PİYASALAR

Filantropi ve dönüşüm

Filantropi; insan türüne duyulan sevgi...Filantropi kavramının 21’inci yüzyıl tanımı ise birinin; zamanını, uzmanlığını veya varlıklarını sosyal fayda yaratmak için gönüllü olarak vermesi’, farklı bir ifadeyle ise stratejik bağışçılık...

Oya Yalıman / [email protected]

Bugüne kadar filantropi alanında yapılan tüm analizler, stratejik bağışçılığın sürdürülebilir bir çizgiye son 25 yılda ulaştığını gösteriyor. Amerika ve Avrupa’da filantropi odaklı çalışmalarıyla öne çıkan filantropistler, etkin bir yönetim stratejisi kurgulayabilmek adına vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve devletle iş birliği yapıyor. Türkiye’deki duruma bakıldığında ise filantropi kültürünün geçmişi çok eskilere ve sağlam temellere dayanıyor. Bireysel-kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal girişim projeleriyle iç içe geçen bir formata sahip olduğu gözlemleniyor. Farklı bir ifadeyle filantropi odaklı çalışmalar tek başına değil, farklı unsurların iç içe geçtiği bir ekosistemde vücut buluyor. Bir kurumun ülke genelinde eğitim, sağlık alanında imza attığı sosyal sorumluluk projeleri de bir sosyal girişimcinin toplumsal fayda yaratmak için hayata geçirdiği proje de filantropi odaklı değerlendiriliyor. Dünyada da Türkiye’de de stratejik hayırseverlik projelerinin en çok eğitim, insani hizmetler-sosyal yardım, sağlık ve kültür-sanat odaklı olduğu gözlemleniyor.

Türkiye’de pek çok kurum, bağış ve yardım odaklı geleneksel hayırseverlikten, iş modeliyle topluma katkıda bulunan stratejik hayırseverliğe doğru bir geçiş sergiliyor. Toplumsal sorunların çözümü için geçici müdahaleler yerine, meselenin köküne inen, uzun vadeli ve katılımcı çözümler geliştiriliyor. Farklı bir ifadeyle hayata geçirilen projelerle kolektif bağışçılık bilinci daha da yaygınlaşıyor. Türkiye’de filantropi vizyonu, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik projeleriyle iç içe geçen bir dinamizme sahip. Bu noktadan yola çıkarak şubat sayımızın kapak dosyasında filantropi ekosisteminde son yıllarda dönüşüm odaklı projelere imza atan 20 değerli isme yer verdik.