PİYASALAR

Kurumunuzun sahip olduğu değerli maden: Veri

Bi Technology Teknik Satış Lideri Ömer Çıtak, kurumların veri odaklı organizasyona dönüşüm yolculuklarında neler yaptıklarını kaleme aldı

Baş döndürücü bir hızda değişen ve gelişen rekabet koşulları karşısında kurumlar hizmet/servis ve/veya ürünleri hakkında çok önemli kararlar vermek durumunda kalıyor. Bu kararlar için de hızlı, çevik ve farklı kanallardan gelen verilerin hızlı bir şekilde harmanlanması ve anlamlandırılması, kurumların geleceği için varoluşsal bir önem taşıyor. Veriden iç görü ve öngörü çıkarmayı öncelikli hale getiren kurumlar, aynı kararları daha hızlı veya çok daha doğru kararları çok daha hızlı verebilecek duruma gelebiliyorlar. Qlik iş zekası ve veri analitiği yazılımının Türkiye’deki ana distribütörü BI Technology olarak kurumların bu veri odaklı organizasyona dönüşüm yolculuklarında onlara en doğru yaklaşımları sunarak rekabette fark yaratmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kurumların en üst seviyedeki yöneticilerinden sahadaki operasyon ekiplerine kadar organizasyon yapısı içerisinde herkesin veriye ihtiyaç duyduğu yeni dönemde her kullanıcının görsel ve analitik uygulamalar oluşturmasına imkan sağlayan platformlar sunuyoruz.

ESNEK VERİ ANALİTİĞİ PLATFORMU

Bu noktada, halihazırda karmaşık olan iş süreçlerinin dijitalleşmesi sonucunda oluşan dijital veri yığınları, sadece kurum içerisinde kullanılmakta olan kurumsal kaynak planlama ve müşteri yönetimi sistemleri değil, kurum dışında yer alan sosyal medya, sosyo-ekonomik veriler gibi verilerin de bütünleşik olarak analiz edilebilmesi önemli bir hal aldı. Veri çeşitliliğinin ve hacminin çok hızlı bir şekilde arttığı bir ortamda karar vericiler, bütün bu farklı ortamlardaki verilerden derlenmiş özet göstergeler üzerinden şirketlerin rotasını çizmeye çalışıyor. Qlik olarak da, karmaşıklaşan, çok hızlı büyüyen ve farklı kaynaklardan gelen verileri hızlı bir şekilde derleyip, iş kullanıcılarına diledikleri ortamlar üzerinden akıllı, görsel ve analitik uygulamalar sunabiliyoruz. Uygulamalarda hiçbir veri geri plana bırakılmadan, sabit bir soru üzerinden değil de analize konu verilerin tamamı üzerinden, saniyeler mertebesinde, tabletlerinizden ve akıllı telefonlarınızdan aynı fonksiyonalite ile analizler yapabilmeniz mümkün. Qlik’in sunduğu esnek veri analitiği platformu sayesinde daha önce de belirttiğimiz gibi sabit bilinen sorulardan çok dene-yanıl-öğren çevik yaklaşımı ile daha önce keşfedilmemiş sorunların bulunmasına Qlik’in patentli bellek-içi ilişkisel veri tabanı yaklaşımı sayesinde yardımcı oluyoruz.

Diğer bir önemli konu başlığı ise, kurumların dijitalleşen süreçleri içerisine veri analizi yetkinliklerinin gömülebilmesi... Kurumunuzun ana süreçlerini takip ettiğiniz sistemler, dışarıdan hizmet aldığınız veya verdiğiniz firmalar için geliştirdiğiniz portaller gibi altyapılar içerisinde veri analizi yetkinliğinin kazandırılması, iş zekasının kurum kültürü haline ve veri odaklı bir kuruma dönüşmesini oldukça hızlandırıyor. Qlik olarak da zengin API (Uygulama Programlama Arayüzü) kütüphanesi sayesinde kurum içerisindeki uygulamalarınızın içerisine gömebilir ve karar destek süreçlerinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin; ister kurum içerisinde kullandığınız mesajlaşma platformları, dilerseniz müşterinize açtığınız mesajlaşma platformları olsun, Qlik’i bu sistemlerin içerisine gömerek, iş zekası platformunuz ile iş kullanıcılarının mesajlaşarak diledikleri bilgilere erişmelerini sağlayabilirsiniz.

VERİ KATALOGLARI

Veri odaklı karar alma süreçlerinde en önemli noktalardan biri, verilerin doğru yönetilmesidir. Veri yönetişim (Governance) ve veri kataloğu yaklaşımları, doğru veri analitiğine, doğru bilgilere, doğru zamanda erişmek için kurumlara hız kazandıracaktır. Self servis veri görselleme araçları ile BT bölümleri için iş yükü haline gelen rapor yapma işlemini iş birimlerine yaklaştırdıktan sonra, veri zenginliğinin inanılmaz hızlarda arttığı bugünlerde, veri hazırlama işlemleri de veri yönetişimi ve veri kataloğu yaklaşımları ile son kullanıcılara ve iş birimlerine bırakılabilecek bir kıvama geliyor. İlk söylendiğinde büyük bir risk gibi görünen bu yaklaşım aslında hem BT’nin veriyi doğru yönetmesini hem de iş birimlerinin doğru veri ile hızlı karar almasını ve bulgulara ulaşmasını sağlıyor. Bu kolaylıkların en başında, veri katalogları önümüzdeki dönem çok sık duyacağımız bir terim olacak. Bu yaklaşımda son kullanıcı sanki bir süpermarkette alışveriş yaparcasına reyonlardan istedikleri verileri seçip, ilişkileri kurup, hızlıca analiz ve raporlama adımına geçebilecek. Bu şekilde verinin demokratikleşmesi ile veri analizinin ve iş zekasının sadece bir ekibin kahraman olduğu bir yapıdan her kullanıcının veriyi analiz ettiği ve yorumladığı bir yapıya dönüşüyoruz. 

AI DESTEKLİ ANALİTİK ÇÖZÜMLER

Veri analitiği konusunda ise AI destekli analitik çözümlerin önem kazanmaya başladığını gözlemliyoruz. Ancak burada kurumların karşısına çıkan en önemli engellerden biri ileri analitik konuları ile ilgili yetişmiş iş gücüne erişimdeki sıkıntı. Bu konu ile ilgili önemli danışmanlık şirketlerinin analizleri, dünya çapında bir iş gücü eksikliğine işaret ediyor. Bu noktada iş zekası yazılımlarından, çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, kurum içerisinde herkesin belirli bir seviyede bu teknolojileri kullanmasını sağlaması bekleniyor. Qlik dünyasında da bu çerçevede önemli yatırımlar yapılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan versiyonlarında güçlü ve patentli bellek-içi ilişkisel veri tabanı motorunun yanına bilişsel zeka motoru (Cognitive Engine) da eklendi. Bilişsel zeka motoru ile birlikte verinizdeki dağılımları, anomalileri kolaylıkla fark edebilecek ve bunu aksiyona dönüştürebileceksiniz. Kurum içerisinde kolektif bir karar verme mekanizmasının oluşmasına yardımcı olarak daha doğru, hızlı ve çevik kararların alınması sağlanacaktır. Akıllı kurumlar için, karmaşıklaşan iş süreçlerinin yönetilmesi ve doğru ve hızlı kararlar verilebilmesi için iş zekası süreçlerinin çevikliği, büyük veri kümelerinde dahi hızlı analiz imkanı vermesi ve farklı veri kaynaklarından verilere bütünleşik bakabilmesi olmazsa olmaz özellikler haline geldi. Bu değişim yolculuğunda Qlik ile çevik, hızlı ve çok boyutlu derinlemesine analizlerinizi dilediğiniz ortamdan yapabilir ve değişen koşullara adaptasyonunuzu hızlandırabilirsiniz.