarını gün geçtikçe daha önemli hale getiriyor.

Batarya enerji depolama kurulumları, şebekenin daha esnek olmasına da yardımcı oluyor. Türkiye'de bu alandaki gelişim beklenen düzeyde değil. Diğer yandan Türkiye'de, enerji depolama mevzuatı geçtiğimiz günlerde yayımlanarak, altyapı oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla, teknoloji maliyetlerindeki olası düşüşlerle birlikte kurulumların artacağını öngörebiliriz.