TEKNOLOJİ
10 Mayıs 2021 10:37

Yeniliklerin öncüsü Turkcell, sektörün ilk entegre faaliyet raporunu yayınladı

Paydaşları ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Turkcell, yıllardır tüm ürün, hizmet ve servislerinde sürdürülebilirlik anlayışını, temel iş stratejilerinin odağına alıyor. İş süreçlerini de bu bilinçle planlıyor

Yeniliklerin öncüsü Turkcell, sektörün ilk entegre faaliyet raporunu yayınladı

Şirketlerin geleceğinin sürdürülebilirlik fikri üzerinden şekillendiği günümüzde; sürdürülebilirliğin yalnız şirketler için değil, toplum ve dünya için de artık bir tercihten ziyade gereklilik olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu alanda yapılan tüm çalışmalarını, 2011 yılından beri düzenli olarak yayınladığı sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan Turkcell, telekom sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. 2020 finansal sonuçlarını çevresel, sosyal ve yönetişimsel değerleriyle birlikte kamuoyuna anlattığı, Türkiye'de telekom sektöründe bir ilk olan 'Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı. 2020 yılından bu yana dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik, toplumsal, sosyal birçok alanda katmanlı etkileri görülen Covid-19 süreci, şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri için yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğunun ispatı niteliğinde oldu. Turkcell doğru stratejiler, gelişmiş altyapı ve sürdürülebilir iş süreçleriyle; müşterilerinin pandemi süresince hayatlarını kolaylaştıran ve ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve servisler sundu ve 'yeni normal'e yıllardır sürdürülebilirlik odağında yürütülen stratejiler sayesinde hızla uyum sağladı.

Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler

Turkcell, insanı odağında tutan bir marka olarak yalnızca ürün ve servisleri geliştirmek için değil; her geçen gün önemi daha da anlaşılan çevre bilinci, toplumsal eşitlik, kaynakların verimli kullanılması gibi konularda müşterilerinden geri bildirim alıyor. Bu geribildirimleri tüm iş süreçlerine uyguluyor. Duyarlı müşteriler şirketlerin birçok konuda pozitif değer yaratmasına katkı sağlıyor, aldıkları hemen her ürün ve hizmetin yalnızca kendi faydaları için değil, toplum için de bir katma değer sunmasını ve hatta ekosistemini sorumluluğa yönelik harekete geçirmesini önemsiyor. Çünkü müşteriler 'her şeyden sorumlu' markaları tercih ediyor.

Fırsat eşitliği sağlayan birçok sürdürülebilir proje hayata geçti

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlayan ve kurdukları girişimleri destekleyen, kadınlara girişimcilik ve mobil uygulama geliştirme konularında rehberlik eden Geleceği Yazan Kadınlar projesiyle Turkcell, yüzlerce kadına eğitim verdi ve istihdam sağladı. Engelli bireylerin toplumsal bariyerleri aşmalarına destek olmak, sosyal hayata eşit ve tam katılımlarını sağlamalarına katkıda bulunmak için Engel Tanımayanlar çatısı altında dijitalleşmeyi aktif bir şekilde kullanan Turkcell; İşaret Dilim, Sesli Betimleme ile Sinema, Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri gibi mobil uygulamalarının yanı sıra Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, Turkcell Diyalog Müzesi, Hayal Ortağım, İçimdeki Hazine, Engelsiz Akademi, Engelli Sporuna Destek gibi projelerle 100 binden fazla engelli bireyin hayatına dokundu. 2015 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Engelsiz Eğitim Programı ile özel eğitim ihtiyacı olan 50 bine yakın öğrencinin yetkinliklerini artırarak toplumsal hayata katılmalarına destek oldu.

Teknolojik atıklarını ileriye dönüştürüyor

2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi ve şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi ile yemekhane ve ofis katlarından toplanan katı yemek atıkları kompost makinesiyle yerinde dönüştürülüyor, toprak iyileştirici organik gübre elde ediliyor. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Plastik Azaltım Girişimi destekçilerinden biri olan Turkcell, ofislerde kullanılan malzemeleri kağıt, plastik ve evsel atıkları türüne göre yerinde ayrıştırıyor, geri dönüşüme yönlendiriyor. Önümüzdeki yıl ana yerleşke Küçükyalı'da Sıfır Atık şirket olmak hedefleniyor. Mağazalarında hayata geçirdiği 'Eğitime Dönüştür' kampanyası ile elektronik atık seferberliğini başlatan Turkcell, kullanılmayan tekno atıkların mağazalarda toplanmasını sağlayarak hem geri dönüşüm konusunda farkındalık yarattı hem de projeden elde edilen gelirle çocukların eğitimine kaynak sağladı.

Sürdürülebilir ekonomi için öncü şirket

Turkcell, Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar yoksulluğu sona erdirmek, dünyayı korumak, refahı ve barışı sağlamak için belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals) kapsamında çalışmalarını sürdürüyor ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na destek veren stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye'de Yeşil Kredi anlaşması yapan ilk operatör olan Turkcell, ING European Financial Services ile 5 yıl vadeli, BNP Paribas ile de 3 yıl vadeli 50'şer milyon Euro'luk Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi anlaşması imzaladı. Yeşil Kredi olarak da bilinen bu finansal kaynakların; elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, güneş enerjisi ile temiz enerji kullanımının artırılması ve Dergilik uygulamasının daha fazla kullanılmasıyla kağıt tüketiminin azaltılması gibi hedefler doğrultusunda alındı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir ekonomi modeli hedefleyen Turkcell, pek çok ulusal ve uluslararası inisiyatifin içinde aktif yer alıyor. GSMA'in İklim Değişikliği Dijital Beyanı, Power Youth inisiyatifleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 'Business Call to Action' (UNDP BCTA) Programı ve Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Projesi (UN WEP) imzacısı ve destekçisi konumunda bulunuyor.

Bugün sürdürülebilirlik, yarın gelecek

Dünya Ekonomi Forumu'nun yayımladığı son Küresel Risk Raporu'na göre dünyayı önümüzdeki 10 yılda bekleyen riskler sıralamasında iklim değişikliği ilk sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda Turkcell Enerji iştiraki öncülüğünde güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri ile temiz, yenilenebilir enerji kullanımı oranı artırılıyor. Türkiye'nin en büyük veri merkezi olan Ankara Veri Merkezi, otopark üzerine yerleştirilen güneş panelleriyle Türkiye'nin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten ilk veri merkezi oldu. 2030'a kadar elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilebilir enerji ile karşılanması hedefleniyor.

Turkcell; enerji tasarrufu yapan, enerji giderlerini düşüren ve çevreye duyarlılığı teşvik eden sistemler kullanan şirketlere verilen ISO 50001 sertifikasını ve sera gazı hesaplama ve doğrulama sistemini kuran şirketlere verilen ISO 14064 sertifikasını almayı başaran ilk mobil operatör. 2014 yılından beri Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) kapsamında karbon ayak izini ölçümlüyor, 2050 yılına kadar da tamamen 'karbon nötr' bir şirket olmayı hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR