KADIN
30 Eylül 2021 15:29
Umut Çelik

AgeSA kadını destekleyen politikalarını hayatın her alanına yayıyor

Yönetimdeki kadın çalışan oranını daha da artırmayı hedefleyen AgeSA, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda “Biriz Birlikteyiz” diyerek, “TogetHER” programını başlattı. AgeSA, “Jump IT HIgHER” adlı staj programıyla da kadın üniversite öğrencilerini Bilgi Teknolojisi alanında yetiştirerek, uzun vadede istihdam yaratmayı planlıyor.

AgeSA kadını destekleyen politikalarını hayatın her alanına yayıyor

Ortaklık yapısındaki değişiklik öncesinde AvivaSA olarak bilinen AgeSA, BES ve hayat sigortası alanında lider pozisyonuyla dikkat çekiyor. Yeni kurumsal kimliğiyle de çalışmalarını sürdüren AgeSA'nın pazarlama ve strateji genel müdür yardımcısı Roşan Dilek ile insan kaynakları genel müdür yardımcısı Burak Yüzgül sorularımızı yanıtladı.

Roşan Dilek

>AgeSA'dan ve kariyer yolculuğunuzdaki yerinden söz eder misiniz?

Mutlu bireyleri olan güven dolu bir toplum hedefiyle işimizin özündeki iyiliği sunmayı varlık nedenimiz olarak benimsedik. Müşterilerimizin gelecekte her gün "iyi ki" diyebilmesi için onlara özel çözümler üretiyoruz. Logomuzdaki bumerangı da "AgeSA'da atılan her adım gelecekte bir 'iyi ki' olarak döner" anlayışıyla oluşturduk. Sigortacılığın hayatımızdaki anlamını değiştirmeyi hedefleyerek "Hayatı 'keşke'ler yerine 'iyi ki'lerle doldurmak için varız"dedik. 2012'den beri AgeSA'da süren kariyer yolculuğum, önce medya sektöründe çalışarak başladı. İTÜ ve Louis Pasteur Üniversitesi'nde Bilim, Toplum, Teknoloji alanında; Oxford Üniversitesi'nde Yönetim Araştırmaları alanında yüksek lisans programını bitirdikten sonra TÜBİTAK'ta çeşitli kurumlara proje üretip, danışmanlık yaptım. Şu an üstlendiğim AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcılığı göreviyle müşterilerimizin hayatındaki "iyi ki"leri artırmayı hedefliyorum.

Çalışanların % 66'sı kadın

Burak Yüzgül

>Kadın istihdamı ve yönetimde kadının temsili konularındaki yaklaşımınız nasıl?

Yüzde 66'lık kadın çalışan oranımızla, kadınların iş dünyasında aktif olması için farkındalık projelerini ve kurumsal aksiyonları hayata geçiriyoruz. Yönetim seviyesindeki kadın çalışan oranımızı daha yukarı çekmek ve bu oranın düşük olduğu departmanlarda ise kadın temsilini artırmak için aksiyonlar alıyoruz. Gelecek planımızda, toplumsal cinsiyet eşitliği için farkındalık yaratmayı sürdürmeye, lider rollerindeki kadın sayımızı ve IT departmanında kadın oranını yükseltmeye yönelik projelerimiz var.

Burak Yüzgül

>Kadınların daha etkin olması adına aldığınız inisiyatifler, varsa sigortacılık uygulamaları ve yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, kadın çalışanlarımızın üst yönetimdeki ağırlığını artırmak, eşit fırsatlar yaratabilmek için "Biriz Birlikteyiz" diyerek, TogetHER programımızı başlattık. Programın bir kolu olan "Aile İçi Şiddet ile Mücadele Politikası"nı aile içi şiddete maruz kalan ya da kalabilecek çalışanlarımızı korumak ve destekleyici politikalar geliştirmek için oluşturduk. "Jump IT HigHER" adlı staj programıyla da kadın üniversite öğrencilerini bilgi teknolojisi alanında yetiştirip uzun vadede istihdam yaratmayı hedefledik.

Kadın sığınma evlerinde yaşayan kadınlara da çağrı merkezi hizmetlerimizi yürüten şirketle iş birliğiyle çalışma imkanı sunuyoruz.

"Sistemin güvenirliği ve getirisi artacak"

Roşan Dilek

>18 yaş altı bireylerin BES kapsamına alınması 2021 hedeflerinizi nasıl etkiledi?

BES'i tabana yaymak anlamına gelen bu düzenleme, birikimin ve tasarrufun önemini hatırlatırken, sistemin güvenilirliğini ve getirisini artıracak.

Katılımcı sayısındaki artışla katılım tutarının da her geçen yıl yükseleceğine inanıyorum. Oluşacak pozitif algıyla daha fazla gencimizin sisteme dahil olacağını düşünüyorum. Sistemin faydasını gören ve ona güvenen yeni nesil daha fazla tasarruf yaparken, uzun vadede etkili sonuçlarla karşılaşmamızı sağlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR